Rehabiliteringsansvar, rehabiliteringsplan och rehabiliteringspolicy

Välja behandling: att söka hjälp

Vi är här för att hjälpa dig ta det första steget mot återhämtning

Vad har jag för rehabiliteringsansvar som arbetsgivare?

Som arbetsgivare har du enligt Socialförsäkringsbalken och Arbetsmiljölagen ett rehabiliteringsansvar för din anställda. Det innebär att om en arbetstagare får nedsatt arbetsförmåga på grund av skada eller sjukdom, så ska du som arbetsgivare vara med och utforma en rehabiliteringsplan med syfte att den anställda kan återgå till arbetet på lång sikt. Arbetsgivaransvaret är oavsett vilken typ av anställning det är, oavsett om det är tills vidare-eller visstidsanställning. Eftersom beroende av alkohol, droger och spel klassas som en sjukdom, så ingår det i rehabiliteringsansvaret.

Vad är en rehabiliteringsplan?

Rehabiliteringsplanen ska upprättas för återgång i arbetet, om arbetstagaren anses ha helt eller delvis nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdomen i fråga, under minst 60 dagar. Planen behöver upprättas senast inom 30 dagar av den arbetstagandes sjukskrivning. Från arbetstagarens sida har denne ett ansvar att medverka i rehabiliteringen av sin sjukdom och den har även ett ansvar att aktivt och efter bästa förmåga genomföra rehabiliteringsåtgärderna. Åtgärderna utformas i samarbete mellan arbetsgivaren och medarbetaren. Vi på Stockholms beroendeklinik har en lång och gedigen erfarenhet av att assistera vid frågor kring rehabiliteringsåtgärder. I samarbete med arbetstagare och arbetsgivare kan vi utforma en behandlingsplan, som är anpassad för alla parter och i syfte att så skyndsamt som möjligt påbörja behandlingen. Vi kan garantera en snabb start på behandlingsprocessen på både vår öppenvårdsklinik i Stockholm samt på Castle Craig i Skottland eller Smarmore Castle på Irland.

Välja behandling: att söka hjälp

Vi är här för att hjälpa dig ta det första steget mot tillfrisknande

Är det en sjukdom eller en enstaka incident?

Hur vet du som arbetsgivare att det handlar om ett beroende och inte om ett riskbruk eller en enstaka incident om din anställda t.ex. dyker upp berusad på arbetet? På Stockholms beroendeklinik kan vi bistå med verktyg för att utreda detta. ADDIS, Alkohol Drog Diagnos Instrument, är en bedömningsmetod och ett verktyg som används för att diagnosticera skadligt bruk, missbruk och beroende. Varje rehabiliteringsinsats på Stockholms beroendeklinik inleds med en gedigen utredning med hjälp av ADDIS och en läkarundersökning med provtagning. Under diagnosticeringen framgår det huruvida arbetstagaren har riskbruk, beroende eller om det visar sig vara enskilda incidenter. Från arbetstagarens sida har denne ett ansvar att medverka i rehabiliteringen av sin sjukdom och den har även ett ansvar att aktivt och efter bästa förmåga genomföra rehabiliteringsåtgärderna.

Ladda ner infoblad

Ladda ner ett informationsblad som ger dig en överblick över Stockholms beroendeklinik och vad vi kan erbjuda.

rehabiliteringspolicy

Att ha en fastlagd rehabiliteringspolicy underlättar arbetet för dig som arbetsgivare vid en potentiell rehabiliteringsprocess och det ger tydlighet för arbetstagaren. Genom att redan ha en färdig rehabiliteringspolicy kan åtgärderna som behövs för rehabiliteringen ske snabbare. Missbruk och beroende på arbetsplatsen är kostsamt för arbetsgivaren. En anställd med ett missbruk utnyttjar endast 75 % av sin arbetskapacitet och kostnaderna för bortfall av denna uppgår i snitt till 4 % av lönesumman. Arbetsgivaren har ingen skyldighet att bekosta en behandling men fördelen med detta är att det oftast går att komma igång med behandlingen snabbare. Detta är till skillnad från att ansöka om behandling från kommun och landsting, där det kan finnas väntetider för både utredning och start av behandling. Vi vet av erfarenhet att ju snabbare en behandling påbörjas desto bättre eftersom motivationsfönstret hos den beroende kan vara olika långt.

På Stockholms beroendeklinik kan vi hjälpa dig som arbetsgivare att skapa en rehabiliteringspolicy som utgår ifrån just dina förutsättningar. En rehabiliteringspolicy kan innehålla följande punkter:

  • Vem som ansvarar för det första samtalet med arbetstagaren och utformningen av detta
  • Hur processen och målen för rehabiliteringen ser ut
  • Vilka skyldigheter som respektive parter har samt hur förväntningarna ser ut

Skillnaden mellan rehabiliteringspolicy och rehabiliteringsplan är att policyn är till för de interna rutinerna för hanteringen av rehabilitering, medan rehabiliteringsplanen är till för arbetstagaren i fråga och dennes personliga planering. Till skillnad från en alkohol- och drogpolicy så innehåller inte rehabiliteringspolicyn riktlinjer om hur företaget ser till exempelvis alkohol på arbetsplatsen osv.

Stockholms beroendeklinik kan även bistå med att skriva rehabiliteringsavtal, där innehållet skräddarsys efter era önskningar. I rehabiliteringsavtalet avtalas det vilka tjänster som ingår, mellan vilka partner och vad de unika förutsättningarna är.

Våra öppettider är 9.00-18.00 måndag till fredag.

Eriksbergsgatan 12, 114 30 Stockholm

info@beroendekliniken.se

08-124 00 284

Öppenvårdsbehandling i stockholm

Stockholms beroendeklinik bedriver en framgångsrik öppenvårdsbehandling med fokus på individen och utgår endast från evidensbaserade behandlingsmetoder. Med ett skräddarsytt program för varje klient kan vi garantera bästa, möjliga behandlingsupplägg för både den beroende och den anhöriga. Vi erbjuder både enskild såväl som grupp- och familjeterapi. Efterbehandling ingår i våra behandlingsupplägg såväl som stöd till arbetsgivare, utbildning och återfallsprevention.

Till oss kommer du som vill ha en unik behandling med hög grad av diskretion och sekretess. Vår mottagning ligger på Östermalm, på en av Stockholms bäst belägna adresser.

Beroendekliniken är en del av Castle Health som även driver behandlingshem i Skottland, England och Irland sedan över 30 år tillbaka. Teamet är multidisciplinärt och vi har vår egen psykiater då vi är en beroendeklinik.

Hör av dig till oss idag för att få mer information eller boka ett första möte.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig snarast möjligt

Obligatoriskt” anger obligatoriska fält

Fullständigt namnObligatoriskt
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.