Hur övertygar jag en närstående att söka hjälp för ett beroende?


När en närstående visar tecken på att de har ett beroende som de kanske försöker gömma, är ofta personer i deras närhet osäkra på hur de ska hantera det och vad de ska säga. Det är viktigt att de förstår beroendesjukdomen och vilka resurser som är tillgängliga.

Problemet

Det sägs att kärleken gör ont och det gör även ett beroende. Kombinationen av de båda leder till mycket smärta. När en närstående är så långt inne i förnekelsen att de inte accepterar fakta, förlängs smärtan och blir destruktiv. Det kan vara en mycket oroväckande och frustrerande tid, när fokuset framförallt ligger på att motivera personen att söka hjälp utan att man har den kunskap eller de färdigheter som behövs för att det ska hända. Det sägs att man kan leda en häst till vattnet, men hur är det med en alkoholist?

Några saker som alla bör känna till om beroenden:

 • Det är en sjukdom. Ingen väljer att bli beroende. En person med ett beroende är inte dålig, dum eller svag, utan en person med en sjukdom.
 • Det påverkar personer på ett sätt: fysiskt (beroende och sug), psykiskt (förnekelse och en vägran att inse fakta) och andligt (oärlighet och omoral).
 • Det blir en besatthet så att allt annat kommer i andra hand.
 • Det påverkar närstående och de nära involverade med den beroende personen, vilket leder till att de också beter sig onormalt. Närstående kan bli medberoende, ett tillstånd där de inte kan vara lyckliga om inte den beroende personen är lycklig. Det leder till att de täcker upp för oacceptabelt beteende och att de själva blir ångestfyllda, arga och deprimerade.
 • Det finns beprövade sätt att behandla beroenden på så länge som personen går in i processen med ärlighet, öppenhet och en vilja att förändras.
 • Ett beroende är aldrig läkt, men precis som vid en matallergi kan sjukdomen hållas i remission, så länge som personen med ett beroende avstår helt från substansen.

Personlighetsförändringar

Det kan vara svårt att se en närstående fara illa. Ett beroende kan ge upphov till okaraktäristiska och återkommande känslor som nästan verkar som en personlighetsförändring, vilket gör att en person som tidigare kunde vara lättsam blir:

 • Ledsen
 • Arg
 • Apatisk
 • Lättirriterad
 • Deprimerad
 • Negativ inställning

Familjesjukdom

Beroenden påverkar alla som står nära individen. Därför kanske du är orolig och rädd för den förändrade personligheten hos en närstående som du misstänker har ett beroende. Men du kan fortfarande vara omedveten om vilken påverkan det har på dig, dina känslor och beteenden. En del av den ledsamhet, ilska och annan negativitet som du ser i din närstående kan speglas i dig.

Medberoende

Märker du att du konstant oroar dig för en närståendes problem så pass mycket att din sinnesstämning är beroende av deras humör och inte ditt eget, så kan du mycket väl vara medberoende. I extrema fall kan hela familjer vänta spänt på att den beroende personen ska komma hem, för om personen är på ett våldsamt eller dåligt humör så kommer hela familjen att lida. I vissa fall kan en medberoende person ljuga eller få tag i pengar på ett oärligt sätt för att upprätthålla myten att hela familjen är okej. Tyvärr förlänger detta beteende smärtan från en ohållbar situation, fram tills dess att en ohanterlig kris oundvikligen inträffar.

Möjliggörande fungerar inte

Även om ett ohälsosamt stöd kan låta en beroende person att fortsätta sitt skådespel som en fullt fungerande person, så kan pressen på personerna i deras närhet bli outhärdlig. Deras psykiska hälsa kan försämras och de kan behöva hjälp för att tillfriskna. Lyckligtvis så känner man igen det idag och det finns ofta stöd att få från lokala vårdinsatser, samt från den mycket kraftfulla hjälpen som ges från gemenskaper som Al-Anon familjegrupper. Alla som befinner sig i den här situationen gör rätt i att kontakta dessa gemenskaper.

