Risker med att ta ibuprofen med alkohol


Ibuprofen är ett läkemedel som lindrar smärta, feber och svullnad (ett antiinflammatoriskt läkemedel utan steroider eller NSAID). Läkemedlet säljs receptfritt under flera varumärken som Ipren och Ibuprofen Orifarm.  Att blanda ibuprofen och alkohol kan vara farligt.

Även om ett recept inte behövs för receptfria läkemedel som ibuprofen, är läkemedlet ändå starkt och leder till allvarliga biverkningar när det missbrukas. Det kan inkludera överdosering av antiinflammatoriska medel eller att kombinera dem med andra mediciner eller substanser som t.ex. alkohol.

Är det säkert att dricka alkohol och ta ibuprofen?

Enligt brittiska NHS är det säkert att ta smärtstillande medel om man dricker små mängder alkohol. Men det finns en risk att uppleva milda till allvarliga biverkningar genom om ibuprofen tas regelbundet tillsammans med måttliga mängder alkohol (ett glas för kvinnor och två glas för män).

Riskerna för biverkningar är ännu högre med långvarigt användande av ibuprofen tillsammans med alkohol. Regelbunden användning av ibuprofen, aspirin och paracetamol tillsammans med alkohol kan vara farligt. För att vara säker bör inte läkemedel (inklusive ibuprofen) tas tillsammans med alkohol.

Ibuprofen är smärtstillande och minskar även inflammation. Men ibuprofen kan irritera magslemhinnan, vilket leder till magsår och blödningar. Alkohol gör samma sak.

När de två blandas tillsammans förvärras risken för magsår och blödningar. Ibuprofen kan även påverka blodets koagulering (gör det svårare eller lättare att koagulera/blöda). Läkemedlet kan även vara giftigt för organ som njurarna och levern.

Välja behandling: att söka hjälp

Vi är här för att hjälpa dig ta det första steget mot återhämtning

Vad är farorna med att dricka och ta ibuprofen?

Att dricka alkohol medan du tar ibuprofen kan leda till:

 • Gastrointestinal blödning: Ibuprofen (NSAID), är känt för att irritera matsmältningssystemet och öka risken för att få magsår. Det är därför det ska tas efter en måltid. Ibuprofen kan leda till hål i mage/tarm eller gastrointestinala blödningar. Symtomen kan vara plötsliga utan varningstecken som resulterar i plötslig död om blödningen eller perforeringen inte upptäcks och behandlas omedelbart
 • Njurskador: Studier har kopplat långvarig användning av ibuprofen till njurskador. Njurarna filtrerar gifter i kroppen. Alkohol, som också är ett toxin, gör det svårt för njurarna att göra sitt jobb. Att konsumera alkohol tillsammans med ibuprofen ökar risken för njurskador, eftersom båda stressar njurarna. Vanliga tecken på njurskador inkluderar andfåddhet, trötthet och svullnad i fötter, händer och anklar
 • Kardiovaskulära problem eller stroke: Det finns ett samband mellan NSAID och kardiovaskulära problem som hjärtinfarkt och stroke. [4] Människor som tar NSAID förutom aspirin ökar risken att drabbas av stroke eller hjärtinfarkt jämfört med de som inte tar NSAID. Risken ökar ytterligare för individer som har tagit NSAID under en lång tid. Kardiovaskulära problem eller stroke kan också vara plötsliga och dödliga, vilket är fallet med gastrointestinala blödningar. Alkohol gör det svårt att upprätthålla hälsosamma blodtrycksnivåer hos individer med högt blodtryck. Att kombinera alkohol och ibuprofen är därför dödligt. Individer som tar ibuprofen tillsammans med alkohol och börjar uppleva bröstsmärtor, sluddrigt tal, andnöd eller svaghet i ena sidan av kroppen bör omedelbart söka akut läkarvård
 • Försämrad koncentration: Ibuprofen kan också orsaka dåsighet, minskad vakenhet och andra kognitiva problem. Alkohol har samma effekter. Att blanda alkohol och ibuprofen förvärrar dessa symtom, vilket gör bilkörning eller användning av andra maskiner ytterst farligt. Vanlig långvarig användning av ibuprofen tillsammans med alkohol kan öka kroppens känslighet för både alkohol och ibuprofen. Det kan också förvärra det fysiska beroendet av alkohol och risken för överdosering

Hur du tar ibuprofen säkert

Ibuprofen är säkrast när det tas under en kort period. Läkare bör erbjuda andra alternativ för säker långvarig smärtbehandling. Personer som tar ibuprofen bör hålla sig till den rekommenderade dosen.

