Ketamin: Användningsområden, effekter, risker och överdosering

Ketamin är egentligen ett lugnande medel för hästar och ursprungligen var avsett att användas av veterinärer som ett bedövningsmedel. Nuförtiden används ketamin av både människor och djur. På grund av dess psykoaktiva och stimulerande egenskaper har ketamin blivit en alltmer populär partydrog och är i vardagsspråk känt som K, Ket, Special K, Vitamin K, Green K, Super C och Kit Kat.

Ketamin kan ge olika effekter beroende på dosen. Som bedövningsmedel har Ketamine både smärtstillande (smärtlindrande), sömngivande (sömnproducerande) och amnesiska (korttidsminnesförlust) effekter.

Hur påverkar ketamin kroppen

Missbrukare lockas av drogens psykoaktiva effekter. Den omedelbara biverkningen av ketaminmissbruk är dissociation. Det är egentligen en psykedelisk och drömlik känsla där man känner sig avskild från sin egen kropp, ibland med åtföljande hallucinationer och mild eufori.

Ketaminmissbruk är förknippat med en rad olika symptom, vilka varierar beroende på volymen och frekvensen av ketaminanvändningen. Det är unikt för varje individ hur man reagerar.

Vissa ketaminanvändare rapporterar upprörande och skrämmande upplevelser på samma sätt som om man har en “dålig tripp” på andra droger t. ex. LSD. Det kallas även för att “K-håla”. En missbrukare i detta tillstånd kommer att känna sig helt dissocierad från sin egen kropp. Man känner sig inkapabel, okoordinerad, har oregelbunda rörelser, är illamående och förlorar förmågan att svara. På grund av dessa effekter har ketamin också används som en våldtäktsdrog.

Vid mindre doser kan ketamin producera känslor av dissociation från ens kropp. Användaren kan hamna i ett drömlikt tillstånd och uppleva känslor av eufori. Vid högre doser kan användaren hamna i det som kallats ett “K-hål”. Där man upplever intensiva och även skrämmande hallucinationer. Användaren upplever också en viss nivå av förlamning och en oförmåga att känna smärta eller att reagera på yttre stimuli.

Contact Starta din resa mot ett tillfrisknande idag. Ring 08-124 00 284.

Fysiska tecken på missbruk av ketamin

Någon som missbrukar ketamin kan visa tecken på ett ovanligt lugn och en orörlighet, tillsammans med en oförmåga att reagera på stimuli. Detta beror på ketaminets bedövande egenskaper. Andningen kan bromsas, talet sluddras, synen försämras och pupillerna utvidgas onaturligt. Ketamins hallucinogena effekter är vanligtvis korta (ungefär en timme); dock verkar dess kognitiva effekter, inklusive förvirring och minnesförlust, vara längre och kan kvarstår i 24 timmar eller mer.

Efter att de omedelbara effekterna av ketaminet har försvunnit kan användare känna sig deprimerad och orolig, samt uppleva minnesförlust och en brist på kognition eller förståelse.

Högre doser vid missbruk av ketamin

Ketaminanvändare utvecklar så småningom en tolerans och behöver därefter ständigt konsumera högre mängder för att uppnå samma effekt. Ketamin är beroendeframkallande.

Långvarigt missbruk av ketamin kan resultera i:

 • Svåra humörstörningar som depression
 • Nedsatt motorisk och psykologisk funktion
 • Förvirring och svårigheter att tänka klart och att koncentrera sig
 • Amnesi samt nedsatt minne
 • Hallucinationer och delirium
 • Hjärnskada
 • Njurskador
 • Allvarlig blåsskada
 • Medvetslöshet

Användare kan också uppleva tillbakablickar i upp till flera veckor efter att ha använt ketamin.

Om höga doser tas eller om det används tillsammans med andra ämnen som bensodiazepiner eller opiater ökar dödsrisken.

Beteendemässiga och sociala symptom på ketaminmissbrukare:

 • Du använder ketamin regelbundet i det vardagliga livet och det känns som om du inte kan fungera utan det
 • Känslan av att du vill sluta ta ketamin men inser att du inte kan
 • Du ägnar alltför mycket tid på att skaffa, använda och återhämta dig från effekterna av ketaminet
 • Oförmåga att sluta tänka på när, var och hur du får din nästa dos av ketamin
 • Att ta ketamin har blivit viktigare än dina hobbies eller aktiviteter som du en gång haft
 • Känns som om ketamin har tagit över ditt liv
 • Man fortsätter att ta ketamin, även efter att ha upplevt negativa konsekvenser till följd av ketaminanvändningen
 • Du är defensiv, oärlig och hemlig om din ketaminanvändning
 • Blandar ketamin med andra beroendeframkallande droger eller alkohol
 • Letar efter nya sätt att konsumera ketamin för att uppleva en mer intensiv ”hög”
 • Drar dig tillbaka från nära och kära, vilket leder till social isolering
 • Förlorar dina vänner och upptäcker att du bara tenderar att umgås med människor som tar ketamin eller andra droger
 • Vänner, familj och kollegor har märkt dramatiska förändringar i ditt utseende eller beteende till följd av din ketaminanvändning
 • Försummar ditt ansvar på grund av att du måste ta ketamin
 • Dålig arbetsprestation och frånvarande från jobbet
 • Stjäl pengar eller säljer värdesaker för att kunna köpa ketamin
 • Innehav av drogtillbehör relaterat till injicering av ketamin t.ex. nålar, sprutor
 • Engagerar dig i riskabla och hänsynslösa beteenden under påverkadan av ketamin

