Kryptovalutaberoende

Stockholms Beroendeklinik Öppenvård

Mottag personlig behandling utan att störa ditt dagliga liv med vårt öppenvårdsprogram

Stockholms beroendeklinik och Castle Craig Hospital behandlar kryptovalutaberoende som en form av processberoende, och vi behandlar det som en form av spelberoende.

Några av symptomen som användare av kryptovaluta bör vara uppmärksamma på och som kan tyda på ett beroende är muskelspänningar och ångest, att ständigt kolla priserna online (även mitt i natten) och att tänka på kryptovalutahandel när man gör andra saker.

Personer som är beroende av handel och spreadbetting med kryptovalutor som Bitcoin, Ethereum, Ripple och Litecoin är inte väldigt många men problemen som uppstår är ofta stora. Behandlingen av dessa personers missbruk är väldigt lik behandling av ett spelberoende.

Vad är en kryptovaluta?

Kryptovalutor är digitala valutor som inte backas upp av en centralbank. De köps och säljs som aktier och handlas globalt. Deras värde flukturerar också som aktier. Den första kryptovalutan var Bitcoin och de har en uppskattad marknadsandel på runt 70 % och är den för närvarande största.

För många kan de ses som ett enkelt sätt att bli rik. Liksom alla former av spel kan detta vara mycket beroendeframkallande. Vi ser det som en form av spelberoende.

Hur blir folk beroende av kryptovaluta?

Investerare eller spelare

Många människor motiverar spel på kryptovalutamarknaderna som ”investeringar”. Det ses inte som samma sak som en att satsa på hästar eller onlinepoker. Om det är en investering är det en förnuftig sak att göra. Men kryptovalutamarknader är otroligt volatila. Det är lätt att sugas in i en cykel av spekulationer, vinster och förluster.

Tillgång hela tiden

Internet ger alla med en smartphone omedelbar tillgång till globala marknader, där priserna uppdateras med några sekunders mellanrum. Att titta på handelskurser kan vara medryckande och kan bli beroendeframkallande. Fluktuerande och volatila marknader skapar spänning och en dopaminrush för spelaren.

Sociala medier

Det finns många människor på videoplattformar som Tiktok och Youtube som utger sig för att vara experter och som utbildar konsumenter om de framväxande kryptovalutamarknaderna. Även om Tiktok har infört restriktioner för att publicera finansiell rådgivning på plattformen finns det fortfarande mycket material där ute med investeringsråd och information om handel med kryptovalutor. Många av dessa videoprofiler har många följare. Ofta används också WhatsApp-grupper som ett sätt att byta handelstips för kryptovaluta.

Löften om stora vinster

Webben svämmar över av berättelser som dokumenterar de enorma ekonomiska vinster som några lyckliga människor har gjort med handel med kryptovalutor. Men förlusterna rapporteras sällan, och många människor har förlorat miljontals kronor.

Att känna igen ett kryptovalutaberoende

Alla handlare eller investerare i kryptovalutor är inte spelberoende och det kan vara svårt att se skillnad på en passion och ett beroende.

Våra erfarna terapeuter använder olika diagnostiska frågeformulär och terapeutiska bedömningar som stöd för att känna igen ett beroende.

Vi behandlar beroende av daytrading och handel med kryptovalutor som ett spelberoende. Vi behandlar det på liknande sätt som vi behandlar ett eventuellt alkohol- eller drogberoende.

Mycket ofta kan ett annat beroende som alkoholberoende existera tillsammans med spel och det är viktigt att även dessa andra beroenden behandlas parallellt.

Varför skulle någon bli beroende av handel med kryptovalutor?

 • Det är en flykt från stress eller tristess
 • Det ger en tillfällig lindring från känslor av sorg och ensamhet
 • Det används som en flykt
 • Det kan ersätta eller dyka upp tillsammans med andra beroenden, så kallat ”korsberoende”

Vid ett beroende kommer kryptovalutahandlaren att göra allt eller några av följande handlingar:

Känner du igen dig i mycket av detta och är orolig att du själv eller någon närstående har utvecklat ett beroende så är du välkommen att kontakta oss på Stockholms beroendeklinik.

