Vårt 12-stegsprogram

Om du letar efter behandling så känner du kanske till 12 stegsprogrammet och självhjälpsgrupper som Anonyma Alkoholister och Anonyma Narkomaner. Men vad är egentligen skillnaden mellan att gå på självhjälpsmöten och delta i en professionell 12-stegsbehandling? Även om båda alternativen liknar varandra finns det några viktiga skillnader.

Professionellt 12-stegsprogram

Det professionella 12-stegsprogrammet (kallat Minnesotamodellen) introducerades i Sverige under 1980-talet. Det har sedan spridit sig i både den offentliga och privata sektorn och är idag den vanligaste behandlingsformen. Inom öppenvård och slutenvård kan man erbjuda en mer intensiv och professionell vård än vad som erbjuds på självhjälpsmöten.

På Stockholms beroendeklinik erbjuder vi 12-stegsprogram enskilt och i grupp. Vi arrangerar också öppna workshops för personer som vill fördjupa sitt stegarbete.

12-stegsrörelsen

12-stegsprogrammet grundades i USA på 1930-talet av en grupp alkoholister som ville hjälpa varandra. Ända från starten har 12-stegsrörelsen erbjudit informella och kostnadsfria självhjälpsmöten för personer som vill hjälpa varandra att tillfriskna. Mötena är öppna för alla som har en önskan om att leva ett nyktert liv. Nya deltagare får stöd av personer som har jobbat med stegen och levt nyktra under en längre tid.

12-stegsmöten kan arrangeras var som helst och av vem som helst, i små eller stora grupper. Många som uppnår nykterhet fortsätter att gå på möten under resten av sina liv för att förebygga återfall och för att ge stöd och hopp åt personer som fortfarande jobbar för att tillfriskna.

Idag finns 12-stegsmöten i alla världens länder och miljontals människor har blivit hjälpta av dem. Framgången har lett till att programmet har anpassats och börjat användas i professionella behandlingsprogram.

Contact Starta din resa mot ett tillfrisknande idag. Ring 08-124 00 284.

Måste jag vara religiös?

Det här är en mycket vanlig fråga och det korta svaret är nej. När 12-stegsrörelsen startade på 1930-talet var den kristna tron ett centralt element. Men över tid så har programmet utvecklats till att välkomna alla deltagare oavsett om de har en religiös tro eller ej.

Vårt program fokuserar inte på religion. Vi följer en mer modern tradition med en öppen tolkning av andlighet. Andlighet kan betyda att du lägger din styrka hos Gud eller någon annan högre makt, men det kan också handla om din inre styrka. Det viktigaste i gemenskapen i 12-stegsprogrammet är inte att tro på Gud, utan att ha en önskan om att bli nykter.

Om du vill veta mer om hur vi hanterar programmets andliga sida, tveka inte att höra av dig till oss.

Hur vet jag om 12-stegsbehandling är rätt för mig?

Professionella 12-stegsprogram

De flesta behandlingar inom öppen- och slutenvård erbjuder någon form 12-stegsprogram. Det finns starkt forskningsstöd för 12-stegsbehandling och kamratstöd och det rekommenderas i Socialstyrelsens riktlinjer.

Alkohol- och drogberoende är komplexa sjukdomar som kan vara svåra att behandla. Att människor som befinner sig i olika faser av tillfrisknandet kan mötas och dela erfarenheter har visat sig ha stor betydelse. Det finns ett värde i att kunna ge varandra styrka och hopp.

Det finns inte ett program eller en terapi som fungerar för alla, men vårt 12-stegsprogram i grupp kan vara rätt val om du:

  • känner dig ensam och har svårt klara dig med hjälp av endast enstaka öppenvårdssamtal
  • har genomfört ett slutenvårdsprogram och behöver fortsatt strukturerat stöd
  • letar efter strukturerad vård på ett behandlingshem som genomför skräddarsydda behandlingsprogram
  • har tagit ett återfall och söker stöd för att komma tillbaka
  • har genomgått en behandlingsinsats och behöver mer vägledning och stöd än vad den nuvarande eftervården kan ge
  • tycker att gruppdynamik och kamratstöd är en viktig del av behandlingen
  • vill ta mer ansvar för ditt eget tillfrisknande

På Stockholms beroendeklinik kan vi erbjuda 12-stegsbehandling både i öppenvård och slutenvård, i grupp och enskilt. Du är expert på din egen historia och dina behov och hos oss är du alltid delaktig i behandlingsplaneringen. Eftersom vi har ett brett utbud av behandlingsinsatser kan vi också anpassa behandlingen under resans gång.

Kontakta oss idag

Vi erbjuder effektiv behandling av beroende av alkohol, droger och spel. Vi behandlar också samsjuklighet. Ring oss på 08-124 00 284 så kan vi hjälpa dig.

Du är nästan där.