Tecken på ett alkoholberoende

Välja behandling: att söka hjälp

Vi är här för att hjälpa dig ta det första steget mot återhämtning

Alkoholism är tekniskt sett en hjärnsjukdom men att känna igen symptomen kan vara svårt. Det gör det även svårt att avgöra hur stort problem alkoholmissbruket har blivit. På grund av det är det viktigt att känna till tecknen på alkoholmissbruk och när man måste vidta åtgärder.

Tecken på ett alkoholberoende

Alkoholberoende är en hjärnsjukdom, och även om den inte kan diagnostiseras med en fysisk undersökning eller ett blodprov, finns det vissa beteenden som tyder på att det finns ett problem. Dessa tecken inkluderar beteendeförändringar såväl som fysiska symtom.

Vad du dock bör veta är att många personer med alkoholmissbruk eller beroendeproblem har svårt att upptäcka tecknen hos sig själva. Det är ofta en familjemedlem eller vän som kanske först inser att något inte står rätt till. Om dina nära och kära har föreslagit att du kanske dricker för mycket är det en bra idé att överväga de vanligaste tecknen och symtomen för att avgöra om de har rätt.

Eftersom alkohol är lättillgänglig i vårt samhälle kan det vara svårt att förstå att din användning kanske inte längre är under kontroll. Du kanske inte vill acceptera att du har ett problem, även om alla andra verkar tro att du har ett. Men det är viktigt att du överväger möjligheten eftersom det första steget på vägen till återhämtning är att acceptera att ett problem finns. För att göra detta kan du behöva veta tecknen på ett beroende. Här finns några exempel:

 • Du har ett behov av att dricka mer alkohol än tidigare för att uppnå samma effekter
 • Du har tappat intresset för aktiviteter och hobbyer som du innan tyckte om
 • Du försummar ditt ansvar hemma eller på jobbet på grund av ditt alkoholbruk
 • Du organiserar ditt sociala liv kring alkohol och blir orolig om du måste gå någonstans där det inte kommer att finnas tillgång till alkohol
 • Du känner dig trött eller illamående
 • Du upplever abstinensbesvär, särskilt när du vaknar på morgonen
 • Du ljuger eller döljer för dina nära och kära om ditt alkoholbruk för att du tror att de inte kommer att förstå
 • Du känner att du behöver alkohol för att fungera eller för att lugna dina nerver
 • Du känner att du behöver dra ner på din alkoholkonsumtion men att du inte kan göra det

Dolt alkoholbruk – att ljuga om Dina dryckesvanor

Du kanske känner att du kan leva ett lättare liv om du döljer din alkoholkonsumtion för dem du älskar, särskilt om de har varit på dig för att dra ner på din konsumtion. Om du har ett alkoholberoende och ett fysiskt beroende blir det då inte så lätt att skära ner på bruket så i dina ögon är svaret att dölja bruket.

Detta kan göra att du blir allt mer isolerad från de omkring dig när du försöker hålla dina dryckesvanor hemliga. Om du gör detta och ändå insisterar på att du inte har ett alkoholproblem, då ljuger du inte bara för dina nära och kära, utan du ljuger för dig själv också.

När du har börjat kan du inte sluta dricka

När du först började dricka alkohol hade du kontroll över hur mycket du drack och när du slutade dricka. Men när du började dricka mer byggde du sannolikt upp en tolerans mot dess effekter. Det innebar att du behövde dricka mer och mer för att uppnå samma effekt. Detta är ett av de mest kända symtomen på alkoholism.

Långvarigt regelbundet missbruk av alkohol kan ha en djupgående effekt på kroppen. När du fortsätter att missbruka alkohol kan din kropp vänja sig vid det och du kan börja längta efter effekterna även efter du har slutat dricka. Detta kan ha en inverkan på hur mycket kontroll du har över ditt alkoholbruk. När du blir fysiskt och psykiskt beroende av alkohol börjar du dricka på grund av nödvändighet. Detta innebär vanligtvis att du inte kan motstå suget på att dricka och när du väl har börjat kan du inte sluta.

