Ketamin: Användningsområden, effekter, risker och överdosering

Ketamin är oftast benämnts som en ”hästlugnande medel” och var ursprungligen avsett att användas för veterinärer som en bedövningsmedel mot hästar. Nuförtiden används ketamin  i både mänskliga och veterinära åtgärder. Men på grund av dess psykoaktiva och stimulerande egenskaper har ketamin blivit ett alltmer populärt rekreationsdrog och är i vardagsspråk känt som K, Ket, Special K, Vitamin K, Green K, Super C och Kit Kat.

Ketamin kan ge olika effekter beroende på dosen. Som bedövningsmedel har Ketamine smärtstillande (smärtlindrande), sömngivande (sömnproducerande) och amnesiska (korttidsminnesförlust) effekter.

Hur påverkar ketamin kroppen

Missbrukare lockas av drogens psykoaktiva effekter. Den omedelbara biverkningen av ketaminmissbruk är dissociation. Det är egentligen en psykedelisk och drömlik känsla där man känner sig avskild från sin egen kropp, ibland med åtföljande symptomer av hallucinationer och mild eufori.

Ketaminmissbruk är förknippat med en rad olika symptom, vilket varieras beroende på volymen och frekvensen av ketaminmissbruket. Det här är så klart unikt för varje individ.

Vissa ketaminanvändare rapporterar upprörande och skrämmande upplevelser på samma sätt som om man har en “dålig tripp” på andra droger t. ex. LSD. I det här sammanhanget är det känt som att “K-håla”. En missbrukare i detta tillstånd kommer att känna sig helt dissocierad från sin egen kropp. Man känner sig inkapabel, okoordinerad, ha oregelbunda rörelser, illamående och förlorar förmågan att svara. På grund av dessa effekter har ketamin också används som en våldtäktsdrog.

Vid mindre doser kan ketamin ändå producera känslor av dissociation från ens kropp. Användaren kan hamna i ett drömlikt tillstånd och uppleva känslor av eufori. Vid högre doser kan användaren hamna i vad som kallats ett “K-hål”. Här upplever man intensiva och även skrämmande hallucinationer. Användaren upplever också en viss nivå av förlamning och en oförmågan att känna smärta eller att kunna reagera på yttre stimuli.

Fysiska tecken på missbruk av ketamin

Någon som missbrukar ketamin kan visa tecken på en ovanlig lugnhet och orörlighet, tillsammans med en oförmågan att reagera på stimuli. Detta beror på ketamins bedövande egenskaper. Andningen kan bromsas, talet sluddras, synen försämras och pupillerna utvidgas onaturligt. Ketamins hallucinogena effekter är vanligtvis korta (ungefär en timme); dock verkar dess kognitiva effekter, inklusive förvirring och minnesförlust, vara längre och kan kvarstår i 24 timmar eller mer.

Efter att de omedelbara effekterna av ketamin har försvunnit kan användare känna sig deprimerad och orolig, samt uppleva minnesförlust och en brist på kognition eller förståelse.

Långsiktiga risker för ketaminmissbruk

Ketaminanvändare utvecklar så småningom en tolerans och behöver därefter ständigt konsumera högre mängder för att uppnå samma effekt. Ketamin är beroendeframkallande.

Långvarigt missbruk av ketamin kan resultera i:

 • Svåra humörstörningar som depression
 • Nedsatt motorisk och psykologisk funktion
 • Förvirring och svårigheter att tänka klart och att koncentrera sig
 • Amnesi samt nedsatt minne
 • Hallucinationer och delirium
 • Hjärnskada
 • Njurskador
 • Allvarlig blåsskada
 • Medvetslöshet

Användare kan också uppleva tillbakablickar i upp till flera veckor efter att ha använt ketamin.

Om höga doser tas eller om det används tillsammans med andra ämnen som bensodiazepiner eller opiater kan dödsrisken höjas.

Beteendemässiga och sociala symptom på ketaminmissbrukare:

