Privat psykiater specialiserad på beroende

Privat psykiatri för beroende

Våra psykiatrer är specialiserade på beroende och erbjuder effektiv och heltäckande vård. Kontakta oss idag.

Vad är en psykiater som är specialiserad på beroende?

En psykiater, även kallad psykiatriker, är en legitimerad läkare med specialistutbildning och expertis inom alla former av psykiska störningar. Deras kompetensområde omfattar den mänskliga hjärnan och beteendet, hjärnans utveckling och medicinsk förskrivning.

En psykolog fokuserar på att erbjuda psykologisk förståelse och terapi, men kan inte förskriva medicin som en psykiater kan.

Det primära målet för en psykiater specialiserad på beroende är att erbjuda omfattande, medkännande och effektiv vård till individer som kämpar med beroende, och hjälpa dem att uppnå och upprätthålla långsiktigt tillfrisknande.

Förutom sin öppenvårdsmottagning är de flesta privatpraktiserande psykiatrer också knutna till ett sjukhus eller en klinik där de kan lägga in patienter under egen övervakning.

Om psykiatri för beroende

Psykiatri för beroende är en specialitet inom psykiatrin. Endast en liten andel av psykiatrer har specialistkompetens och utbildning inom beroendevård. De har vanligtvis mycket goda kunskaper om alla former av beroendebehandling och är kompetenta inom allmän vuxenpsykiatri.

Den största fördelen med att anlita en psykiater som specialiserat sig på beroende är deras expertis i att förstå det komplexa sambandet mellan psykisk ohälsa och substansbrukssyndrom. Denna specialiserade kunskap gör det möjligt för dem att:

 1. Erbjuda omfattande bedömningar: De kan korrekt diagnostisera samexisterande psykiska hälsotillstånd (t.ex. depression, ångest, trauma, kronisk smärta) som ofta förekommer vid beroende.
 2. Utveckla skräddarsydda behandlingsplaner: De kan skapa individualiserade behandlingsplaner som tar itu med både beroendet och eventuella underliggande psykiatriska tillstånd.
 3. Erbjuda medicinsk behandling: De kan förskriva och övervaka läkemedel som hjälper till att hantera abstinenssymtom, minska sug och behandla samexisterande psykiska hälsoproblem.
 4. Övervaka avgiftning: De har expertisen att säkert hantera avgiftningsprocessen, och se till att abstinenssymtom behandlas effektivt och att patienten förblir stabil.
 5. Integrera terapeutiska metoder: De kan kombinera psykoterapi med medicinsk behandling och erbjuda en holistisk metod för tillfrisknande.
 6. Erbjuda specialiserade remisser: De erbjuder hjälp med remisser till andra medicinska behandlare samt behandlingshem, vilket ökar chanserna för ett lyckat tillfrisknande.

Vilken roll spelar en psykiater vid dubbeldiagnoser och psykiska sjukdomar?

Många lider av samsjuklighet, vilket innebär att det finns en annan diagnos utöver beroendet. Detta kan vara vilken psykisk ohälsa som helst och måste också behandlas:

 • Ångest
 • Stress
 • Depression
 • Trauma
 • Sorg

Psykiska sjukdomar kan kräva olika vårdgivare och behandlingsmetoder beroende på individens behov. En psykiater spelar en viktig roll när det gäller att ställa en korrekt diagnos och identifiera de mest lämpliga terapierna för de psykiska hälsotillstånden.

Kontakta oss idag

Vi erbjuder effektiv behandling av beroende av alkohol, droger och spel.

Drog- och alkoholavgiftning och behandling under en psykiaters övervakning

En psykiater specialiserad på beroende kan övervaka avgiftningsprocessen hos en patient för att säkerställa att den görs säkert och effektivt. De kan förskriva läkemedel för att lindra abstinenssymtom och övervaka patienten för eventuella komplikationer. Patienten behöver ofta medicinsk övervakning och stöd under avgiftningsprocessen för att förebygga svåra abstinenssymtom och säkerställa dennes säkerhet.

Avgiftning kan ske som öppenvård, för lindrigare fall av beroende av droger som inte orsakar svåra abstinenssymtom, eller på ett behandlingshem med heldygnsvård av ett medicinskt team bestående av läkare och sjuksköterskor för ökad säkerhet.

Vad vi erbjuder på Stockholms beroendeklinik

På Stockholms beroendeklinik arbetar vi med psykiatrer som är specialiserade på beroende och kan bedöma din kliniska historik och symtom, och utforma en skräddarsydd behandlingsplan.

Psykiatriska bedömningar vid öppenvård

Vår psykiater som är specialiserad på beroende i Stockholm kommer att bedöma ditt fall och skapa en rapport med rekommendationer för fortsatt behandling.

Vård på behandlingshem

På vårt internationellt välrenommerade behandlingshem kommer du att stå under vård av den medicinska chefen som är en psykiater specialiserad på beroende. Vårdprogrammet pågår under minst fyra veckor.

Psykiatern från behandlingshemmet kommer att:

 • Bedöma ditt fall innan inskrivning
 • Övervaka ditt fall kontinuerligt medan du genomgår behandling
 • Ställa diagnoser
 • Förskriva rätt mediciner
 • Justera nuvarande mediciner som du tar

Psykiatern arbetar i ett multidisciplinärt team tillsammans med en psykoterapeut som kommer att utföra kognitiv beteendeterapi, dialektisk beteendeterapi och 12-stegsterapi.

Boka en bedömning idag och låt en psykiater specialiserad på beroende undersöka ditt beroende.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig snarast möjligt

Obligatoriskt” anger obligatoriska fält

Fullständigt namnObligatoriskt
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.