Kostnad

Stockholms Beroendeklinik öppenvård

Mottag personlig behandling utan att störa ditt dagliga liv med vårt öppenvårdsprogram

Kostnad och innehåll vid privat behandling

En rimlig fråga när det gäller din behandling är varför du överhuvudtaget skulle betala för vården. I Sverige har du rätt att få kostnadsfri beroendevård via din kommun eller din region. Visserligen kan insatserna variera beroende på var i landet du bor och hur den är organiserad i din region men vården vilar ändå på en princip som handlar om att alla har rätt till en god och kostnadsfri vård.

Det finns nationella riktlinjer som ger anvisningar om vilka metoder som är mest effektiva. Fördelen med att söka hjälp via det offentliga systemet är framförallt att den är kostnadsfri och finns på hemmaplan. Nackdelen är att det kan ta lång tid att få hjälp, du har ingen möjlighet att vara anonym och din möjlighet att välja metod och leverantör är väldigt begränsad.

Om du väljer privat vård är utbudet större men kostnaden är av avgörande betydelse. Så hur ska man då tänka när det gäller priset för behandling? I den här texten ska vi reda ut några av de viktigaste frågorna.

Upptäck hur vi kan hjälpa dig

Återhämtning är möjlig, kontakta oss idag

Innehåll och kvalité

Den första är innehåll och kvalité. Beroendesjukdom är ett komplext tillstånd som ofta kräver specialiserad vård. De bästa resultaten uppnås inom integrerad beroendevård där du som patient får tillgång till medicinsk, psykiatrisk och terapeutisk vård hos samma vårdgivare. Sådan vård blir, med automatik, också mer kostsam. I Sverige finns många olika privata behandlingsorganisationer som erbjuder allt ifrån enkla, standardiserade öppenvårdsprogram som endast fokuserar på alkohol- och drogberoendet, till behandlingshem som kan ta emot patienter med mer komplexa behov. Enkla och standardiserade program är naturligtvis mycket billigare än integrerad och skräddarsydd vård.

När du ska välja din behandling rekommenderar vi att du ställer följande frågor:

Vad ingår i priset för vården?

Det är t.ex. vanligt att medicinsk avgiftning inte ingår i kostnaden för behandling. En annan vanlig extrakostnad är läkarbesök. Under den här punkten bör du också undersöka hur behandlingsprogrammet är strukturerat. Vissa program är mycket intensiva med aktiviteter från morgon till kväll. I andra program förekommer mycket ledig tid. Du bör också undersöka hur stor del av behandlingen som sker i grupp och hur många enskilda sessioner som ingår.

Hur långt är behandlingsprogrammet?

Vissa behandlingshem har en bestämd längd på sitt behandlingsprogram t.ex. 28 dagar, eller fem veckor som gäller för alla. Avbryter man då i förtid får man vanligtvis inte pengarna tillbaka.

Hur ser personalgruppen ut?

Antalet anställda kan ofta ge en fingervisning om hur intensivt ett behandlingsprogram är. Olika yrkeskategorier kan bidra med olika kompetenser och innehåll i behandlingen. Eftersom alkohol- och drogterapeuter inte har några krav på certifiering eller legitimation så kan det vara bra att fråga om vilken utbildning personalen har.

På vilket sätt kan vården skräddarsys för att passa just dig?

Skräddarsydd beroendevård är lite av ett modeord så här rekommenderar vi att du ställer frågor om vad det egentligen innebär. Behandlingslängd är en sådan sak som borde kunna variera eftersom alla patienter har unika behov. En annan faktor är vilka olika komplementära metoder som finns inom organisationen. Exempel på sådana behandlingsmetoder är akupunktur, DBT, traumabehandling, mindfulness och yoga.

Vilka evidensbaserade metoder används inom organisationen?

I Sverige finns Socialstyrelsens riktlinjer för missbruksvård som anger vilka metoder som är mest effektiva och bygger på forskning. Du bör kontrollera att den organisation som du väljer jobbar med någon eller några av de metoder som finns på Socialstyrelsens lista. Det starkaste forskningsstödet finns idag för KBT, 12 stegsprogrammet, MET och CRA.

Kvalitet på vården

Seriösa vårdbolag gör regelbundna utvärderingar av sin verksamhet och bör kunna säga något om hur många patienter som uppnår sina behandlingsmål.

Hur aktiv får du själv vara i din egen vård?

Forskning visar att behandlingen blir mer effektiv om du som patient får inflytande över planering och innehåll. Ställ därför frågor om hur stor kontroll du själv kommer att ha över din vård.