Om du misstänker att du har ett alkoholmissbruk eller beroende är Stockholms beroendeklinik en privat öppenvårdsmottagning i Stockholm där du kan få professionell hjälp. Fyll i vår kontaktformulär.

Välja behandling: att söka hjälp

Vi är här för att hjälpa dig ta det första steget mot återhämtning

Medvetslöshet vid drickande

Att bli medvetslös är ganska vanligt bland personer med alkoholism och det finns en mycket god anledning till varför detta händer. Alkohol har depressiva egenskaper som har en negativ inverkan på det centrala nervsystemet. Det fungerar genom att bromsa olika kroppsfunktioner och kan försämra hur hjärnan fungerar.

När en stor mängd alkohol konsumeras kan det få hjärnan att sluta “lagra” minnen. Detta resulterar i att du vaknar upp efter ett särskilt tungt drickande utan att minnas vad som hände natten innan. Det klassas också som alkoholinducerad korttidsminnesförlust. Du bör veta att kroniskt alkoholmissbruk kan ha en inverkan på långtidsminnet, där du kan kämpa för att komma ihåg saker även på dagar då du inte har druckit.

Allt I livet handlar om att dricka

Dr Nick Sheron vid Southampton University som är leversjukdomsspecialist, har beskrivit alkoholberoende som en slags skala. ”I ena änden av skalan har du människor som är lätt beroende”, säger han. ”Det är människor som till exempel inte kan tänka sig en fredagskväll utan tillgång till alkohol. I andra änden har du människor där alkohol är viktigare än deras jobb, familj, i stort sett allt, inklusive deras egna liv.”

När alkoholbruk blir ett beroende kan det ta över ditt liv. Det kan tränga undan allt annat. Även familjemedlemmar och aktiviteter som en gång var viktiga för dig kan bli bortstött. För dig spelar det ingen roll så länge du har tillgång till nästa dryck.

Att strunta I ansvar

När hela din värld handlar om alkohol kommer du sannolikt att försumma ditt ansvar hemma och på jobbet. Om allt du kan tänka på är alkohol, och om det har blivit viktigare än din familj, ditt jobb och dina intressen, har du sannolikt lite tid för något annat. Du kanske sätter alkohol över allt annat och alla andra kan tvingas plocka upp bitarna efter dig.

Relationssvårigheter

När du har lite tid för något annat än att dricka alkohol, kommer människorna i ditt liv att bli upprörda. De kanske inte förstår varför du ständigt sätter alkohol framför dem och de kan ha svårt att förstå varför du fortsätter att dricka alkohol när det har en så negativ inverkan på ditt och deras liv.

Alkoholism sätter enorm press på alla dina relationer. Du kanske tappar kontakt med människor som brydde om dig. De som aldrig har upplevt ett beroende på egen hand kan kämpa för att förstå vilket grepp det kan ha över en person.

Abstinenssymtom när man inte dricker

När du utvecklar ett fysiskt beroende av alkohol kan din kropp längta efter alkoholen när effekterna avtar. Alkohol är ett depressivt medel för det centrala nervsystemet och får kroppen att sakta ner vissa funktioner när den konsumeras. När du först började dricka alkohol försökte din kropp att motstå förändringarna som orsakats av alkoholen. När effekterna av alkohol försvann försökte din kropp att anpassa sig igen i ett försök att återgå till det normala. Med tiden kan din kropp dock ha vant sig vid närvaron av alkohol. Då använder den av sig abstinenssymtom för att få dig att konsumera alkohol så fort som möjligt.

Att inte kunna sluta när det behövs

Detta kan få dig att uppleva snabba hjärtslag, aptitlöshet, skakningar och svettning; du kan också uppleva huvudvärk och humörsvängningar. Du kanske har märkt att om du tar en klunk eller två av alkohol kan det hjälpa till att lindra dessa symtom.

