Alkohol- och drogpolicy

Stockholms Beroendeklinik Öppenvård

Mottag personlig behandling utan att störa ditt dagliga liv med vårt öppenvårdsprogram

En alkohol- och drogpolicy är inget som en arbetsplats måste ha enligt lag, men däremot kräver Arbetsmiljöverkets föreskrifter att en sådan ska finnas om det finns fler än tio anställda i organisationen. Det kan sägas att den uttrycker det långsiktiga målet i företaget kring hur relationen till alkohol och droger ska se ut, samt hur företaget vill hantera frågan när den kommer upp. På Stockholms beroendeklinik ser vi också till att företagets värderingar finns med i policyn och vi kan hjälpa företaget med en analys för att ta fram dessa. Policyn ska finnas som stöd för både de som är ansvariga för att hantera medarbetares missbruk, såväl som för de anställda, så de vet vilka villkor som gäller på arbetsplatsen. Helst ska den vara skriftlig och lättillgänglig för alla i företaget.

Vi vet idag att när missbruk uppdagas på arbetsplatsen är det oftast i ett senare skede av beroendets utlopp, då jobbet oftast är det sista som någon med ett beroende håller fast vid och försöker att hantera efter bästa förmåga. Det är även i policyn som verksamheten beskriver syfte och utförande av slumpmässiga drogtester om sådana förekommer. Syftet med proverna kan vara både förebyggande och uppsökande, men det är av vikt att där alltid finns rehabiliteringsinsatser till följd av ett positivt utslag på test. En skriftlig policy leder till en känsla av säkerhet inom företaget, då alla vet vad de kan förvänta sig.

Upptäck Hur Vi Kan Hjälpa Dig

Återhämtning Är Möjlig, Kontakta Oss Idag

Vad behöver den innehålla?

Ju tydligare en policy är med fasta regler och gränser, desto bättre. Det utesluter också egna tolkningar från alla berörda och ger större möjlighet för rättvis behandling, oavsett vilken position som medarbetaren har. Rubriker som vi rekommenderar och brukar använder oss av på Stockholms beroendeklinik när vi utformar policys är:

  • Syfte och mål
  • Riktlinjer och regler
  • Handlingsplan som innefattar ansvarsfördelning mellan de olika posterna såsom HR-avdelningen eller olika chefer.
  • Interna och externa rutiner
  • Utbildningsplan
  • Rehabilitering

Vi rekommenderar att det inte bara är de direkta och ansvariga cheferna som är med i utformandet av policyn utan även övriga medarbetare. Ett ökat inflytande hos personalen medvetandegör policyns existens och innehåll. Desto mer levande policyn är på företaget, desto lättare blir den att följa. Att personalen även känner till de möjligheter som finns till rehabilitering som beskrivs i policyn, kan leda till att en missbrukande kollega söker hjälp innan den blir påkommen på arbetet med alkohol- eller drogutlösta konsekvenser. Ju tidigare en medarbetare får stöd i sitt missbruk eller beroende, desto snabbare kan återgången till arbetsplatsen ske. En policy blir alltså en del av arbetsmiljöfrågorna på arbetsplatsen.

En policy innehåller inte endast de individer som har ett internt ansvar för att policyn efterlevs utan kan även innehålla externa aktörer som t.ex. Stockholms beroendeklinik. Där beskrivs det vad som förväntas av de externa aktörerna samt vad deras roll är. I policyn kan det exempelvis bestämmas att en medarbetare behöver genomgå en utredning för huruvida ett beroende föreligger om arbetstagaren testar positivt eller uppträder påverkad på arbetsplatsen. Detta kan göras via diagnosticeringsinstrumentet ADDIS, Alkohol Drog Diagnos Instrument, som Stockholms beroendeklinik har kompetens att utföra.

Öppenvårdsbehandling i Stockholm

Stockholms beroendeklinik bedriver en framgångsrik öppenvårdsbehandling med fokus på individen och utgår endast från evidensbaserade behandlingsmetoder. Med ett skräddarsytt program för varje individ kan vi garantera bästa, möjliga behandlingsupplägg för både den beroende och den anhöriga. Vi erbjuder både enskild såväl som grupp- och anhörigterapi. Efterbehandling ingår i våra behandlingsupplägg såväl som stöd till arbetsgivare, utbildning och återfallsprevention.

Till oss kommer du som vill ha en unik behandling med hög grad av diskretion och sekretess. Vår mottagning ligger på Östermalm, på en av Stockholms bäst belägna adresser.

Beroendekliniken är en del av Castle Health som även driver behandlingshem i Skottland, England och Irland sedan över 30 år tillbaka. Teamet är multidisciplinärt och vi har vår egen psykiater då vi är en beroendeklinik.

Hör av dig till oss idag för att få mer information eller boka ett första förutsättningslöst möte.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig snarast möjligt

Obligatoriskt” anger obligatoriska fält

Fullständigt namnObligatoriskt
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.