Hur länge finns ketamin kvar i kroppen?

Stockholms beroendekliniks öppenvård

Med vårt öppenvårdsprogram kan du fortsätta med ditt dagliga liv samtidigt som du får behandling.

Vad är ketamin och hur länge finns ketamin kvar i kroppen?

Ketamin är en kraftfull hallucinogen drog. Några vanliga namn är ”keta”, ”K”, ”spesh” och ”Special K”. Ketamin kan sniffas som pulver eller sväljas som tabletter, men kan också injiceras i flytande form. Detta läkemedel var ursprungligen avsett för smärtlindring för människor och djur inom vanlig och veterinär vård. Således har ketamin också en stark smärtlindrande effekt.

I denna blogg går vi igenom hur länge ketamin kan upptäckas i saliv, blod, urin och hår efter intag och vilka faktorer som kan påverka detta. Vi kommer också att titta på hur länge effekterna av ketamin kan vara och hur det känns att sluta med ketamin.

Ketamin har en halveringstid på ungefär 2,5 till 3 timmar hos vuxna. Efter denna tid har drogen nått sin maximala effekt och du kan börja känna av en nedgång. Vissa människor kan då ta mer av drogen för att undvika den obehagliga avstängningen och bibehålla sitt euforiska tillstånd.

2,5 till 3 timmar kan verka som en kort tid, men drogtest kan visa spår av ketamin i kroppen mycket längre än så.

Ketamin kan upptäckas i kroppen med hjälp av ett antal olika tester:

  • Saliv – ketamin kan upptäckas i saliven upp till 24 timmar efter intag.
  • Blod – ketamin kan upptäckas i blodet upp till tre dagar efter intag, men testet är mest effektivt under de första 24 timmarna.
  • Urin – ketamin kan upptäckas i urinen upp till 14 dagar efter sista intaget. Dock föreslår vissa studier att det är möjligt att upptäcka ketamin i urinen så länge som 30 dagar efter att du använt drogen.
  • Hår – spår av ketamin kan finnas kvar i håret och hårsäckarna upp till fyra månader efter ett enda bruk.

Vilka faktorer påverkar hur länge ketamin stannar kvar i kroppen?

Det finns många olika faktorer som kan påverka hur länge ketamin stannar i kroppen.

Ålder och allmän hälsa

Unga, friska personer kan vanligtvis bli av med ketamin från sin kropp snabbare än äldre personer tack vare deras snabbare metabolism.

Hydreringsnivå

Största delen av ketaminet utsöndras i urinen. Om du dricker mycket så att du urinerar oftare kommer ketaminet att lämna kroppen något snabbare.

Metabolism

Hos personer med en snabb metabolism bryts ämnen som ketamin ner och elimineras snabbare än hos dem med en långsammare metabolism.

Njur- och leverfunktion

Det är njurarna och levern som ansvarar för att ta bort ketaminet från systemet. Om av någon anledning njurarna eller levern fungerar sämre än normalt kan det ta längre tid att bli av med ketaminet.

Kroppsvikt

Om du har en hög kroppsvikt kan det innebära att du bryter ner ketamin snabbare än en person med en lägre kroppsvikt. Det beror på att mängden ketamin du har tagit utgör en mindre procentandel av din totala kroppsvikt. Alltså kan de som väger mer bli av med samma mängd ketamin snabbare.

Ketamindos

Ju högre dos av ketamin du har tagit, desto mer måste kroppen arbeta för att bli av med det och desto längre tid kommer det att ta.

Hur ofta du använder ketamin

Om du regelbundet använder ketamin, kan detta så småningom innebära att man tar en dos till innan den senaste helt har lämnat systemet. Detta kan leda till en ackumulering i kroppen och att det tar längre tid att helt eliminera drogen.

Om du blandar ketamin med andra droger

Om du tar ketamin tillsammans med andra droger innebär det att kroppen måste bryta ner alla dessa ämnen samtidigt, vilket kan göra att processen tar längre tid.

Ladda ner infoblad

Ladda ner ett informationsblad som ger dig en överblick över Stockholms beroendeklinik och vad vi kan erbjuda.

Hur länge varar effekterna av ketamin?

Om du sniffar ketamin kommer effekterna vanligtvis efter cirka 10-15 minuter. Om den tas som en tablett, kommer det att ta lite längre tid för effekterna att visa sig – runt 20 minuter. Om ketamin injiceras direkt i blodomloppet kan effekterna kännas nästan omedelbart.

Effekten av ketamin kan variera mellan 30 minuter och en timme, beroende på hur mycket du har tagit – högre doser gör att effekterna varar längre.

Några effekter är:

eufori, avslappning och njutning

en känsla av att vara separerad från kroppen och omgivningen

hallucinationer

förändrad uppfattning om rum och tid

smärtlindring.

Ketaminabstinens

Om du har tagit ketamin regelbundet under en tid har din kropp blivit van vid drogen. Om du slutar ta ketamin av egen vilja eller inte kan få tag på det kommer du sannolikt att uppleva en rad obehagliga abstinenssymptom.

Några psykologiska symptom är svår depression och ångest, aggressivitet, irritabilitet, paranoia, psykos, panikattacker, sömnlöshet och självmordstankar.

Fysiska symptom på ketaminabstinens kan inkludera magkramper, syn- och hörselproblem, smärta i blåsan, svettningar, ökad hjärtfrekvens och intensiva begär efter ketamin.

Behandling för ketaminberoende

Om du är orolig för ditt ketaminbruk och tror att du kan vara beroende av ketamin är det viktigt att du söker professionell hjälp.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig snarast möjligt

Obligatoriskt” anger obligatoriska fält

Fullständigt namnObligatoriskt
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.