Detta är en allvarlig avvikelse från återhämtningsprocessen och kan orsaka ett tidigt återfall. Det är därför det är viktigt att du ringer din läkare eller en specialistmottagning som Stockholms beroendeklinik om din abstinens verkar vara för svår att klara av på egen hand. Vi kan hjälpa dig. Kontakta oss via mejl.

Ladda ner broschyr

Ladda ner vår broschyr för att lära dig mer om våra omfattande tjänster. Påbörja din resa mot ett hälsosammare, lyckligare liv idag!

Vilka är de känslomässiga symtomen på alkoholberoende?

Alkoholberoende kan ha en djupgående inverkan på mental hälsa och känslor. Humör påverkas av en obalans av kemikalier i hjärnan och eftersom alkohol är ett depressivt medel kan det påverka denna balans och orsaka en mängd problem.

Även om många människor dricker alkohol för att lindra symtom på humörförändringar som depression och ångest, finns det bevis som tyder på att alkohol faktiskt kan göra ångesten värre. Måttlig alkoholkonsumtion kan påverka den del av hjärnan som är ansvarig för hämningar, vilket kan bidra till att du känner dig mindre orolig för en stund.

Men ju mer alkohol du dricker, desto fler delar av hjärnan påverkas och desto större chans att det påverkar dina känslor negativt. Detta kan leda till depression, ångest, ilska och aggressivitet.

Hur påverkar alkohol kroppen?

Alkoholmissbruk kan ha både kort- och långsiktiga effekter på olika delar av kroppen. På kort sikt kan det påverka koordination och omdöme, vilket kan öka risken för till exempel olycksfall. Ett annat exempel: eftersom du är mer benägen att ta risker på grund av minskad hämning och försämrad koordination riskerar du en huvudskada genom att ramla eller att bli offer för sexuella övergrepp.

Måttlig alkoholkonsumtion kan göra att du blir mer pratsam på grund av de effekter det har på det centrala nervsystemet. Det ökar hjärtfrekvensen och får blodkärlen att expandera, vilket gör att du känner dig varm och avslappnad.

Med högre mängder alkohol kan dock din lever påverkas eftersom den behöver att jobba mer för att bearbeta all alkohol. Eftersom det bara kan bearbeta omkring en enhet alkohol per timme, kan det innebära att alkoholen stannar i ditt system längre om du dricker stora mängder. Detta orsakar problem som sluddrigt tal, svårigheter att fokusera och långsammare reaktionstider. Du kan känna dig dåsig och när din kropp försöker bli av med alkoholen i ditt system genom att få dig att gå på toaletten kan det göra dig uttorkad och ge dig huvudvärk.

Långvarigt missbruk kan leda till många hälsoproblem. Till exempel kan ditt immunförsvar försvagas, vilket gör att du riskerar att utveckla infektioner. Förutom detta kan vissa delar av hjärnan skadas, vilket orsakar problem med minne och kognitiva funktioner. Du kan också vara i riskzonen för följande tillstånd:

 • Högt blodtryck
 • Högt kolesterol
 • Leversjukdom
 • Diabetes
 • Hjärtsjukdom
 • Demens
 • Sexuella problem
 • Vissa former av cancer

Alkoholberoende och psykisk hälsa

Alkoholmissbruk och alkoholberoende kan allvarligt försämra den psykiska hälsan och påverkar humör, känslor och tänkande negativt. Men medan vissa individer dricker alkohol för att lindra symtomen på en psykisk störning, kan för mycket alkohol också vara orsaken till psykiska problem.

Eftersom alkohol kan ge tillfällig lindring av symtom på ångest och depression, finns det ett sug att dricka för att ändra ditt humör. Men när effekterna av alkoholen försvinner kvarstår dessa problem; i själva verket kan de bli värre.

Tecken på ett alkoholberoende

Komplikationer orsakade av alkoholism

Långvarigt alkoholmissbruk, eller alkoholism, kan leda till många allvarliga psykiska och fysiska hälsoproblem som kan även vara livshotande. Långvarig alkoholkonsumtion kan ha allvarliga konsekvenser för din lever. Tillstånd som fettlever och alkoholhepatit kan alla orsakas av alkoholmissbruk, och även om fettlever kan fixas, kan de andra tillstånden resultera i betydande problem.

