Vägar till behandling

Välja behandling: att söka hjälp

Vi är här för att hjälpa dig ta det första steget mot återhämtning

Vägar till behandling av beroende

När du har bestämt dig för att söka hjälp kan det vara svårt att veta var du ska vända dig och hur det går till att bli inskriven i ett behandlingsprogram. I Sverige kan processen se väldigt olika ut beroende på om du söker hjälp på egen hand eller med hjälp av din arbetsgivare.  Om vården sker i offentlig eller privat regi och om det är öppen eller slutenvård. I den här texten reder vi ut de olika vägarna till behandling.

I Sverige är det offentliga ansvaret för beroendevården uppdelat mellan kommun och landsting. I teorin ska landstinget hantera den medicinska vården och kommunen ska ansvara vården för dina psykiska och sociala behov. I praktiken är det mycket mer komplicerat och beror på var i landet du bor.

Ett problem med den här uppdelningen är att många patienter har komplexa vårdbehov och behöver hjälp med både fysiska och psykiska problem. De riskerar, med den här uppdelningen, att hamnar mellan stolarna. Detta gäller speciellt patienter med psykiatriskt samsjuklighet. För dig som söker hjälp i den offentliga vården kan det betyda att du tvingas ha många olika vårdkontakter för att få hjälp med alla dina behov.

Många som söker privat vård gör det just av detta skäl – de vill ha mer kontroll över sitt tillfrisknande. Det här kan kännas konstigt för många. I Sverige är vi ju vana att söka oss till den offentliga sjukvården när vi har hälsoproblem. Men just när det gäller beroendeproblematik och psykisk ohälsa så kan det vara värt att fundera på ett privat vårdalternativ.

I den här texten går vi igenom vilka alternativ som finns och diskuterar fördelarna med att söka privat vård. Du hittar också information om hur du kan påbörja processen.

Ladda ner infoblad

Ladda ner ett informationsblad som ger dig en överblick över Stockholms beroendeklinik och vad vi kan erbjuda.

Vårdformer

Avgiftning

Något som kan göra det svårt att inleda en behandling är att de flesta svenska behandlingsprogram kräver att du är nykter och drogfri när du skrivs in. Men få behandlingshem kan erbjuda medicinsk avgiftning. Om du fortfarande dricker stora mängder alkohol eller tar mycket droger kan det vara livsfarligt att försöka avgifta sig på egen hand.  Vi rekommenderar därför att du söker hjälp på en specialiserad beroendeklinik inom landstingets regi. Det finns också ett litet antal privata behandlingshem som kan hjälpa dig med detta.

Behandlingshem

Om du behöver bli inlagd på ett behandlingshem så finns det tre vägar att gå: genom socialtjänsten, söka privat eller via din arbetsgivare.

  • Behandling via socialtjänsten: Den vanligaste vägen till ett behandlingshem är via Socialtjänsten. Om du kontaktar din kommun så är skyldiga att göra en utredning av dina behov. Den kan ibland ta flera månader och utmynnar i ett förslag till behandlingsinsats. Vissa kommuner bedriver egna behandlingshem och då blir du med stor sannolikhet erbjuden en plats där. Vanligast är dock att kommunen har upphandlat flera olika privata behandlingshem som de använder. Söker du hjälp genom Socialtjänsten får du inte själv bestämma vilken behandling du vill ha eller hur lång den ska vara. Eftersom behandlingshem är mer kostsamt föreslår socialtjänsten oftast en öppenvårdsinsats, i synnerhet om det är första gången som du söker vård. De flesta behandlingshem kräver att du är nykter och drogfri när du skrivs in. Du behöver då få hjälp med avgiftningen på ett sjukhus. Får du en placering på ett behandlingshem via socialtjänsten så är behandlingen kostnadsfri och du betalar bara patientavgift för sjukhusvården.
  • Privat vård på ett behandlingshem: Du kan också kontakta en privat vårdgivare direkt, skriva in dig på ett behandlingshem och betala själv för din vård. Om du inte behöver medicinsk avgiftning kan du ofta få plats inom en vecka och det krävs oftast inte någon utredning eller remiss.
  • Rehabilitering via arbetsgivaren: Enligt svensk lag måste arbetsgivaren erbjuda rehabilitering åt sina anställda och det gäller även alkohol- och drogproblem. Om du har en fast anställning kan din arbetsgivare bekosta behandlingen på ett behandlingshem. Du kan självklart ge förslag på behandlingshem som du tror skulle passa dig men det är alltid arbetsgivaren som bestämmer var du får behandlingen. Arbetsgivaren har också rätt till återkoppling och insyn i din behandling. Om du får hjälp via din arbetsgivare kan det vara bra att kontakta din fackliga organisation för stöd och råd.

Öppenvård

Om du själv, socialtjänsten eller din arbetsgivare känner att öppenvård är ett bättre alternativ så ser inskrivningen ut på det här sättet.

