En guide till nykterhet efter slutenvårdsbehandling

Ha ett schema Att ha en genomtänkt vardagsplan är viktigt när du lämnar behandlingen. På ett behandlingshem är varje dag planerad så att du inte behöver tänka så mycket på det. Nu när du är hemma är det du som bestämmer. Att följa ett liknande schema kan vara ett bra sätt att behålla rutinerna som […]