Som en del av läkemedelsgruppen bensodiazepiner är Xanor (Xanax) ett av de mest beroendeframkallande receptbelagda läkemedlen på marknaden. Långvarig eller överdriven användning av medicinen kan leda till ett beroende. Om du eller någon du står nära lider av ett Xanor-beroende så finns det tecken att vara medveten om och som kan hjälpa dig när du söker behandling åt dig eller din närstående. Det rekommenderas alltid att du ber om råd från en beroendespecialist som kan rekommendera lämplig behandling efter att ha utvärderat din situation.

Vad är Xanor?

Xanor är en kraftfull bensodiazepin som ger lugnande effekter genom frisättningen av signalsubstansen GABA som saktar ner hjärnaktiviteten. Xanor är varumärket på ett läkemedel som heter Alprazolam. I andra länder heter det Xanax. Alprazolam är den aktiva ingrediensen i Xanor, som i sin tur är en av de vanligaste ordinerade psykiatriska medicinerna. Läkemedlet är extremt farligt när det kombineras med alkohol eller andra droger och kan leda till plötslig död.

Andra namn/slang för Xanor:

 • xannies/zannies
 • nens
 • blå
 • Xanor-stavar 
 • blåbär
 • blå pix
Contact Starta din resa mot ett tillfrisknande idag. Ring 08-124 00 284.

Vad skrivs Xanor ut för?

Läkare ordinerar vanligtvis Xanor för behandling av ångeststörningar, depression, panikattacker och sömnlöshet. För cancerpatienter som har genomgått kemoterapi kan Xanor användas för att lindra smärtan de kan drabbas av under de första veckorna efter behandlingen.

Biverkningar

Det finns många möjliga biverkningar som kan orsakas av Xanor. Eftersom Xanor dämpar det centrala nervsystemet är några av biverkningarna följande: 

 • minskad uppmärksamhet och reaktionstid
 • sluddrigt tal
 • suddig syn
 • kraftiga humörsvängningar
 • huvudvärk
 • minnesproblem
 • försämrad koordination
 • hjärtklappningar
 • svullna händer och fötter

Tecken på ett skadligt bruk av Xanor

Många som börjar överanvända Xanor och blir beroende har från början haft ett recept från sin läkare. Tecken på att en familjemedlem eller en närstående har ett skadligt bruk av Xanor kan vara fysiska, psykiska och/eller beteendemässiga:

Fysiska tecken

Fysiska tecken är lättast att upptäcka. Det inkluderar:

 • dåsighet
 • avslappning
 • extrem trötthet
 • brist på koordination
 • försämrade reflexer
 • långsam andning
 • huvudvärk
 • suddig syn

Psykiska tecken

Personer som överanvänder Xanor eller andra benzodiazepiner kan uppvisa olika psykologiska symptom. Många av symptomen är humörförändringar som inkluderar:

 • minnesförlust
 • fientlighet
 • lättretlighet
 • minnes- och koncentrationsproblem
 • livliga eller skrämmande drömmar

Beteendemässiga etcken

Beteendet kan börja förändras hos en person som har ett beroende av Xanor. Tecken kan dyka upp hastigt eller över en längre period.

En del av dessa tecken inkluderar:

 • undvikande av ansvar: Det kan visa sig som en plötslig eller gradvis förlust av intresse för dagliga aktiviteter, att betygen eller ens prestationer plötsligt försämras och/eller att man låter bli att gå till skolan eller jobbet.
 • undanhåller information och ljuger: Någon som är beroende av droger går ofta långt för att hålla sina aktiviteter hemliga för andra.
 • förändringar i relationer: Personen kan byta vängrupp när de vill ha sällskap med andra som också använder substanser. De kan även börja ha problem i relationen med familj och närstående.
 • frekventa läkarbyten: De kan gå till flera olika läkare för att försöka få nya Xanor-recept.
 • oberäkneligt beteende: Genom att skjuta bort vänner och familj kan personen försöka dölja beroendet. Om en person som tidigare var utåtriktad börjar hålla sig för sig själv, så kan det vara ett tecken på ett drogberoende.
 • utrustning: Användaren kan krossa och/eller snorta läkemedlet för att förstärka effekten. Utrustningen kan inkludera en mortel och stöt, rakblad, kreditkort, ihoprullade sedlar och sugrör. Flera tomma pillerburkar bör också vara en varningsflagga.
 • ekonomiska problem: En person som är beroende behöver mer och mer av drogen vilket ofta leder till ekonomiska problem. De kan börja be om pengar och plötsligt få problem med att betala räkningar. De kan även låna pengar från vänner och familj med tomma löften om att betala tillbaka.
 • kriminella aktivitet:  Att åka fast för polisen kan bli ett faktum om beroendet har blivit okontrollerbart. Många inser inte att det är olagligt att sälja och byta läkemedel med varandra. Det är dock lika straffbart som annan narkotikahantering eftersom Xanor är narkotikaklassat.

Xanorberoende

En enkel definition av ett beroende är att det har uppstått när en person fortsätter att använda substanser eller bete sig på ett sätt trots att det har negativa konsekvenser. Konsekvenserna kan vara ekonomiska, yrkesmässiga eller personliga. För de allra flesta utvecklas ett beroende över månader och år, och det kanske är svårt att upptäcka. Det kan vara ett recept som blir startskottet för ett beroende. Hur lång tid det tar att utveckla ett beroende beror på en kombination av genetiska faktorer, hur mycket och hur ofta man använder och om man blandar med andra droger.

Behandling

Behandlingen av ett Xanorberoende beror på individen. Det är viktigt att en beroendeexpert får utvärdera din situation och ge lämpliga rekommendationer om behandlingsalternativ som passar dig. Att leva ett liv helt fri från ett beroende är möjligt.

Kontakta oss idag

Vi erbjuder effektiv behandling av beroende av alkohol, droger och spel. Vi behandlar också samsjuklighet. Ring oss på 08-124 00 284 så kan vi hjälpa dig.

Du är nästan där.