 • Lägga all sin tid och pengar på onlinehandel
 • Uppleva ekonomiska problem
 • Jaga sina förluster (spendera mer för att ta igen sina förluster)
 • Upprepande gånger låna pengar av familj och vänner eller stjäla för att finansiera beroendet
 • Tro att en stor vinst är på väg att hända
 • Pantsätta sina tillhörigheter
 • Ljuga för vänner och familj om omfattningen av förlusterna
 • Uppleva humörsvängningar, depression och känslor av hopplöshet
 • Ständigt tänka på nästa investering
 • Blir rastlös eller irriterad när du försöker skära ner eller stoppa beteendet
 • Förneka problemet
 • Upprepade gånger själv försökt att kontrollera, skära ner eller stoppa sitt beteende

Hur behandlas beroende av dagshandel och kryptovalutor?

På Stockholms beroendeklinik och Castle Craig Hospital behandlar vi beroende av daytrading och kryptovalutor som en form av spelberoende.

På Stockholms beroendeklinik har vi ett öppenvårdsprogram för spelberoende på 3 månader. Det innehåller en kombination av gruppbehandling och individuell terapi. Programmet bygger på 12-stegs modellen och KBT. Vår klinik ligger i centrala Stockholm men vi erbjuder också behandling på distans via onlinemöten. När patienten behöver inleda sin behandling med en digital detox avskärmad från skärmar och internet så har vi ett nära samarbete med Castle Craig Hospital i Skottland dit vi skickar patienten. Eftervården sker sen hos oss på Stockholms beroendeklinik.

American Psychiatric Association’s Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, version 5 (DSM-5) erkänner spel (Gambling Disorder) som ett diagnoserbart beroende som är föremål för vissa kriterier. Vi använder 12-stegsmetoden, med KBT (kognitiv beteendeterapi) och hjälper patienter att:

 • Förstå sitt beroende
 • Inse konsekvenserna
 • Identifiera vad de vill ha i stället för spel
 • Bygga självkänsla
 • Lär sig impulskontroll och bygga självsäkerhet
 • Lär sig hantera sina skulder och sin ekonomi.

När har du tappat kontrollen över din kryptovalutahandel?

Tecken på att ditt handlande med kryptovaluta inte är under kontroll kan vara:

 • när du glömmer ditt dagliga ansvar
 • när du handlar för att få dig själv att må bättre
 • när du handlar för att döda tid när du är uttråkad
 • när du handlar i kombination med att dricka alkohol eller använda droger
 • när du handlar på grund av att du känner dig arg på andra eller på dig själv

Potentiella ekonomiska risker förknippade med kryptovalutaberoende

Kryptovalutamissbrukare är mer benägna än andra att få följande ekonomiska problem:

 • Oförmåga att betala räkningar
 • Lånar pengar från närstående som familj och vänner
 • Att samla på sig fler och fler skulder
 • Pantsättning eller försäljning av personliga ägodelar
 • Vräkning
 • Att begå olagliga handlingar som stöld, förskingring eller bedrägeri för att finansiera förvärv av kryptovaluta
 • Personlig konkurs

Effekter på familjen av kryptovalutaberoende

Kryptovalutamissbrukare är mer benägna än andra människor att uppleva följande familjeproblem:

 • Att vara så upptagen av handel med kryptovalutor att ett normalt familjeliv blir svårt
 • Ständiga argumentationer och bråk om pengar och skulder
 • Emotionell och/eller fysisk misshandel
 • Att försumma sina familjemedlemmar
 • Bli våldsam mot sin make/partner och/eller sina barn
 • Relationsproblem och kanske till och med separation eller skilsmässa

Hälsofaror med beroende av kryptovaluta

Kryptovalutamissbrukare är mer benägna än andra människor att uppleva följande fysiska och psykiska hälsoproblem:

 • dåligt självförtroende
 • stressymptom
 • ångest
 • känna ständig oro eller lida av humörsvängningar
 • sömnbrist och dålig aptit
 • drogmissbruk
 • i extrema fall självmordstankar och självmordsförsök.

Yngre personer med ett beroende kan visa tecken som:

 • Låga skol-, högskole- eller arbetsprestationer
 • Hög frånvaro

Kontakta oss för mer hjälp och information om onlinehandel eller kryptovalutaberoende.