 • Använder ketamin regelbundet i det vardagliga livet och kännas som om du inte kan fungera utan det
 • Känslan av att du vill sluta ta ketamin men upptäcker att du inte kan
 • Ägnar alltför mycket tid på att erhålla, använda och återhämta sig från effekterna av ketaminkonsumtion
 • Oförmågan att sluta tänka på när, var och hur du får din nästa dos av ketamin
 • Att ta ketamin har blivit viktigare än hobbyer eller aktiviteter som du en gång haft
 • Känns som om ketamin har tagit över ditt liv
 • Man forsätter att ta ketamin, även efter att ha upplevt negativa konsekvenser till följd av ketaminmissbruk
 • Vara defensiv, oärlig och hemlig om din ketaminanvändning
 • Blanda ketamin med andra beroendeframkallande droger eller alkohol
 • Letar efter nya sätt att konsumera ketamin för att uppleva en mer intensiv ”hög”
 • Drar sig tillbaka från nära och kära, vilket leder till social isolering
 • Förlorar sina vänner och upptäcker att du bara tenderar att umgås med människor som tar ketamin eller andra droger
 • Vänner, familj och kollegor har märkt dramatiska förändringar i ditt utseende eller beteende till följd av din ketaminanvändning
 • Försummar ditt ansvar på grund av att du måste ta ketamin
 • Dålig arbetsprestation och frånvarande från jobbet
 • Stjäler pengar eller säljer värdesaker för att kunna köpa ketamin
 • Innehav av drogtillbehör relaterat till injicering av ketamin t.ex. nålar, sprutor
 • Engagerar dig i riskabla och hänsynslösa beteenden när man är påverkade av ketamin

Ketaminblåsersyndrom

Långvarig missbruk kan ha allvarliga hälsokonsekvenser. Det mest rapporterade hälsoproblemet som orsakas av ketaminmissbruk är skador på urinblåsan och urinvägarna. Förekomsten av detta problem har gjort att det har fått namnet ”Ketaminblåsersyndrom” eller ”K-urinblåsa”. Om obehandlad kan detta leda till operation eller i extrema fall kräva fullständig avlägsnande av den skadade urinblåsan (cystektomi).

Utöver detta finns det en växande mängd bevis som kopplar ketaminanvändning till leverskada och buksmärta. Tunga missbrukare kommer sannolikt att utveckla en tolerans mot läkemedlet, vilket innebär att de måste ta större doser för att uppnå samma effekt. Sannolikheten att de med tiden kommer att drabbas av allvarlig hälsoskada ökar dramatiskt.

Ketamin Detoxifiering

På Castle Craig hjälper vi läkemedelsberoende patienter att uppnå nykterhet. Patientens behandling börjar med en detoxperiod där man blir ren från droger och alkohol. Detta förbereder patienten att fullt ut engagera sig i behandlingsprogrammet.

Efter man har fått ett stopp på missbruket kommer tunga användare att uppleva psykologiska symptom som t. ex. en stark längtan efter drogen. Även lindriga fysiska symptomer som en snabb puls och en förlust av motoriska färdigheter kan förekomma.

Under detoxperioden övervakas patienten av vårt team av medicinska experter. Beroende på patientens fysiska och psykologiska tillstånd kan medicin som minskar abstinenssymtopmen ges.

På en boenderehabilitering finns det flera fördelar när det gäller detoxifiering. Patienten tas bort från påverkan av andra missbrukare samt påverkan över att vara i ens hemmiljö där man är van vid att ta droger. Detta gör det lättare för en patient att motstå suget efter droger och förbli rena. Medans detoxperioden är igång kan patienten även påbörja terapiprogrammet. 

Behandling för ketaminberoende

Ketaminberoende är svårt att övervinna utan hjälp. Även om man vill sluta använda läkemedlet har kemiska förändringar i hjärnan gjort det nästan omöjligt för en att sluta utan professionell hjälp.

På Stockholms beroendeklinik kan vårt mycket erfarna behandlingsteam leverera specialistbedömning av ketaminberoende, terapi, och remiss till en av våra bostadskliniker i Skottland eller Irland samt familjeterapi och eftervård i Stockholm. Vi hjälper dig att övervinna dina symtom och tar steg mot att ge dig ett hälsosamt, tillfredsställande och drogfritt liv.

Våra polikliniska och rehabiliteringsprogram i Stockholm hjälper ketaminmissbrukare att uppnå nykterhet genom ett intensivt program av specialiserade behandlingar inklusive individuell terapi, gruppterapi och KBT. Behandlingen anpassas till varje klient enligt deras bakgrund av droganvändning och nuvarande omständigheter.

På Castle Craig, vår systerklinik i Skottland, har vi ett kombinerat medicinskt och holistiskt förhållningssätt till vård, eftersom vi anser att ett andligt välbefinnande är lika viktigt som psykologisk hälsa. Våra komplementerande terapier hjälper till att balansera patientens känslor och välmående vilket inkluderar:

 • Hästterapi
 • Musikterapi
 • Mindfulness-meditation
 • Hyperbarisk syrebehandling
 • Vårt träningsprogram och hälsosamma måltider vilket förbättrar den fysiska hälsan och ger den energi som behövs för att bekämpa missbruk.

När en person slutför en behandling i Skottland och återvänder till Sverige, ser vi till att de kan gå med i vårt eftervårdsprogram för att stödja deras återhämtning.

Kontakta oss nu på Stockholms beroendeklinik för mer information om hur vi kan stödja och hjälpa dig lämna ketaminberoende.