Hur länge är alkohol kvar i blodet?


Hur länge är alkohol kvar i blodet?

Det finns inte ett enhetligt svar på hur länge alkohol stannar kvar i blodet. Alkohol är ett depressivt medel och varje person metaboliserar och bearbetar alkohol på olika sätt. Tidslinjen för att kunna spåra alkohol i blodet beror på kroppen och hur många glas man har druckit.

Enligt svenska mått är ett standardglas den mängd dryck som innehåller tolv gram ren alkohol. Skillnader som en persons biologiska kön, ålder, kroppsvikt, läkemedel, alkoholmängd och mat som äts vid drickandet gör det svårt att fastställa en exakt tidsram för när alkohol är synligt på ett alkoholtest. Det finns några sätt som kan visa om alkohol finns i kroppen; urin-, blod-, utandnings-, saliv- och hårsäckstest. Det går även att få ett falskt positivt på testet om man har använt saker som till exempel munskölj innan man testas.

Viktiga faktorer som spelar in:

Vad dricker du för något?

Vad du dricker, hur mycket du dricker och dryckens alkoholprocent påverkar resultatet av ett alkoholtest.

Biologiskt kön

På grund av fysiologiska skäl metaboliserar kvinnor alkohol annorlunda än män. Kvinnor har vanligtvis en högre andel kroppsfett och en lägre andel kroppsvatten jämfört med män. Alkohol stannar i kvinnans system längre än en mans. Även om en man och kvinna har samma längd och vikt, kommer mannens kropp automatiskt att späda ut alkoholen snabbare än en kvinnas. Hormonnivåer påverkar också kroppens förmåga att bearbeta alkohol.

Ålder

Ålder kan spela en roll för hur länge alkohol stannar i levern innan det släpps ut i blodomloppet och metaboliseras. Yngre människor är mer benägna att dricka en större mängd på kortare tid, medan det tar längre tid innan alkohol bearbetas och försvinner ur kroppen hos äldre personer. Åldern kan också påverka om en person dricker måttfullt eller inte. Det påverkar hur mycket man dricker och hur länge alkohol stannar kvar i blodet.

Kroppsstorlek

En persons kroppsstorlek och sammansättning påverkar hur snabbt eller långsamt alkohol bearbetas. Detta inkluderar också muskelmassa och kroppsfettprocent.

Mediciner

Läkemedel kan förändra det sätt som alkohol absorberas i kroppen. Det kan vara farligt att blanda alkohol med vissa mediciner eftersom de kan förvärra alkoholens effekter och öka berusningen. Det är mycket viktigt att prata med din läkare om att dricka alkohol samtidigt som du tar din medicin.

Läkemedel som är kända för att interagera med alkohol inkluderar:

 • Antipsykotiska läkemedel
 • Läkemedel mot ångest
 • Antidepressiva medel
 • Antibiotika
 • Sömnläkemedel
 • Allergimedicin
 • Diabetesmedicin

Användning

Din alkoholkonsumtion, hur snabbt du dricker och alkoholinnehållet i din dryck påverkar hur länge alkoholen stannar kvar i kroppen. Om du hetsdricker kan det ta dubbelt så lång tid för alkoholen att lämna kroppen helt. Det är möjligt att din kropp fortfarande har tillräckligt mycket alkohol i sig morgonen efter för att du ska testa positivt på ett urin- eller blodtest.

Mat

Att äta och ha mat i magen innan du börjar dricka kan ha en betydande påverkan på hur snabbt du tar upp alkoholen. Desto längre alkoholen stannar i magen, ju längre är absorptionsprocessen och den tid det tar att bli berusad.

Alkoholtester

De vanligaste sätten för att mäta alkohol i kroppen:

 • Blod: Alkohol testar positivt i blodomloppet i upp till cirka 12 timmar.
 • Urin: Med ett EtG-test (etylglukuronid) kan alkohol detekteras i upp till 3-5 dagar. Om du använder ett standardtest kan det detekteras i urinen upp till 10-12 timmar.
 • Hår: I likhet med andra drogtester kan alkohol synas i hårsäcken upp till 90 dagar.
 • Andedräkt: Ett utandningstest kan detektera alkohol upp till 24 timmar.
 • Saliv: Ett salivtest kan detektera alkohol upp till 24-48 timmar.

Falska positiva resultat

EtG-testet kan ge ett positivt resultat vid en mycket liten exponering för alkohol, som till exempel i den mängd som finns i hushållsprodukter såsom: matingredienser, munskölj, rengöringsprodukter, kosmetika och hårfärg. Därför är det ett mindre pålitligt test. Om du tar ett utandningstest eller ett salivtest direkt efter att du har använt ett munskölj med alkohol eller hostmedicin, kan det också ge ett falskt positivt resultat.