Vad du själv kan göra för att minska ditt kryptovalutaberoende

Om du utvecklat ett beroende kan du behöva kvalificerad professionell hjälp och beroendebehandling. Men om du är motiverad och villig att försöka hjälpa dig själv har vi nedan listat några åtgärder du kan göra för att stävja och minska ditt beroende av kryptovaluta:

1. Begränsa mängden pengar du spenderar på kryptovalutor

Sätt en gräns från början för hur mycket du är villig att spendera på kryptoinvesteringar under en session eller under en vecka. Håll fast vid det!

Om du använder ett kryptohandelskonto, be dem att sätta en gräns på det, detta hjälper att begränsa dina utgifter.

På avlöningsdagen betala alla dina prioriterade skulder först (hyra, mat, kommunalskatt, bolån, etc…)

2. Minska mängden tid och dagar som du handlar med kryptovalutor

Sätt en gräns för dig själv! Hur många gånger i veckan ska du handla med kryptovalutor (t.ex. en eller två gånger i veckan). Var specifik och bestäm dagarna. Du kan ställa in ett alarm på din telefon för att påminna dig om när din satta tid är slut.

Undvik situationer som ”Jag ska bara ta en snabb titt”.

3. Se inte handel med kryptovaluta som ditt primära sätt att tjäna pengar

Kom alltid ihåg att du deltar i okontrollerbara sannolikheter.

Var alltid beredd att förlora din investering – om din valda kryptovaluta ökar i värde, var då medveten om att händer av en slump.

Spendera aldrig några av dina besparingar på kryptovalutor.

Påminn vänner och familj att aldrig låna dig några pengar om du frågar dem.

4. Lägg din tid på andra aktiviteter

Spendera mer av din tid med din familj eller vänner.

Överväg att ta upp en ny hobby eller intresse – kanske umgås mer med de som du var med innan kryptovalutan tog över

Gå med i en ny social grupp eller organisera några evenemang med några vänner som inte har något intresse för kryptovaluta.

Prata med andra människor om dina bekymmer snarare än att lägga locket på.

Om du inser att du försöker genomföra någon eller flera av dessa kontrollåtgärder och du misslyckas, då bör du söka professionell hjälp.

Vilken typ av hjälp finns det för kryptovalutaberoende?

Vilken typ av hjälp finns det för kryptovalutaberoende?
1. Minska antalet dagar som en beroende person spenderar på kryptovalutahandel
2. Minska mängden pengar de förlorar på sitt missbruk
3. Hjälp till att hålla sig borta från missbruket när de väl har slutat

Hur fungerar KBT?

KBT består av en kurs på flera entimmespass. Dessa sessioner kommer att fokusera på sätt att tänka, inklusive hur du känner och beter dig när du vill spendera eller när du handlar. KBT hjälper dig att överväga mer användbara och positiva sätt att tänka och bete sig på. En KBT-dagbok hjälper dig att spåra din förbättring; Under månaderna efter behandlingen verkar repetitiva KBT-gruppsessioner hjälpa och uppmuntra människor att avstå från onlinespel.

12-stegsprogram

Detta tillvägagångssätt förutsätter att missbruk är en sjukdom och att det bästa sättet att behandla den är att omge sig med människor som stödjer dig – de bästa är vanligtvis de som har varit med om liknande upplevelser.

Att dela problem och sätt som de har övervunnit dem på i regelbundna möten är en viktig del i behandlingen av dessa sjukdomar. Vanligtvis sätts ett ”kompis”-system upp där varje person har en annan person de kan lita på och kan kontakta för att få hjälp om de känner att de är på väg mot ett missbruk igen.

Du kanske upptäcker att du också behöver hjälp med att:

 • hantera dina familjeproblem
 • behandling av andra problem som depression eller annat beroende

Att leva med någon som är beroende av kryptovalutahandel

Det kan vara väldigt svårt och jobbigt att vara barn, förälder eller partner till en kryptovalutaspelare.

Din älskade kommer förmodligen att ha lånat eller stulit för att betala av skulder samtidigt som de försöker dölja storleken på problemet för dig.

Det finns många grupper och stödsessioner tillgängliga.

Men om du känner att du behöver professionell hjälp finns stöd tillgängligt från bland annat Stockholms beroendeklinik.

Kontakta oss för mer hjälp och information om onlinehandel eller kryptovalutaberoende.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig snarast möjligt

Obligatoriskt” anger obligatoriska fält

Fullständigt namnObligatoriskt
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.