  • Behandling via socialtjänsten: De flesta kommuner driver sina egna öppenvårdsprogram där man kan få behandling både i grupp och enskilt. Vissa kommuner köper också platser på privata mottagningar. För att få en öppenvårdsbehandling betald av socialtjänsten krävs att du genomgår en utredning. Många öppenvårdsmottagningar kräver att du är nykter och drogfri när du skrivs in. Du behöver då få hjälp med avgiftningen på en specialiserad beroendeklinik på ett sjukhus. Får du en placering på ett behandlingshem via socialtjänsten så är behandlingen kostnadsfri och du betalar bara ev. patientavgift för sjukhusvården.
  • Privat öppenvård: Om du bestämmer dig för att själv betala för ett privat öppenvårdsprogram är det bäst att vara redo för omedelbar inskrivning eftersom de flesta privata mottagningar inte ställer några krav på utredning. Här har du möjligheten att själv välja ett behandlingsprogram efter dina individuella behov och vad du känner dig mest bekväm med.
  • Öppenvård via arbetsgivaren: Arbetsgivare föredrar ofta det här vårdalternativet på grund av att det går kombinera med arbete och det kan ske i samverkan med företagshälsovården. Du kan också snabbare komma tillbaka till arbetet eller arbeta deltid under behandlingen. Många arbetsgivare anlitar sin företagshälsovård för utredning och provtagning för personer med alkohol- och drogproblem.

Öppenvård kan kännas som en mindre dramatisk insats när man söker hjälp för första gången eftersom man fortfarande kan bo hemma. Men det är viktigt att undersöka vilka alternativ som skulle passa dig bäst.  Det finns alltifrån öppenvårdsprogram som sker på heltid, fem dagar i veckan, till program där man träffar sin terapeut 1-2 gånger i veckan.

Öppenvård är mest lämpat för personer som har ett en god fysisk hälsa, ordnat boende och ett bra stödsystem. Öppenvård i olika former används också som en fortsättning när man lämnar ett behandlingshem.

Sök hjälp idag

Vi är här för att hjälpa dig ta det första steget mot tillfrisknande.

Kan jag tacka nej till en placering som min arbetsgivare eller kommun erbjuder?

Om du söker vård hos kommunen eller landstinget så har du begränsade möjligheter att välja var du hamnar. Du kan alltid komma med egna förslag men beslutet tas av myndigheten. När beslutet väl är taget kan du överklaga.

Om det är din arbetsgivare som ansvarar för behandlingen så beror det mycket på vad ni har för relation till varandra. Eftersom det är arbetsgivaren som står för finansieringen så är det de som bestämmer. Om du inte är nöjd så kan du kontakta din fackliga representant.

Vad finns det för fördelar med att betala privat?

Det kan kännas märkligt och orättvist att behöva överväga att betala privat för beroendevård. I Sverige har vi historiskt haft ett starkt välfärdssystem och vi förväntar oss att få gratis sjukvård av hög kvalité när vi behöver det. Det här systemet fungerar fortfarande bra när det gäller många olika sjukdomstillstånd. Men tyvärr är det svårare med alkohol- och drogberoende där det oftast behövs både medicinsk och psykiatrisk vård och ansvaret är uppdelat mellan kommun och landsting.

Många patienter hamnar mellan stolarna och slussas fram och tillbaka mellan olika vårdinrättningar. Det är heller inte möjligt för dig att fritt välja vilken typ av behandling du vill ha, vilket är en av de viktigaste delarna för ett framgångsrikt tillfrisknande. Väntetiderna kan också vara långa.

Privat vård ger dig en möjlighet att själv bestämma över din tillfrisknandeprocess och vara involverad från början till slut. Den ger dig möjlighet att välja vårdnivå och metod utifrån dina egna unika förutsättningar.

Hur går det till att söka privat vård på Stockholms beroendeklinik?

På Stockholms beroendeklinik kan vi erbjuda öppenvård i Stockholm och videmöten samt slutenvårdsbehandling på våra privata sjukhus på Irland och i Skottland. Vår inskrivningsprocess börjar med ett första informationsmöte som kan ske på plats eller på telefon där vi informerar om vår behandling och tillsammans utforskar om den är lämplig för dig. Om du bestämmer dig för att söka vård hos oss är nästa steg en intervju som syftar till att undersöka dina behov och om vi kan hjälpa på dig på bästa sätt. Om du är anhörig till någon med beroendeproblem kan du också kontakta oss för att få information som du sedan kan ge din närstående.

Vi erbjuder också coachning för chefer som vill skicka sin anställde till oss och genomför gemensamma informationsmöten.

Under vårt tak finns många olika behandlingsalternativ och utbildningstjänster. Vi har flexibiliteten att skräddarsy våra behandlingsprogram och ändra inriktning under processens gång.

På Stockholms beroendeklinik gör vi alltid en inledande bedömning av dina behov och beslutet om inskrivning tas av våra läkare. Processen kan ta några dagar extra men säkerställer att vi verkligen kan hjälpa dig och vilken vårdnivå och vilka insatser som kommer krävas. I de inledande samtalen är det viktigt att du är aktiv och ställer frågor om du är osäker. När vi väl har gått igenom slutfört bedömningen, ordnat med finansieringen och fått klartecken från våra läkare kan vi oftast komma igång med behandlingen inom några dagar. Eftersom vi har allt under samma tak kan vi erbjuda alltifrån medicinsk avgiftning och slutenvård till öppenvårdsprogram. Vi ser dina anhöriga som resurser i ditt tillfrisknande och engagerar dem (med din tillåtelse) i behandlingsprocessen.

Är anhörig till någon med beroendeproblematik kan vi erbjuda behandlingsprogram för dig och interventioner där vi hjälper till att motivera din närstående till behandling.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig snarast möjligt

Obligatoriskt” anger obligatoriska fält

Fullständigt namnObligatoriskt
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.