12-stegsprogram

Stockholms Beroendeklinik öppenvård

Mottag personlig behandling utan att störa ditt dagliga liv med vårt öppenvårdsprogram

Om du letar efter behandling så känner du kanske till 12 stegsprogrammet och självhjälpsgrupper som Anonyma Alkoholister och Anonyma Narkomaner. Men vad är egentligen skillnaden mellan att gå på självhjälpsmöten och delta i en professionell 12-stegsbehandling? Även om båda alternativen är snarlika, så finns det några viktiga skillnader.

Det professionella 12-stegsprogrammet (kallat Minnesotamodellen) introducerades i Sverige under 1980-talet. Det har sedan spridit sig i både den offentliga och privata sektorn och är idag den vanligaste behandlingsformen. Inom öppenvård och slutenvård kan man erbjuda en mer intensiv och professionell vård än vad som erbjuds på självhjälpsmöten.

På Stockholms beroendeklinik erbjuder vi 12-stegsprogram enskilt och i grupp. Vi arrangerar också öppna workshops för personer som vill fördjupa sitt stegarbete.

12-stegsrörelsen

12-stegsprogrammet grundades i USA på 1930-talet av en grupp alkoholister som ville hjälpa varandra. Ända från starten har 12-stegsrörelsen erbjudit informella och kostnadsfria självhjälpsmöten för personer som vill hjälpa varandra att tillfriskna. Mötena är öppna för alla som har en önskan om att leva ett nyktert liv. Nya deltagare får stöd av personer som har jobbat med stegen och levt nyktra under en längre tid.

12-stegsmöten kan arrangeras var som helst och av vem som helst, i små eller stora grupper. Många som uppnår nykterhet fortsätter att gå på möten under resten av sina liv för att förebygga återfall och för att ge stöd och hopp åt personer som fortfarande jobbar för att tillfriskna.

Idag finns 12-stegsmöten i alla världens länder och miljontals människor har blivit hjälpta av dem. Framgången har lett till att programmet har anpassats och börjat användas i professionella behandlingsprogram.

Vad är skillnaden mellan ett 12-stegsmöte och ett 12-stegsprogram?

Många undrar vad som skiljer ett professionellt 12-stegsprogram från de traditionella 12-stegsmötena. Det här en mycket bra fråga för dig som funderar på att ta hjälp inom öppenvården. Om det finns ett kostnadsfritt 12-stegsmöte där jag bor, varför ska jag då betala för professionell öppenvård? Naturligtvis kan svaret på den frågan variera beroende på vem du är, men i grunden handlar det om hur stora problem du har och vilken hjälp du behöver.

12-stegsmöten hos Anonyma Alkoholister

AA- och NA-möten arrangeras helt ideellt av personer som vill hjälpa andra att tillfriskna. Eftersom mötena leds av personer utan utbildning inom beroendevård så kan de ses som ett komplement till professionell vård och inte som en ersättning.

Varje möte genomförs och struktureras efter principerna inom 12-stegsmodellen. De leds av frivilliga som själva är i tillfrisknande. Mötena kan ha olika teman, längd och innehåll beroende på vilket möte du väljer att gå på. Det som är gemensamt för alla möten är att du kan vara anonym och att alla som har en önskan att bli nyktra är välkomna. Bor du i en storstad kan det erbjudas flera hundra olika möten i veckan.

Många deltagare hittar till mötena efter att de genomgått en professionell behandling. I gemenskapen kan de träffa andra som delar med sig av framgångar och misslyckanden och som kan motivera och stötta varandra till nykterhet.

Det finns forskning som visar att de flesta som tillfrisknar gör det utan professionell hjälp. Sannolikt har många av dem fått stöd i ett självhjälpsprogram. Men om du har en komplex sjukdomsbild och andra psykiatriska diagnoser krävs det ofta professionell hjälp. 12-stegsmöten kan då användas för att jobba vidare med de verktyg som du har fått i din behandling. De kan hjälpa dig att komma över hinder och svårigheter under ditt tillfrisknande.

Professionella 12-stegsprogram

Professionella 12-stegsprogram följer samma idé och struktur som finns på 12-stegsmöten. Skillnaden är att du kan ställa högre krav på fokuserade möten, terapeutiskt stöd och tillgång till kompletterande insatser.

I 12-stegsprogram leds alla sessioner av utbildade terapeuter som ser över processen och ingriper om det skulle behövas. De garanterar att alla får utrymme i gruppen och att varje patient får jobba sig igenom stegen i den hastighet och på det sätt som passar bäst för individen.

Målet för alla behandlingsprogram är att ge klienten de verktyg som behövs för att uppnå nykterhet och förebygga återfall. Ett väl genomfört 12-stegsprogram balanserar igenkänning och gemenskap med skräddarsydda professionella insatser som hjälper patienten i sin personliga utveckling. 

På Stockholms beroendeklinik jobbar vi aktivt med att skapa och upprätthålla den balansen. Vi förstår betydelsen av att varje patient får dela med sig av sina erfarenheter till de andra i gruppen. Vår 12-stegsbehandling är en strukturerad process där våra terapeuter säkerställer att varje patient får utmana gamla tankar och uppfattningar, kartlägga triggers och hantera svåra känslor på ett säkert sätt. Framgångar och motgångar uppmärksammas och speglas i gruppen. Våra terapisessioner är strukturerade och leds alltid av erfarna terapeuter.

