I dagens högteknologiska värld är det lätt att känna sig överväldigad och stressad av den mängd information som vi möts av varje dag. Mindfulness är metod som använder meditation för att uppnå medveten närvaro. Metoden har sitt ursprung i den buddhistiska traditionen men har idag utvecklats till användning inom flera terapeutiska metoder. Mindfulness hjälper användaren att fokusera sinnet och bli medveten om vad man upplever i nuet. Mindfulness kan vara en mycket effektiv metod inom beroendevården eftersom det ger patienten verktyg att kunna att stanna i det som pågår just nu och accepterar obehag utan agera.

Varför använda mindfulness?

Målet med mindfulness är att bli medveten om det som upplevs utan att fästa sig vid det. På svenska betyder mindful medveten och det är precis det som det handlar om. När du är mindful så är du både medveten om din yttre miljö och inre upplevelse. Du känner efter hur du reagerar på det som pågår runt omkring dig i nuet. Det kan verka som ett ganska enkelt koncept, men det kräver övning. För många människor kan det vara en kamp att bara fokusera på nuet och inte tänka på dåtiden eller framtiden. Övningar i mindfulness ökar förmågan att hantera stress och hantera svåra känslor utan att döma eller värdera.

Contact Starta resan till återhämtning idag: call ring 08-124 00 284.

Mindfulness och terapi

Du kanske undrar hur mindfulness kan vara verksamt inom olika former av psykoterapi?  Förmågan att uppmärksamma och acceptera utan att döma har integrerats i flera olika terapiformer under de senaste decennierna. Att kunna stanna i nuet och iaktta och namnge sina känslor är en förmåga som stärker individens förmåga att hantera obehagliga känslor. Mindfulness används inom Kognitiv beteendeterapi (KBT), Mindfulnessbaserad kognitiv terapi (MBCT), Acceptance and Commitment-terapi (ACT) och Dialektisk beteendeterapi (DBT). Alla dessa olika metoder fokuserar på medvetenhet och acceptans av nuet samtidigt som de ger verktyg till förändring.

Hur kan mindfulness hjälpa vid ett beroende?

De flesta som söker professionell hjälp beroendesjukdom har successivt distanserat sig själva från sin omgivning och använder alkohol och droger för att slippa och känna obehagliga känslor.  Mindfulness kan hjälpa patienten att stanna upp och uppleva saker som de är istället för att ta droger för att hantera obehagliga situationer eller lösa problem. Genom att tysta det mentala tjattret som alla upplever på ett eller annat sätt så kan man uppnå ett inre lugn utan att behöva ta till droger. I de lär sig den beroende att skilja på olika känslor, stanna upp i nuet och stilla sitt sinne. Detta möjliggör en mer positiv syn på livet. Det innebär inte att dåliga dagar och svåra känslomässiga utmaningar kommer att försvinna helt genom att använda mindfulness under både bra och dåliga dagar kan det hjälpa patienten att hantera de upp- och nedgångar som är oundvikliga i livet. När en person kan uppmärksamma korta ögonblick av livsglädje  i nyktert tillstånd blir de mindre benägna att använda alkohol och droger. Genom att praktisera mindfulness kan vi också lära oss mer om oss själv och hur vi reagerar på vår omvärld. I mindfulness lär man man sig att uppleva känslomässiga reaktioner utan att agera på dem. Många kommer till nya insikter om sig själva och vad det är som triggar dem att dricka eller använda droger. Insikterna kan göra det lättare att hitta mer hälsosamma strategier i framtiden.

Vad ingår i mindfulness?

Nyckeln till mindfulness är hitta en praktik som passar just för dig. Varje person dras till olika delar och sätt att utöva mindfulness på. Det finns några nyckelfärdigheter som kan anpassas för att göra mindfulness unikt för dig. Dessa färdigheter inkluderar:

medveten närvaro: att noggrant uppmärksamma det som händer runt dig och inuti din kropp

sätt ord på: att kunna sätta ord på vad som händer och dina känslor

deltagande: att kunna delta fullt ut i en övning utan att känna sig självmedveten

icke dömande: att acceptera oss själva och saker runt omkring precis som de är istället för att döma dem

fokusera: att kunna vara i nuet och fokusera på det som händer just nu

effektivitet: att kunna välja att göra saker på det sätt som passar dig bästa istället för att göra som alla andra

Mindfulnessbaserad återfallsprevention

Mindfulnessbaserad återfallsprevention, MBRP,  är en effektiv metod som kombinerar KBT och mindfulness för att att förebygga återfall. Programmet är utvecklat av G. Alan Marlatt och hans kollegor vid Addictive Behaviors Research Center vid University of Washington och har som mål att hjälpa människor att tillfriskna.

Journal of Cognitive Psychotherapy Vol 19 Issue 3

Mindfulnessbaserad återfallsprevention inkluderar följande nyckelkoncept:

  • acceptera suget efter substanser och beteenden
  • vara medveten om triggers och sug
  • utforska tankens betydelse för återfall
  • praktisera mindfulness i vardagen och risksituationer
  • självmedkänsla som en del av en hälsosam livsstil
  • hitta socialt stöd för att fortsätta med mindfulnessövningar

Sammanfattning mindfulness och beroende

Mindfulness är en livslång praktik  som kräver tålamod, tid och uthållighet. Personer med ett beroende kan få stor hjälp av att använda mindfulness i vardagen. Om du är nyfiken på att använda de här metoderna i ditt tillfrisknande kontakta då en beroendemottagning som kan hjälpa dig att hitta rätt hjälp.

Kontakta oss idag

Om du behöver råd om att få beroendebehandling för missbruk, ring vår hjälplinje på 08-124 00 284 för att ordna en kostnadsfri beroendebedömning. Vi har öppet dygnet runt.

Du är nästan där.