Alkohol och Hjärnan


Hur påverkar alkohol hjärnan?

Hjärnan är ett av de mest komplicerade organen i kroppen och effekten av alkohol är lika komplicerad. Vid dryckestillfället förlängs den fysiska och mentala reaktionstiden och riskuppfattningen minskar. Långvarig och hög alkoholkonsumtion kan skapa en mängd olika hälsoproblem.

Kortvariga effekter

Enkelt uttryckt så blockerar alkohol signaler mellan hjärncellerna och påverkar en stor del av hjärnan. När en person dricker, beroende på hur mycket de dricker och hur snabbt, upplever de i regel de vanligaste symptomen på berusning.

Några av symptomen inkluderar:

 • sluddrigt tal
 • långsamma reflexer
 • tappar hämningar
 • problem med balans och koordination
 • minnesluckor
 • ser dubbelt

De vanliga symptomen visar tydligt att alkohol påverkar hjärnan. Dessa kortvariga symptom försvinner i regel när vi har nyktrat till, men att dricka stora mängder under lång tid kan medföra allvarligare förändringar i hjärnan.

Abstinens och avgiftning

Börja ditt tillfrisknande med alkoholavgiftning hos oss. Säker, stödjande vård. Få hjälp idag!

Skadligt bruk och intensivdrickande

Om en person dricker på en skadlig nivå eller intensivdricker (dricker mycket vid ett och samma tilfälle) kommer hjärnan att anpassa sig till de blockerade signalerna som alkohol skapar. Efter ett tag blir kroppen beroende av alkohol för att fungera. Personen kan då ha fått förändringar i hjärnan som håller i sig långt efter att de har blivit nyktra. När alkoholen lämnar systemet efter långvarigt drickande kan kroppen reagera med intensiva abstinensproblem som kan vara farliga.  Tungt drickande kan ha stora och långtgående effekter på hjärnan som sträcker sig från små minnesförluster till permanenta sjukdomar som måste vårdas resten av livet. Det finns också ett samband mellan intensivdrickande och en ökad risk för stroke.

Hjärnskador från alkohol

Hjärnskador som har orsakats av alkohol kan se ut på flera olika sätt. En överkonsumtion av alkohol kan skada hjärnans förmåga att överföra information och ökar risken för alkoholrelaterad demens. Alkoholister har också en ökad risk för hjärnskador som orsakas av olyckor. B12-vitaminbrist kan leda till Korsakoffs syndrom och hallucinationer. Permanent minnesförlust är också vanligt bland människor med allvarligt alkoholberoende.

Vad är de märkbara effekterna av en hjärnskada?

På grund av att alkohol påverkar en så pass stor del av hjärnan kan de märkbara  effekterna variera. Den kognitiva funktionen kommer sannolikt att försämras, vilket inkluderar: problem med språkinlärning, försämrad processhastighet, försämrat arbetsminne och uppmärksamhet, problemlösningsförmåga och ökad impulsivitet. Olika delar av hjärnan är mer mottagliga för skador än andra. Exempelvis är skadorna på de delar som är relaterade till minne och högre funktioner som problemlösning och impulskontroll oftast värre.

Vem har högst risk för hjärnskador orsakade av alkohol?

Ungdomar är utan tvekan mest riskutsatta. Hjärnan är inte färdigutvecklad förrän i 25-årsåldern, vilket gör det extra riskfyllt när  ungdomar börjar experimentera med alkohol vid en ung ålder. Denna åldersgrupp är särskilt riskutsatta för långvarig eller permanent skada och försämrade prestationer på grund av alkoholkonsumtion, eftersom deras hjärna fortfarande utvecklas. Om det inte behandlas kan den kognitiva försämringen förvärras och risken för att utveckla alkoholberoende är hög.

Vad påverkar risken för alkoholskador?

Flera olika faktorer påverkar hur och till vilken utsträckning alkohol påverkar hjärnan.

Dessa faktorer inkluderar:

 • hur mycket en person dricker
 • hur  ofta en person dricker
 • debutåldern
 • antal år personen har druckit
 • ålder
 • kön
 • genetiska riskfaktorer

Förebyggande åtgärder

Genom att följa de officiella riktlinjerna för lågriskbruk (drick aldrig mer än max 10 standardglas per vecka och inte mer än 4 de dagar du dricker) så kan du förebygga alla typer av alkoholproblem. Om du redan har utvecklat alkoholism så är rekommendationen total avhållsamhet och det gäller även för gravida och personer med olika hälsoproblem där alkohol utgör en ökad risk.