För patienternas säkerhet är det viktig att vi kan säkerställa nykterheten på vår klinik. Vi har nolltolerans för alkohol och droger och testar patienterna med hjälp av alkometer och slumpmässiga drogtester. 

Om du har tagit ett återfall under pågående behandling är det viktigt att du så snabbt som möjligt meddelar personalen så att vi kan hjälpa dig att återuppta din behandling. Vi ser på återfall som en naturlig del av förändringsprocessen. Det viktigaste är inte att det händer, utan vad du kan lära dig av det. 

Eftersom vi har en specialiserad beroendeläkare i vårt team kan vi hjälpa till med medicinsk behandling eller ordna med en remiss till någon av våra avgiftningsenheter på Irland eller i Skottland.

Hur fungerar 12-stegsbehandling: måste jag gå igenom alla steg?

På ideella 12-stegsmöten bestämmer du själv i vilken takt du jobbar med varje steg och hur mycket du fördjupar dig. I vår 12-stegsbehandling ställer vi högre krav på dig som patient.

På våra behandlingshem, är 12-stegsprogram i grupp den röda tråden i vår behandling och beroende på hur lång behandlingen är så kommer du att jobba med åtminstone de fyra första stegen. Din personliga terapeut ansvarar för att ge dig uppgifter att jobba med och ser till att du rör dig framåt i processen.

På Stockholms beroendeklinik får alla patienter en individuell plan för hur de ska arbeta igenom stegen tillsammans med sin terapeut. Vi erbjuder 12-stegsprogrammet främst som gruppterapi.

Det är viktigt att du hittar en sponsor i programmet. En sponsor är en slags mentor som själv har tillfrisknat och som hjälper nykomlingar att jobba sig igenom stegen och som kan stötta dig på kvällar och helger. Din sponsor kommer att vara ett viktigt stöd för dig när du avslutar din behandling och ska möta utmaningar och triggers i din vardag. Många av våra tidigare patienter vittnar om hur viktig det är att ha ett starkt socialt nätverk vid sidan av de professionella vårdkontakterna. På alla AA/NA-möten kan du be om hjälp med att hitta en sponsor.

Måste jag vara religiös?

Det här är en mycket vanlig fråga och det korta svaret är nej. När 12-stegsrörelsen startade på 1930-talet var den kristna tron ett centralt element. Men över tid så har programmet utvecklats till att välkomna alla deltagare oavsett om de har en religiös tro eller ej.

Vårt program fokuserar inte på religion. Vi följer en mer modern tradition med en öppen tolkning av andlighet. Andlighet kan betyda att du lägger din styrka hos Gud eller någon annan högre makt, men det kan också handla om din inre styrka. Det viktigaste i gemenskapen i 12-stegsprogrammet är inte att tro på Gud, utan att ha en önskan om att bli nykter.

Om du vill veta mer om hur vi hanterar programmets andliga sida, tveka inte att höra av dig till oss.

beroende tillfriskna

Sök hjälp idag

Vi är här för att hjälpa dig ta det första steget mot tillfrisknande.

Hur vet jag om 12-stegsbehandling är rätt för mig?

De flesta behandlingar inom öppen- och slutenvård erbjuder någon form 12-stegsprogram. Det finns starkt forskningsstöd för 12-stegsbehandling och kamratstöd och det rekommenderas i Socialstyrelsens riktlinjer.

Alkohol- och drogberoende är komplexa sjukdomar som kan vara svåra att behandla. Att människor som befinner sig i olika faser av tillfrisknandet kan mötas och dela erfarenheter har visat sig ha stor betydelse. Det finns ett värde i att kunna ge varandra styrka och hopp.

Det finns inte ett program eller en terapi som fungerar för alla, men vårt 12-stegsprogram i grupp kan vara rätt val om du:

  • känner dig ensam och har svårt klara dig med hjälp av endast enstaka öppenvårdssamtal
  • har genomfört ett slutenvårdsprogram och behöver fortsatt strukturerat stöd
  • letar efter strukturerad vård på ett behandlingshem som genomför skräddarsydda behandlingsprogram
  • har tagit ett återfall och söker stöd för att komma tillbaka
  • har genomgått en behandlingsinsats och behöver mer vägledning och stöd än vad den nuvarande eftervården kan ge
  • tycker att gruppdynamik och kamratstöd är en viktig del av behandlingen
  • vill ta mer ansvar för ditt eget tillfrisknande

På Stockholms beroendeklinik kan vi erbjuda 12-stegsbehandling både i öppenvård och slutenvård, i grupp och enskilt. Du är expert på din egen historia och dina behov och hos oss är du alltid delaktig i behandlingsplaneringen. Eftersom vi har ett brett utbud av behandlingsinsatser kan vi också anpassa behandlingen under resans gång.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig snarast möjligt

Obligatoriskt” anger obligatoriska fält

Fullständigt namnObligatoriskt
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.