Öppenvårdsmottagning i centrala Stockholm

Stockholms beroendeklinik är en öppenvårdsmottagning i centrala Stockholm. vi tar emot privatkunder med beroende och patienter med samsjuklighet. Kliniken ägs av den skottska familjen McCann som också driver ett av Europas främsta behandlingshem – Castle Craig Hospital, i Skottland. Genom åren har Castle Craig framgångsrikt behandlat tusentals människor från hela världen.

Behandling

Contact Starta resan till återhämtning idag: call ring 08-124 00 284.

Stockholms beroendeklinik erbjuder behandling på vår öppenvårdsklinik i Stockholm såväl som vård på behandlingshem i Skottland eller på Irland. Våra effektiva behandlingsprogram står på medicinsk grund och i vår personalgrupp blandas psykoterapeuter, alkohol- och drogterapeuter och medicinsk personal. Runt varje patient arbetar ett professionellt team med psykiatriker, läkare, sjuksköterskor, psykologer och terapeuter. Varje patient får ett individuellt behandlingsprogram där gruppbehandling kombineras med enskild terapi (t.ex. KBT och traumabehandling) och alternativa behandlingsmetoder som t.ex. konstterapi, yoga och aromaterapi.

Stockholms beroendeklinik är Castle Craigs första mottagning i Norden men man har i Sverige sedan 2014 drivit ett servicekontor som hjälpt många skandinaviska patienter till behandling i Skottland.  År 2019 startades den första eftervårdsgruppen i Stockholm och i november 2021 öppnades dörrarna till den helt egna kliniken på Eriksbergsgatan i Stockholm.

Se senaste åren har Castle Craig öppnat flera öppenvårdsmottagningar i framförallt Nederländerna samt ett nytt psykiatriskt sjukhus – Smarmore Castle Private Clinic på Irland. Sedan starten 1988 har mer än 10 000 patienter passerat genom Castle Craigs dörrar. Bland de som genomfört hela sin behandling har en överväldigande majoritet gått vidare och uppnått långsiktig nykterhet och tillfrisknande.

När vi nu öppnar vår svenska klinik har vi med oss en framgångsrik och utvärderad behandlingsmetod och vår övertygelse om att effektiv behandling alltid måste utgå från varje patients unika behov. På Stockholms beroendeklinik kan vi erbjuda svenska patienter en fullständig vårdkedja med allt från enskilda samtal och öppenvård till psykiatrisk sjukhusvård och medicinsk avgiftning.

Våra kärnvärden är medkänsla, empati och omsorg. Vår personal är engagerad i sitt arbete och bryr sig om sina patienter.

Stockholmshimmel

 ”Vår övertygelse har alltid varit att det finns ett stort behov av integrerad beroendevård specialiserad på beroende och samsjuklighet runt om i världen. Hos oss arbetar läkare, sjuksköterskor och terapeuter tillsammans och bildar ett stödjande team runt varje patient och erbjuder en möjlighet att tillfriskna. Castle Craig Hospital och dess systerorganisationer är vårt livsverk. ” – Peter och Dr Margaret Ann McCann, styrelseordförande och medicinskt ansvarig, Castle Craig Hospital.

Kontakta oss idag

Om du behöver råd om att få beroendebehandling för missbruk, ring vår hjälplinje på 08-124 00 284 för att ordna en kostnadsfri beroendebedömning. Vi har öppet dygnet runt.

Du är nästan där.