Klienter från Socialtjänsten

Stockholms Beroendeklinik öppenvård

Mottag personlig behandling utan att störa ditt dagliga liv med vårt öppenvårdsprogram

Stockholms beroendeklinik är en privat beroendemottagning som är specialiserad på beroendesjukdom och samsjuklighet. Vår främsta målgrupp är patienter som själva betalar för sin behandling eller har en arbetsgivare som står för rehabiliteringen. Men vi tar också gärna emot klienter från Socialtjänsten. Vi kan erbjuda integrerad öppenvårdsbehandling i en trygg och diskret miljö där de flesta patienter har ett gott socialt nätverk och jobbar.

Vi behandlar alla klienter på samma sätt och skräddarsyr behandlingsprogrammet utifrån den enskilda klienten behov. I Stockholm bedriver vi både gruppverksamhet samt enskild terapi och vi har specialkompetens på samsjuklighet. Vår medicinskt ansvariga psykiater övervakar varje klients framsteg och deltar i alla patientgenomgångar. Vi har ett flexibelt behandlingsteam med många olika kompetenser som gör att vi effektivt kan behandla psykiatrisk samsjuklighet samtidigt som beroendebehandlingen genomförs. Detta sker helt i linje med Socialstyrelsens riktlinjer. Vi kan erbjuda behandling både på vår klinik i Stockholm och via Zoom.

Stockholms beroendeklinik är en del av Castle Health och vi kan därför erbjuda en komplett vårdkedja med allt från öppenvårdsbehandling till komplexa medicinska avgiftningar och sluten psykiatrisk vård på våra behandlingsenheter i Skottland och på Irland. Skrivs klienten in på något av våra behandlingshem ingår sex månaders intensiv eftervårdsbehandling på vår klinik i Stockholm eller via Zoom. Eftervårdsbehandling är en viktig del i tillfrisknandet och av erfarenhet vet vi att eftervården är med och hjälper klienten att förstärka lärandet, insikterna och tillfrisknandet som de har fått i primärbehandlingen.

Vi är en beroendeklinik som står på medicinsk grund och har därför möjlighet och erfarenhet att ta emot komplexa klienter med dubbeldiagnos eller där man uttömt de möjligheter som finns inom kommunen och regionens regi. De flesta svenska behandlingshem behandlar endast beroendet och låter någon annan instans behandla den psykiska ohälsan. Hos oss väljer vi att se människan som en helhet och erbjuder därför en integrerad approach. Vår psykiater på kliniken garanterar att klienten får bästa möjliga vård utifrån sin psykologiska och psykiska historia och med vårt multidisciplinära behandlingsteam tillgodoser vi våra klienters behov. Det är inte ovanligt att vi möter klienter som under många år har bollats mellan olika instanser utan att ha fått integrerad vård, vilket har lett till onödigt lidande och en alltmer komplex sjukdomsbild. Men för oss finns det inga hopplösa fall!

Kontakta oss idag

Vi erbjuder effektiv behandling av beroende av alkohol, droger och spel.

Våra flexibla behandlingsprogram innebär att vi har möjligheten att se exakt vad klienten behöver och inte utgå från någon mall. Vi använder oss endast av evidensbaserade behandlingsmetoder och utgår helt och hållet från Socialstyrelsens riktlinjer och rekommendationer.

Som remittent från Socialtjänsten är du garanterad insyn i din klients ärende och vi har kontinuerliga uppföljningar så att du som socialsekreterare är uppdaterad om din klients mående, behandling och utveckling. Detta transparanta arbetssätt förenklar planeringen runt patienten och ger en god framförhållning för utskrivning och eftervårdsplanering.

Vi kan genomföra säkra alkohol- och drogtester och inför varje samtal får våra klienter blåsa i en alkometer, så att vi vet vart klienten befinner sig i sitt tillfrisknande. Albus alkometer är även ett alternativ som vi rekommenderar i vår behandling. Alkometern kan hjälpa både klient, behandlare och remittent från Socialtjänsten att i realtid följa klientens nykterhet. Genom att resultatet skickas till utvalda personer, kan ett återfall snabbt följas upp från olika instanser vilket vår erfarenhet säger att det är ett utmärkt sätt att även bryta återfall.

Genom att välja behandling på Stockholms beroendeklinik ger du din klient de bästa förutsättningarna för ett långt och stabilt tillfrisknande från både alkohol, droger och spel. Vi ser en möjlighet för varje klient oavsett deras sjukdomshistorik eller problematik.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig snarast möjligt

Obligatoriskt” anger obligatoriska fält

Fullständigt namnObligatoriskt
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.