Öppenvårdsmottagning i centrala Stockholm

Stockholms beroendeklinik är en nystartad öppenvårdsmottagning i centrala Stockholm som ägs av familjen McCann som har drivit ett av Europas främsta behandlingshem – Castle Craig Hospital, i Skottland, i mer än trettio år.

Genom åren har Castle Craig framgångsrikt behandlat tusentals människor från hela världen. Vårt effektiva behandlingsprogram står på medicinsk grund och i vår personalgrupp blandas psykoterapeuter, alkohol- och drogterapeuter och medicinsk personal. Runt varje patient arbetar ett professionellt team med psykiatriker, läkare, sjuksköterskor, psykologer och terapeuter. Varje patient får ett individuellt behandlingsprogram där gruppbehandling kombineras med enskild terapi (t.ex. DBT och traumabehandling) och alternativa behandlingsmetoder som t.ex. konstterapi, yoga och aromaterapi.

Behandling

Genom åren har Castle Craig öppnat flera öppenvårdsmottagningar i Nederländerna och ytterligare ett mindre psykiatriskt sjukhus – Smarmore Castle Private Clinic på Irland. I Sverige har Castle Craig drivit ett servicekontor sedan 2014 och hjälpt skandinaviska patienter till behandling på våra sjukhus. 2019 startade vi också vår egen eftervårdsgrupp i Stockholm.

Sedan starten 1988 har mer än 10 000 patienter passerat genom Castle Craigs dörrar. Bland de som genomfört hela sin behandling har en överväldigande majoritet gått vidare och uppnått långsiktig nykterhet och tillfrisknande.

När vi nu startar en svensk klinik tar vi med oss vår framgångsrika och utvärderade behandlingsmetod och vår övertygelse om att effektiv behandling alltid måste utgå från varje patients unika behov.  Med hjälp av Stockholms beroendeklinik kan vi nu erbjuda svenska patienter en fullständig vårdkedja med allt från enskilda samtal och öppenvård till psykiatrisk sjukhusvård och medicinsk avgiftning.

Våra kärnvärden är medkänsla, empati och omsorg. Vår personal är engagerad i sitt arbete och bryr sig om sina patienter.

Stockholmshimmel

 ”Vår övertygelse har alltid varit att det finns ett stort behov av integrerad beroendevård specialiserad på beroende och samsjuklighet runt om i världen. Hos oss arbetar läkare, sjuksköterskor och terapeuter tillsammans och bildar ett stödjande team runt varje patient och erbjuder en möjlighet att tillfriskna. Castle Craig Hospital och dess systerorganisationer är vårt livsverk. ” – Peter och Dr Margaret Ann McCann, styrelseordförande och medicinskt ansvarig, Castle Craig Hospital.