Det rekommenderas också att läsa etiketterna på läkemedlet noggrant eftersom ibuprofen är vanligt i kombinationsmediciner, som vissa huvudvärksmediciner, förkylningsmediciner och receptbelagda smärtstillande medel. Att läsa etiketterna hjälper dig att förhindra överdosering av ibuprofen.

Dessutom bör ibuprofen inte tas för att lindra baksmälla, eftersom alkohol vanligtvis finns kvar i systemet hos en person med baksmälla. Magen tenderar också att vara mer sårbar vid denna tidpunkt, vilket ökar risken för sår och gastrointestinala blödningar.

Det hjälper också att dricka med måtta. CDC definierar måttligt drickande som ett glas för kvinnor och två glas för män. CDC definierar också vad ett glas betyder för olika typer av alkohol och alkoholprocent per glas.

Om du tar några smärtstillande mediciner för att lindra baksmälla bör du istället titta på dina dryckesvanor.

Tecken på att du måste uppsöka en läkare

Om du tar ibuprofen och upplever något av följande symtom bör du omedelbart uppsöka läkare.

 • Ihållande magsmärtor/kramper
 • Blod i avföringen
 • Blodiga kräkningar
 • Snabba hjärtslag
 • Svimningar
 • Yrsel
 • Svart/tjärliknande avföring
 • Kräkningar som ser ut som kaffesump

Personer som konsumerar alkohol dagligen och har problem med att sluta bör söka läkarvård.

Risken hos äldre vuxna

Enligt NIAAA ökar riskerna med att blanda alkohol och medicin med åldern. Äldre personer har svårare att bryta ner alkohol. De är också mer benägna att ta läkemedel, vilket förvärrar riskerna.

Absorptionshastigheten och effektiviteten av alkohol och mediciner i äldre vuxnas kroppar hämmas också. Det beror på metabolisk avmattning, där ett enzym som kallas alkoholdehydrogenas (ADH) finns i lägre nivåer än hos yngre människor.

Åldrandet förändrar även kemikalier i hjärnan och kroppen, inklusive de som styr vakenhet och energi. Äldre människor är mer benägna att känna sig dåsiga av vissa mediciner som, i kombination med alkohol, leder till en mängd olika hälsorisker.

Hur länge efter att ha druckit alkohol kan jag ta ibuprofen?

Alkohol stannar i systemet i 1 till 3 timmar. Men ett urinprov och alkomätare kan upptäcka alkohol som har druckits för 24 timmar sedan. Ett hårtest kan se om du har druckit alkohol under de senaste tre månaderna.

Det finns flera faktorer som bestämmer hur lång tid alkohol finns kvar i ditt system. Till exempel försvinner det snabbare för personer som redan är kemiskt beroende av alkohol. Den tid det tar för alkohol att lämna din kropp ökar även när du dricker mer. Ett standardglas (33 ml av en vanlig öl)  ökar alkoholhalten i blodet till 0,02 – 0,03.

En persons kroppsstorlek kommer också att bestämma hur länge alkohol stannar kvar i systemet. Helst bör du vänta minst en dag innan du tar ibuprofen. Om du har druckit mycket alkohol, vänta två dagar eller mer.

Vilket smärtstillande medel kan du ta med alkohol?

Medan du tar icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) för att minska smärta och inflammation i kroppen, var försiktig med doseringen om du ska dricka alkohol. Överdriven konsumtion av både alkohol och NSAID (ipren, aspirin, indometacin, mefenaminsyra och celecoxib) kan leda till blödningar i magen

Att ta paracetamol när man är full eller bakfull kan också ge leverskador eftersom innehållet begränsar kroppens förmåga att bearbeta alkohol. Även om det är relativt säkert att ta låga doser av naproxen, paracetamol och ibuprofen med små mängder alkohol, rekommenderas det inte eftersom det kan bli till en vana.

Sammanfattningsvis hävdar farmaceuter att man i en ”perfekt värld” bör undvika att blanda receptfria smärtstillande medel med alkohol. Om du tar några smärtstillande mediciner för att lindra baksmälla bör du istället titta på dina dryckesvanor.

Behandling för beroenden av alkohol och läkemedel på Stockholms beroendeklinik

Vi på Stockholms beroendeklinik erbjuder öppenvård för patienter i hela Sverige som vill tillfriskna från ohälsosamma tvångsmässiga beteenden, som att blanda alkohol och andra läkemedel. Alla patienters beteendemönster och medicinska historia utvärderas av vårt specialiserade medicinska team. Utvärderingen lägger sedan grunden till en personlig behandlingsplan.