Ketaminblåssyndrom

Långvarig missbruk kan ha allvarliga hälsokonsekvenser. Det mest rapporterade hälsoproblemet som orsakas av ketaminmissbruk är skador på urinblåsan och urinvägarna. Förekomsten av detta problem har gjort att det har fått namnet ”Ketaminblåssyndrom” eller ”K-urinblåsa”. Om obehandlad kan detta leda till operation eller i extrema fall kräva fullständig avlägsnande av den skadade urinblåsan (cystektomi).

Utöver detta finns det en växande mängd bevis som kopplar ketaminanvändning till leverskada och buksmärta. Tunga missbrukare kommer sannolikt att utveckla en tolerans mot läkemedlet, vilket innebär att de måste ta större doser för att uppnå samma effekt. Sannolikheten att de med tiden kommer att drabbas av allvarlig hälsoskada ökar dramatiskt.

HÄMTA BROSCHYREN

Tillfrisknandet är möjligt och vi finns här för att hjälpa dig att nå det. Nedan hittar du våra nedladdningsbara broschyrer där du får veta mer om våra olika behandlingsupplägg, får en överblick över våra faciliteter samt hur vi kan stötta dig på din resa i tillfrisknande

Behandling för ketaminberoende

Ett ketaminberoende är svårt att övervinna utan hjälp. Även om man vill sluta använda läkemedlet har kemiska förändringar i hjärnan gjort det nästan omöjligt att sluta utan professionell hjälp.

På Stockholms beroendeklinik kan vårt mycket erfarna behandlingsteam leverera specialistbedömning av ketaminberoende och ge en remiss till en av våra behandlingskliniker i Skottland eller Irland. Där kan du få specialiserad avgiftning och hjälp att övervinna dina symtom. Du får medicinskt och psykiskt stöd att ta de första stegen mot ett hälsosamt, tillfredsställande och drogfritt liv.

Tillbaka i Sverige kan vi fortsätta behandlingen och rehabiliteringsprogrammet på Stockholms beroendeklinik. Vi hjälper ketaminmissbrukare att uppnå nykterhet genom ett intensivt program av specialiserade behandlingar inklusive individuell terapi, gruppterapi och KBT. Behandlingen anpassas till varje klient enligt deras bakgrund av droganvändning och nuvarande omständigheter.

Avgiftning från ketamin

På våra behandlingshem Castle Craig Hospitol och Smarmore Private Clinic hjälper vi läkemedelsberoende patienter att uppnå drogfrihet. Patientens behandling börjar med en detoxperiod där man blir ren från droger och alkohol. Detta förbereder patienten att fullt ut engagera sig i behandlingsprogrammet.

När man fått stopp på missbruket kommer ”tunga” användare att uppleva psykologiska symptom som t. ex. en stark längtan efter drogen. Även lindriga fysiska symptom som snabb puls och en förlust av motoriska färdigheter kan förekomma.

Under detoxperioden övervakas patienten av vårt team av medicinska experter. Beroende på patientens fysiska och psykologiska tillstånd kan medicin som minskar abstinenssymtomen ges.

På ett medicinskt behandlingshem finns det flera fördelar när det gäller detoxifiering. Patienten är under övervakning av kunnig personal hela tiden och får det stöd och sysselsättning som behövs. Man är också bort från påverkan av andra missbrukare samt den påverkan som finns i sin hemmiljö där man är van att ta sina droger. En ny miljö gör det lättare för en patient att motstå suget efter droger och förbli rena. Medan detoxperioden är igång kan patienten även påbörja terapi. 

På alla våra kliniker har vi ett kombinerat medicinskt och holistiskt förhållningssätt till vård, eftersom vi anser att ett andligt välbefinnande är lika viktigt som psykologisk hälsa. Våra komplimentära terapier hjälper till att balansera patientens känslor och välmående. 

På Castle Craig finns bland annat:

 • Hästterapi
 • Musikterapi
 • Mindfulness-meditation
 • Hyperbarisk syrebehandling
 • Träningsprogram 
 • Hälsosamma måltider

Dessa aktiviteter förbättrar den fysiska hälsan och ger den energi som behövs för att bekämpa missbruket.

När en person slutför en behandling i Skottland eller på Irland och återvänder till Sverige, går de oftast vidare till vårt eftervårdsprogram för fortsatt stöd i tillfrisknandet. 

Kontakta oss på Stockholms beroendeklinik för mer information om hur vi kan stödja och hjälpa dig lämna ketaminberoendet.

Kontakta oss idag

Vi erbjuder effektiv behandling av beroende av alkohol, droger och spel. Vi behandlar också samsjuklighet. Ring oss på 08-124 00 284 så kan vi hjälpa dig.

Du är nästan där.