Vad är fentanyl och varför är det farligt?


Fentanyl är en extremt potent syntetisk opioid med liknande effekter som morfin, även om dess effekter är 100 gånger starkare. Det är ett kontrollerat receptbelagt läkemedel, som vanligtvis används för att hjälpa till med svår smärta till följd av skada eller operation. Fentanyl kan också användas för att behandla symtom på kronisk smärta och ges också regelbundet till personer som redan har byggt upp en tolerans mot svagare opioider. Liksom många andra substanser köps och säljs det ofta olagligt.

Som ett läkemedel säljs det under namn som till exempel Leptanal, Durogesic, Matrifen, Actiq och Abstral. När det köps illegalt kan det kallas för Fenty, plåster, lappar, Goodfellas, Jackpot, Murder 8 och Tango & Cash.

Vad är opioider?

Opioider är läkemedel vars ursprung kommer från opiumvallmon. Medan vissa opioidläkemedel tillverkas av växtens naturliga material, tillverkas syntetiska droger som fentanyl i laboratorier.

Eftersom syntetiska opioider är mycket lättare att få tag på, har det skett en betydande ökning av antalet fentanylrelaterade dödsfall över hela världen. Syntetiska opioider är nämligen farligare.

Ladda ner infoblad

Ladda ner ett informationsblad som ger dig en överblick över Stockholms beroendeklinik och vad vi kan erbjuda.

Hur används fentanyl?

Fentanyl kan administreras av en läkare via injektion, hudplåster eller en sugtablett som en del av en övervakad behandlingsplan. Men när fentanyl säljs illegalt är det oftast i pulverform, droppat på läskpapper, i ögondroppar och nässprayer eller pressat till piller som efterliknar utseendet av receptbelagda opioidpiller.

Langare blandar ofta fentanyl med andra olagliga droger, utfyllnadsämnen eller kemikalier som ett sätt att öka sina vinstmarginaler vid försäljning. Det krävs nämligen väldigt lite fentanyl för att känna sig hög. Eftersom användarna inte vet vad dessa substanser innehåller är det mycket farligt.

Hur påverkar fentanyl hjärnan?

Liksom många andra opioider fungerar fentanyl genom att binda till hjärnans opioidreceptorer, som kontrollerar smärta och känslor. Efter långvarig fentanylanvändning slutar hjärnan att utsöndra kemikalier som dopamin och förlitar sig istället på läkemedlet för att producera dessa hormoner.

Den försämrade känsligheten gör det svårt att njuta av något annat än fentanyl. När du är beroende av fentanyl blir det en tvångsmässig tvångstanke att leta efter och använda drogen.

Några av de vanligaste biverkningarna av att använda fentanyl inkluderar:

 • Eufori
 • Dåsighet
 • Utmattning
 • Illamående
 • Desorientering
 • Förstoppning
 • Andningssvårigheter
 • Sedering

Kan du överdosera fentanyl?

Ja, det är möjligt att överdosera fentanyl. En överdos är när ditt system inte kan hantera ett främmande ämne i kroppen och reagerar negativt som ett resultat, vilket ofta ger livshotande symtom. En överdos av fentanyl kan få din andning att sakta ner helt, vilket begränsar mängden syre som når hjärnan. Det heter hypoxi, vilket kan orsaka hjärnskador och till och med dödsfall.

Hur behandlas fentanylöverdoser?

Eftersom fentanyl brukar blandas med andra substanser och kemikalier när det säljs olagligt, så är det svårt att veta exakt vad det innehåller. Denna osäkerhet ökar risken för att få biverkningar eller en dödlig överdos.

Naloxon är ett läkemedel som används vid överdosering av fentanyl och det bör administreras så fort som möjligt. Det fungerar genom att binda till opioidreceptorer och blockera effekterna av fentanyl eller något annat opioidläkemedel. Men eftersom fentanyl är otroligt starkt kan det kräva mer än en dos.

Fentanylberoende och abstinens

Det kan gå mycket snabbt att utveckla ett beroende av fentanyl på grund av dess styrka. Även de som har ordinerats fentanyl av sin läkare riskerar att utveckla ett fysiskt beroende av det. Fysiskt beroende innebär att din kropp behöver läkemedlet för att fungera normalt. Om fentanyl inte tas vid ett beroende, kan det leda till hemska abstinenssymtom när kroppen försöker anpassa sig utan det.

Om du har använt fentanyl och slutar tvärt kan du få flera biverkningar, även vid kort användning. Det inkluderar:

 • Muskelsmärtor
 • Sömnlöshet
 • Kräkningar
 • Diarré
 • Skakningar
 • Okontrollerbara benspasmer
 • Allvarligt sug

Fentanylabstinens kan vara extremt obehagligt. Det är under detta skede som många användare tar ett återfall, eftersom de inte kan klara sig utan ett medicinskt ingripande.

Hur behandlas fentanylberoende?

Ett fentanylberoende behandlas på samma sätt som andra opioidberoenden och involverar vanligtvis en kombination av medicinsk avgiftning och traditionella eller holistiska beroendeterapier.

Avgiftning: Under medicinsk avgiftning kommer du att få andra opioider för att lindra symptomen på fentanylabstinens. Men behandlingsplanen övervakas av en läkare för att undvika eventuella biverkningar. Mediciner som vanligtvis används för behandling av fentanylabstinens inkluderar buprenorfin, metadon och naltrexon. Dessa läkemedel binder till samma opioidreceptorer i hjärnan som fentanyl, vilket minskar sug och obehagliga symtom.

Terapi: Enskild terapi och kognitiv beteendeterapi har visat sig vara extremt effektivt när ett beroende av fentanyl ska behandlas. Terapierna hjälper personer att övervinna beroendets psykologiska aspekter och uppmuntrar patienten att arbeta på problematiska beteenden som kan bidra till deras beroende.

Att få hjälp för ett fentanylberoende

Om du har använt fentanyl eller är orolig för någon du känner, så kan vi på Stockholms beroendeklinik hjälpa dig.

Vi kan hjälpa dig att göra en första bedömning och erbjuder öppenvård för beroenden, alternativa terapier och ett utmärkt eftervårdsprogram

Om du behöver behandling men inte bor i Stockholm, så kan det passa bättre med våra Telehealth-tjänster. Det låter våra patienter få hjälp och stöd för alkoholism på distans genom plattformar som Zoom, Skype eller Teams.

Vi kan även skicka remisser till våra samarbetande behandlingshem i Skottland, Irland och Nederländerna.