Upptäck Hur Vi Kan Hjälpa Dig

Återhämtning Är Möjlig, Kontakta Oss Idag

Beteenden som kan visa att någon behöver hjälp för ett beroende

Det finns vissa beteenden som indikerar att en persons mentala hälsa har försämrats på grund av ett beroende.

De mest välkända inkluderar:

 • Att dra sig undan vänner och kollegor och ökad isolering generellt
 • Dåliga sömnmönster och en ovilja att gå upp ur sängen
 • Glömska och bristande koncentration
 • Faktisk substansanvändning och försök att dölja det
 • Dålig egenvård och personlig hygien
 • Dålig koncentration och nedsatt omdöme
 • Kritik mot sig själv och andra samt låg självkänsla.

Ett samtal om hur man bäst söker hjälp för en sjukdom kan verka helt normal och sansad, men tyvärr gör ett beroende allt onormalt. Starka känslor, förnekelse och att sätta sig i försvarsställning är vanliga reaktioner.

Först bör du överväga när, hur och var du ska börja ett sådant samtal. Här är några saker att komma ihåg:

 • Låt det inte vara en reaktion på ett bråk eller en konflikt
 • Hitta en passande plats att prata på som är privat, säker, utan distraktioner och bekväm. Se till att ingen av er är under någon tidspress
 • Visa respekt och berätta för personen att du orolig
 • Håll ett lugnt och måttligt tonläge och språk

Attityder och tillvägagångssätt som kan hjälpa:

Kom ihåg att din närstående kan känna sig rädd, orolig eller desperat. Det kan verka som att de är arroganta eller aggressiva, men de kan faktiskt försöka gömma sin rädsla och uppgivenhet. Försök att visa förståelse, men var även bestämd och praktisk. Du ska visa empati och att du bryr dig om deras välmående. Undvik att klaga på hur deras beteende påverkar ditt liv.

Här är några saker att komma ihåg:

 • Visa medkänsla – visa att du har en omtänksam inställning för att inte skapa defensiva reaktioner.
 • Ställ frågor istället för att ge råd eller berätta hur det är. “Vad tänker du om att gå i terapi?” kan vara en bra början på ett samtal.
 • Använd uttrycket “jag” så mycket som möjligt, som till exempel “Jag är orolig över dig”. Det hjälper dem att känna sig mindre skuldbelagda eller uppläxade.
 • Gör det tydligt att du vill ge stöd, inte kritisera. Det är mer sannolikt att de lyssnar om de inte känner sig attackerade.

Professionell hjälp

Att nämna professionell hjälp och terapi för psykisk hälsa kan göra att personen du pratar med blir orolig och börjar tänka på skam och stigma. Var försiktig med vilket språk du använder och försök normalisera sättet som du diskuterar behandling på. “Många tycker att det är till stor hjälp att ha regelbundna sessioner med en utbildad terapeut” är mycket bättre att säga än “du borde söka hjälp för dina problem”. Personen kanske redan har funderat på det här. De kanske är oroliga och behöver helt enkelt lite stöd för att gå vidare med det.

Praktiska steg

Att hitta rätt typ av professionell hjälp kan vara en svår uppgift, särskilt för en person som redan lider av ett beroende. När ni diskuterar situationen tillsammans kan det vara bra att redan ha gjort lite hemläxa.

Det låter dig ha ett informativt samtal om:

 • Möjligheter för slutenvård på behandlingshem
 • Tillgängliga lokala vårdresurser som terapeuter och stödgrupper
 • Relevanta webbsidor med hjälp och terapi för deras särskilda problem
 • Praktiskt stöd när de kontaktar, reser och är på ett behandlingshem eller i terapi.

Självkännedom

Kom alltid ihåg, att när du försöker övertyga en närstående att söka hjälp så handlar konversationen om dem. Hur sårad, frustrerad och besviken du än kan känna dig så måste konversationen handla om hur de kan stöttas och få sina behov tillgodosedda. Undvik att uttrycka dina egna känslor oavsett hur stressad du är – det leder bara till fler problem. Ditt huvudmål är att erbjuda hjälp och stöd till din närstående. Var dock medveten om att dina känslor kan ha påverkats så mycket att även du behöver stöd och terapi.