Behövs en remiss?

Stockholms Beroendeklinik Öppenvård

Mottag personlig behandling utan att störa ditt dagliga liv med vårt öppenvårdsprogram

Vad är en remiss?

Det finns olika vägar att söka behandling. Om du inte vill ta första steget själv så kan du få hjälp av vårdpersonal som kan skriva en remiss. I det svenska sjukvårdssystemet skriver ofta läkarna remisser till specialiserad beroendevård. Men du kan också skriva en egenremiss om du vet till vilken mottagning du vill komma.

I det här avsnittet går vi igenom hur ett remissystem fungerar och vilken plats det har i beroendebehandling.

Vill du ha behandling hos oss på Stockholms beroendeklinik som är en privat mottagning behöver du ingen remiss. Du kan ta kontakt med oss på en gång. Vi bokar ett möte med dig (live, online eller via telefon) och gör en preliminär vårdplan inom några dagar.

Hur fungerar en remiss?

Om du vill söka hjälp inom den allmänna sjukvården är det första steget att boka en tid hos din läkare eller på din vårdcentral. Det kan du göra utan remiss. Din läkare gör sedan en bedömning av dina problem och skickar en remiss till en beroendemottagning eller psykiatrisk mottagning. Det är oftast en läkare som skriver remissen men undantag finns.  Man skulle kunna beskriva remissen som ett brev som din läkare skriver till en annan vårdgivare för att få deras hjälp med utredning och behandling av dina besvär.

I remissen beskriver läkaren dina problem och vilken vård eller utredning som du behöver. Remissen ska också innehålla en sammanfattning av ditt hälsotillstånd och tidigare vårdkontakter. I vissa landsting kan du följa din remiss om du loggar in på din journal på nätet. Din läkare ska alltid berätta för dig varför remissen skickas och till vilken mottagning. Du bör också få en uppfattning om hur lång tid det kommer att ta för dig att få komma till mottagningen. Om du inte hört något inom några veckor kan det vara bra att ringa och dubbelkolla att remissen har kommit fram.

Remissreglerna kan skilja sig från olika mottagningar och i olika regioner.

Välja behandling: att söka hjälp

Vi är här för att hjälpa dig ta det första steget mot återhämtning

Vem kan skriva en remiss?

Oftast är det en läkare som skriver en  remiss men det kan också vara en sjuksköterska, psykolog eller psykoterapeut. I Sverige förkommer det också att företagshälsovården skickar remisser till privata behandlingsorganisationer.

Du kan också skriva en egenremiss som också kallas egenanmälan eller egen vårdbegäran. Om du vet vilken specialistmottagning du vill komma till kan du skriva en egenremiss. Fördelen med detta är att du slipper ta vägen via vårdcentralen och det stärker din ställning som patient när du själv formulerar dina behov och väljer en mottagning som du tror skulle passa dig. Innan du skriver din remiss kan det vara bra att ta kontakt med den aktuella mottagningen och höra om de tar emot egenremisser.

En egenremiss ska bedömas på samma sätt som remisser som skrivs av sjukvårdspersonal. Du behöver ingen speciell blankett men följande information behöver finnas med:

  • personnummer och kontaktuppgifter
  • en beskrivning av dina problem och hur länge du haft dem
  • vilka läkemedel du tar
  • skälet till att du söker vård just nu och på just denna vårdenhet

Vill du komma till oss på Stockholms beroendeklinik behöver du inte göra någon egenremiss. Vill du skriva in dig i vår behandling så bokar vi snabbt in ett möte med dig. Vill du veta mer kontakta oss gärna via mail eller telefon.

Vad är fördelen med remisser?

Om du är väldigt motiverad och vet vilken vård du behöver så kan det kännas som att kravet på en remiss är ett onödigt hinder. Men det finns flera fördelar. Om remissystemet hanteras korrekt ökar sannolikheten för att du får rätt vård och behandling för dina problem.

När det gäller beroendevård kan remisserna också fylla en annan funktion. Personer som har utvecklat ett beroende förnekar ofta sina problem och kan helt sakna sjukdomsinsikt. Då är det extra viktigt att behovet av vård beskrivs av professionell personal som kan ge en objektiv bild av situationen.

Samsjuklighet och Beroende

Det är också mycket vanligt att personer med beroendeproblem även har fysisk och psykisk samsjuklighet. Patienter med beroende söker inte sällan hjälp för sina fysiska och psykiska symtom under många år innan de får hjälp för den bakomliggande orsaken till problemen. En allmänläkare kan misstänka att det finns bakomliggande beroendeproblem och skicka en remiss för utredning och behandling långt innan personen själv förstår vad som är det faktiska problemet.

Om du har en privat sjukvårdsförsäkring så kan det ställas krav på att det har skickats en remiss innan de kan hjälpa dig att få vård. Detta gäller också om arbetsgivaren blir involverad i rehabiliteringsprocessen.

Stockholms beroendeklinik är en av få beroendemottagningar som har kompetensen och viljan att ta emot personer med samsjuklighet. Vår behandling har en helhetssyn på individen och vi har i vårt team en egen psykiatriker som gör medicinska bedömningar.

Ladda ner infoblad

Ladda ner ett informationsblad som ger dig en överblick över Stockholms beroendeklinik och vad vi kan erbjuda.

Vad innebär remisser för yrkesverksam vårdpersonal?

Alla vårdgivare har ett ansvar att inte orsaka skada och att ge vård som är i vårdtagarens bästa intresse. Ett remissystem kan stödja detta, men för att det ska fungera måste det börja med vårdpersonalen. För att systemet ska fungera krävs en öppen kommunikation mellan specialister inom beroendebehandling, allmänläkare, terapeuter och psykiatriker.

På Stockholms beroendeklinik tar vi gärna emot remisser från företagshälsovård och allmänläkare. Vi ser det som en god källa till kunskap om patientens historia och behov. Vi återremitterar sedan gärna patienten till samma vårdgivare. Vi har ett nätverk med aktiva remittenter som på regelbunden basis skickar patienter till oss och vi remitterar också till andra vårdgivare. Vi strävar efter att vara transparenta och ge så mycket information som möjligt om den vård vi kan ge. Företagshälsovården och primärvården är ofta den första kontakten för personer som behöver beroendevård och om de snabbt kan skicka en remiss till oss så ökar chansen till ett stabilt tillfrisknande.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig snarast möjligt

Obligatoriskt” anger obligatoriska fält

Fullständigt namnObligatoriskt
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.