En sak du kanske inte är medveten om är det faktum att alkoholmissbruk också kan öka risken för att utveckla vissa former av cancer. Forskare har funnit ett starkt samband mellan vissa cancerformer och alkoholism. De har också upptäckt att de som inte har ett alkoholberoende men som dricker mer än fjorton enheter per vecka har en högre risk att utveckla dessa cancerformer än de som dricker mindre.

Cancer som är kopplad till alkoholmissbruk kan uppstå i bröst, mun, tarm, svalg, struphuvud, matstrupe eller lever.

Det är också viktigt att komma ihåg att alkoholmissbruk kan leda till skador på hjärnan. Faktum är att om du konsumerar mer än den rekommenderade mängden ökar risken för tillstånd som vaskulär demens och Alzheimers sjukdom.

Våra öppettider är 9.00-18.00 måndag till fredag.

Eriksbergsgatan 12, 114 30 Stockholm

info@beroendekliniken.se

08-124 00 284

Farorna med alkoholberoende

Alkoholberoende har många negativa konsekvenser, inte minst den påverkan den har på mental och fysisk hälsa. Men det kan också allvarligt försämra din livskvalitet. När alkohol blir viktigare än något annat i ditt liv, kan relationer bli svåra att hantera och du kan bli isolerad.

Om du spenderar varenda krona på ditt missbruk kan din ekonomiska situation försämras, vilket gör att du och din familj hamnar i problem. Detta kan ha en ännu mer skadlig inverkan på dina relationer. Om du befinner dig i en situation där du riskerar att förlora din familj, vänner, jobb och hem, kan du komma till en punkt där du känner att du inte har något annat val än att vidta vissa desperata åtgärder – tyvärr spelar alkohol ofta en stor roll vid självmord.

Alkohol är kopplat till dålig hälsa, arbetslöshet, fattigdom, relationsproblem, kriminalitet, hemlöshet, fängelse och tidig död. Detta kan dock förhindras genom att söka hjälp så snart du känner igen några av tecknen. Kontakta din läkare eller kontakta en specialiserat behandlingscenter för beroende som Stockholms beroendeklinik.

Vad betyder alkoholist?

Alkoholist är ett ord som används för att beskriva någon som lider av sjukdomen ”alkoholism”. Alkoholism är en hjärnsjukdom som orsakar en stark vilja att dricka genom ett intensivt sug efter alkohol. Ett alkoholberoende består av två delar: ett fysiskt beroende och ett psykiskt beroende.

Sök hjälp för alkoholism

Om du upplever symtom på alkoholism, eller om du inte har kontroll över din alkoholkonsumtion, kommer du att dra nytta av stöd på ett specialiserat behandlingscenter som t. ex. Stockholms beroendeklinik.

Du kan känna dig tvungen att dricka även när du vet att det kan orsaka negativa konsekvenser för dig och för de du älskar. Vi rekommenderar att om du kämpar med alkoholism ska du söka professionell hjälp.

Hos Stockholms beroendeklinik hjälper vi dig att börja din återhämtning. Vi erbjuder medicinskt övervakad avgiftning genom våra partnerkliniker: Castle Craigs behandlingshem i Skottland och Smarmore Castles privata beroendeklinik i Irland.

Vi utvecklar en personlig behandlingsplan som är skräddarsydd efter varje patients individuella behov. Vårt omfattande behandlingsprogram för alkoholism är baserat på AA:s 12 steg och inkluderar specialiserad terapi för att ta itu med trauma, familjeproblem och implementera nya beteendemönster. Vi erbjuder även eftervård för patienter som har genomfört vårt huvudsakliga behandlingsprogram.

Låt oss hjälpa dig – fyll i kontaktformuläret.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig snarast möjligt

*” anger obligatoriska fält

Fullständigt namn*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.