Ring oss: 08-124 00 284
Är du svårt beroende?

Olika beroenden och behandlingsformer

Beroende som begrepp kan definieras som ett beteendemönster som leder till negativa konsekvenser för individen. De flesta antar att ett beroende bara gäller ett tvångsmässigt behov av en specifik substans, som alkohol eller droger. Men i verkligheten är det möjligt att bli beroende av nästan allt.

Ett beroende uppstår när en person fortsätter att göra något trots att den vet att det kommer att påverka dennes liv negativt. Eftersom det finns så många olika orsaker och triggers, så finns det också många olika former av beroenden.
Det vanligaste beroendet är av alkohol och droger, men människor blir inte beroende bara av alkohol eller olagliga droger. Faktum är att beroenden av till exempel receptbelagda läkemedel är ett växande problem över hela världen.

Det finns även personer som är beroende av specifika aktiviteter, som spel, shopping eller sex. Internets framväxt, sociala medier och mobila enheter har fått fler att bli beroende av spel, nätporr och sociala medier. Detta är något som flera experter nu belyser. Detta kallas processberoenden.

Nedan är några exempel på de många olika former av beroenden som personer över hela världen kämpar med dagligen.

Alkoholberoende

Alkohol är en laglig substans som används flitigt av människor över hela världen. Men det är en mycket beroendeframkallande substans som kan ge flera olika hälsoproblem. Personer som dricker för mycket ligger i riskzonen för att utveckla ett fysiskt och psykiskt beroende. Det innebär att de fortsätter att dricka även om det har skadliga konsekvenser för dem. Regeringen rekommenderar att män och kvinnor inte dricker mer än tio standardglas alkohol per vecka och inte mer än fyra standardglas per dag.

Drogberoende

Medan vissa personer kan använda droger som cannabis och kokain som festdrog, finns det vissa som blir som besatta av drogen. De starka effekterna av droger som heroin och kokain leder ofta till ett beroende, och de som blir drabbade styrs av suget efter att ta substansen. Ett drogberoende leder ofta till att man förstör förhållanden, blir av med jobbet, får dålig ekonomi och kanske till och med blir hemlös. Det kan ha en förödande effekt på familjemedlemmar och kan leda till flera olika psykiska och fysiska hälsoproblem.

Contact Starta din resa mot ett tillfrisknande idag. Ring 08-124 00 284.

Läkemedelsberoende

Receptbelagda läkemedel skrivs vanligtvis ut till personer med sjukdomar som kronisk smärta. Trots det ska medicinerna endast tas kortvarigt och bör aldrig missbrukas. Att ta läkemedel på ett riskfyllt sätt kan göra att man utvecklar ett beroende som kan vara väldigt svårt att bryta.

Pengaspelberoende

Personer som är beroende av pengaspel blir ofta beroende av spänningen i spelet. De kanske börjar spela för att försöka ”vinna stort”, men efter ett tag blir de besatta av tanken på att spela och vinna. Spelberoende kallas ofta för ett ”dolt beroende” eftersom det inte finns några yttre fysiska tecken.

I många fall förstår inte de närstående till en spelberoende problemet förrän det har gått väldigt långt och den beroende har fått allvarliga ekonomiska problem. Spelberoende kan leda till förödande konsekvenser och personen som är beroende kan få enorma skulder, medan andra till och med börjar begå brott för att få tag i pengarna de behöver för att fortsätta spela.

Ätstörningar

Ätstörningar kallas även för matberoenden, och det kan förstöra livet för de som är drabbade. De vanligaste ätstörningarna är anorexia och bulimi. Ätstörningar klassificeras som en ohälsosam eller onormal attityd till mat.
De som lider av anorexia brukar kraftigt begränsa hur många kalorier de äter, vilket kan leda till allvarliga hälsoproblem. Personer som har bulimi hetsäter och kräks, tar laxerande medel eller tränar överdrivet mycket för att göra sig av med kalorierna de har ätit. Ätstörningar är psykiska sjukdomar och är mycket svåra att behandla.

HÄMTA BROSCHYREN

Tillfrisknandet är möjligt och vi finns här för att hjälpa dig att nå det. Nedan hittar du våra nedladdningsbara broschyrer där du får veta mer om våra olika behandlingsupplägg, får en överblick över våra faciliteter samt hur vi kan stötta dig på din resa i tillfrisknande

Spelberoende

Dagens tonåringar spenderar mycket tid i en virtuell värld. De umgås genom internet och kan tycka att det är svårt att umgås med människor i verkligheten. Det blir ett problem när det börjar påverka livet för de som spelar. Spelberoende är något som tenderar att påverka tonåringar och det kan leda till att de blir tillbakadragna och isolerade.
Det kan även ha negativa effekter på livsstilen, eftersom personer med ett allvarligt spelberoende kan försumma andra saker som den personliga hygienen och skolarbete. Många som är spelberoende spenderar många timmar varje dag på att spela på nätet och sover inte, vilket kan leda till hälsoproblem.

Porrberoende

Ett beroende av pornografi eller sex kan låta konstigt för vissa, men det är ett riktigt problem för de som är drabbade; och ett problem som kan förstöra deras liv. Faktum är att partners till personer som är diagnostiserade med ett beroende av sex eller pornografi, ofta säger att det är det värsta beroendet som finns. De känner sig svikna och förtvivlade, och det kan sätta otrolig press på deras förhållanden.

Porrberoende personer spenderar mycket tid på att titta och tänka på porr. Med tiden känner de ett behov av att titta på mer och mer extrema bilder och material. En del som är porrberoende kan inte njuta av att ha sex med en partner. Porrberoendet kan få flera allvarliga konsekvenser i deras liv.

Behandling av beroenden

Ovanstående är bara några få av de olika typer av beroenden som människor kan drabbas av. Det som de alla har gemensamt är de skadliga konsekvenserna för de drabbade. Ett beroende är en sjukdom. En sjukdom som kan behandlas med professionell hjälp.

För substansberoenden är det i regel nödvändigt att personen genomgår ett avgiftningsprogram. Substansberoende personer måste sedan helt avstå från substansen för att fortsätta i sitt tillfrisknande.

För personer som är beroende av sociala medier, internet eller har en ätstörning är det inte möjligt att avstå helt från det de är beroende av. De måste därför lära sig hur de ska hantera sitt beteende. Professionella terapeuter använder flera olika typer av behandlingar för att hjälp de beroende personerna att tillfriskna. Metoderna kan vara att jobba med 12-stegsmetoden, kognitiv beteendeterapi, rådgivning, gruppterapi och alternativa behandlingsformer.

Kontakta oss idag

Vi erbjuder effektiv behandling av beroende av alkohol, droger och spel. Vi behandlar också samsjuklighet. Ring oss på 08-124 00 284 så kan vi hjälpa dig.

Du är nästan där.