Ladda ner broschyr

Ladda ner vår broschyr för att lära dig mer om våra omfattande tjänster. Påbörja din resa mot ett hälsosammare, lyckligare liv idag!

Vad kan jag förvänta mig av skattefinansierad vård?

Tillgängliga resurser och vård kan variera beroende på var du bor i Sverige. Alla kommuner erbjuder både öppenvårds- och slutenvårdsprogram. Men precis som med all annan offentligt finansierad vård bestäms mängden resurser som står till kommunens förfogande externt och vårdkostnaderna granskas kontinuerligt.

Om du vänder dig till socialtjänsten för att söka behandling börjar de med att göra en utredning av dina behov och vad kommunen kan erbjuda dig. Socialtjänsten gör oftast en rättvis bedömning av dina behov men det betyder inte att du kommer att få den hjälp som du önskar  Ett förväntat resultat, speciellt om du söker vård för första gången, är att du blir erbjuden en öppenvårdsplats, även om du kanske önskar slutenvård. Detta beror på att handläggarna inom kommunen måste hålla sig till en budget.

Många kommuner har egna öppenvårdsprogram och vissa driver också behandlingshem. De flesta kommunalt drivna verksamheter har inte resurser att genomföra avgiftning vilket innebär att du behöver genomföra avgiftningen inom sjukvården innan du kan påbörja behandlingen. De flesta kommuner har också avtal med privata behandlingsorganisationer som erbjuder det kommunen inte har i egen regi. I vissa fall kan kommunen också upphandla speciallösningar för specifika patienter.

Regionerna har också olika öppenvårds- och slutenvårdsprogram. Regionen har huvudansvaret för avgiftning, medicinsk behandling och integrerad vård (för patienter med komplexa medicinska tillstånd och psykiska sjukdomar). De har vanligtvis även någon form av öppenvårdsprogram. I regionerna är det vanligare med enskild terapi där du träffar en psykiatriker, sjuksköterska och/eller en terapeut. En stor del av behandlingen inom landstinget är baserad på KBT.

Vad kan jag förvänta mig av privat vård?

Om du betalar privat för din vård kan du välja om du vill göra din behandling i Sverige eller utomlands och i vilken form. Bor du i en storstad har du sannolikt tillgång till ett större urval av tjänster och specialiserad behandling.

Även den privatfinansierade vården är uppdelad i slutenvård och öppenvård men här finns ett större utbud att välja från. Både inom slutenvård och öppenvård bör du förvänta dig att få en egen personlig vårdplan, ett team med behandlingspersonal, specialiserade terapier och eftervård.

I Sverige måste alla organisationer som bedriver privat beroendevård ha ett tillstånd från Socialstyrelsen som också genomför kvalitetskontroller. På de allra flesta svenska behandlingshem blandas privata patienter och patienter från socialtjänsten och/eller kriminalvården. Behandlingen fokuserar på sjukdomens psykosociala del och den vanligaste behandlingsmetoden är 12-stegsprogram i grupp. Väldigt få behandlingshem har medicinsk avgiftning eller medicinsk personal på plats dygnet runt.

Väljer du att resa utomlands för att söka vård kommer du att mötas av en annorlunda behandlingstradition. De flesta behandlingshem är integrerade och har medicinsk, psykiatrisk och terapeutisk behandling under ett och samma tak. Man har också ett mer holistiskt perspektiv och jobbar med alternativa metoder, kost och motion.

Kontakta oss idag

Vi erbjuder effektiv behandling av beroende av alkohol, droger och spel.

Att välja behandlingsprogram är ett av de viktigaste besluten som du kommer att ta i ditt liv och vi rekommenderar därför att du och din familj undersöker flera olika alternativ innan du tar ett beslut. Om du vill betala för behandlingen själv är det viktigt att du jämför priser och vad du får för pengarna.

Om du väljer att åka utomlands på behandling är det viktigt att du har en färdig plan för din eftervård när du kommer tillbaka.

Stockholms beroendeklinik erbjuder en fullständig vårdkedja vilket innebär att ett behandlingsprogram hos oss kan innefatta både slutenvård på behandlingshem med medicinsk avgiftning och ett individuellt anpassat öppenvårdsprogram när du kommer tillbaka till Sverige. Vi tar även emot patienter med samsjuklighet. Vi har i vårt dagliga team en egen psykiatriker med inriktning beroende.

Är du intresserad av vård hos oss på Stockholms beroendeklinik så hör av dig, så skickar vi information om behandlingsupplägg och kostnad. Vi träffar också gärna dig och din familj för ett kostnadsfritt informationsmöte.

Förändra ditt liv idag

*” anger obligatoriska fält

Fullständiga namn*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.