Hur länge stannar cannabis kvar i kroppen?


Cannabis stannar kvar i ditt system i ungefär 30 dagar och kan upptäckas i dina kroppsvätskor under hela den perioden. Det kan stanna kvar ännu längre i ditt hår: hårtester kan upptäcka cannabisanvändning i upp till 90 dagar. Att räkna ut hur länge cannabis stannar kvar i ditt system och om det kommer att synas på ett drogtest är ingen exakt vetenskap.

Men huruvida cannabisanvändning dyker upp på ett test beror på hur mycket cannabis du använde och under hur lång tid. Mer regelbunden och frekvent användning syns oftare på drogtester.

I den här artikeln går vi igenom några av de faktorer som avgör hur länge cannabis stannar i ditt system. Vi diskuterar också olika drogtester, hur exakta de är och hur sannolikt det är att de upptäcker cannabisanvändning.

Vilka är de viktigaste drogtesterna och hur bra är de på att upptäcka cannabisanvändning?

De vanligaste drogtesterna inkluderar salivtester, urintester, hårtester och blodprov. Testerna mäter nivåer av tetrahydrocannabinol (THC) och andra cannabinoider.

Blodtester

Enligt en rapport kan cannabis upptäckas i blodet mellan 1 till 2 dagar. [1] Men det är med en liten dos; större och mer regelbundna doser syns ofta upp till 25 dagar.

Cannabis går snabbt in i blodflödet, särskilt när det röks (det går långsammare när cannabis äts). Det metaboliseras sedan och biprodukterna från denna reaktion kan stanna kvar i blodomloppet ett tag.

Urintester

En av de vanligaste formerna av drogtest är urintestet. Detta är en populär form av test eftersom det är relativt enkelt att genomföra, inte behöver göras i laboratoriemiljö och är ganska exakt.

Urinprov kan upptäcka cannabisanvändning i upp till 30 dagar, även om denna siffra motsvarar den tyngsta och mest frekventa användningen (flera gånger om dagen).

Vid mindre användning (upp till tre gånger i veckan) kan ett urintest endast upptäcka cannabis i upp till 3 dagar. Mer regelbunden användning som till exempel rökning cirka fyra gånger i veckan, kan upptäckas genom ett urintest 5 till 7 dagar efter användning.

Kronisk eller daglig användning kan upptäckas i 10 till 15 dagar genom ett urintest.

Salivtester

Salivtester är mindre vanliga än urintester, men de används fortfarande eftersom det är svårare att förfalska dem, lättare att ta fler prover, lägre risk för biologisk smitta under insamlingen och andra fördelar.

Cannabismetaboliter syns i saliv upp till 29 dagar hos kroniska användare. För personer som använder mer sällan kan salivtester upptäcka cannabis 1 till 3 dagar efter användning.

Salivtest mäter cannabinoider som THC (tetrahydrocannabinol) i salivet. Cannabinoiderna når salivet när cannabis röks, andas in eller sprayas in i munnen.

Hårtester

Hårtester är den överlägset mest exakta formen av drogtest och kan upptäcka cannabis i upp till 90 dagar efter användning.

Hårtester fungerar eftersom cannabis (och andra droger) lämnar spårmängder i hårsäckarna efter användning.

Eftersom håret växer med en hastighet av en centimeter per månad, kan forskare mäta vilka droger en person har tagit genom att titta på ett litet segment (3 centimeter) hår från nära hårbotten. Det visar tre månader tillbaka i tiden.

Hårtester har dock vissa nackdelar. Den största nackdelen är falska positiva resultat. Falska positiva resultat i drogtester är när ett test visar sig vara positivt, trots att den som testas inte har använt cannabis.

Hårtester mäter nämligen olja i håret och den kan vara förorenad (t.ex. om personen som testas har varit i kontakt med någon som använt cannabis).

Vad mer bör jag veta om falskt positiva resultat?

Om du testas för cannabis på jobbet kommer du sannolikt att ta ett immunanalystest. Testet är inte 100 % korrekt, så om testet kommer tillbaka positivt kommer du att få ta ett mer exakt test, som exempelvis gaskromatografi-masspektrometer (GCMS).

Genom att ha två omgångar av testning är chansen mindre att falska positiva resultat påverkar resultatet.

Generellt har drogtester blivit mer exakta med tiden, vilket betyder att falska positiva är ett mindre problem än de var tidigare. Ibuprofen brukade orsaka falska positiva resultat i cannabistester, men det är inte längre ett problem med dagens tester.

Vad händer med cannabis när du andas in det?

Den psykoaktiva komponenten i cannabis heter THC, eller tetrahydrocannabinol.

När du använder cannabis absorberas denna kemikalie i blodet. Det passerar sedan till organen och fettvävnaderna innan det så småningom metaboliseras i levern.

THC har över 80 metaboliter. Även efter att THC har lämnat ditt blodomlopp finns dessa metaboliter kvar. Drogtester försöker plocka upp dessa metaboliter, antingen i håret, blodet, urinen eller saliven.

Vilka andra faktorer avgör hur länge cannabis stannar i ditt system?

Förutom omfattningen och frekvensen av cannabisanvändning finns det flera andra faktorer som kan påverka hur länge cannabis (och THC) finns kvar i din kropp.

Dessa inkluderar:

 • Kön
 • Ålder
 • Vikt
 • Hur cannabisen används (t.ex röks, äts, sprayas)
 • Andra droger

Vikt är av särskild betydelse eftersom kroppen lagrar THC i fettvävnad.

En person med mer fett (i relation till längd, ålder, kön etc.) kan märka att cannabis stannar kvar i deras system längre. Däremot kan någon som har ett lägre BMI (Body Mass Index) och tränar regelbundet märka att marijuana inte finns kvar i deras system särskilt länge.

Cannabisens styrka kan också spela en roll. Starkare cannabis stannar sannolikt kvar i ditt system under en längre tid, eftersom det innehåller en större mängd THC.

Ätbar cannabis kan också stanna kvar i ditt system längre än rökt cannabis, eftersom det tar längre tid att bryta ner än om det röks.

Om det finns andra droger i ditt system kan det också påverka hur snabbt THC metaboliseras. Det finns flera läkemedel som ökar mängden THC i din kropp, som exempelvis verapamil, itrakonazol, erytromycin och klaritromycin.

Rifampin har motsatt effekt och sänker nivåerna av THC i kroppen.

Abstinens och avgiftning

Börja ditt tillfrisknande med alkoholavgiftning hos oss. Säker, stödjande vård. Få hjälp idag!

Kan jag påskynda processen?

Även om du kan hitta massor av huskurer på internet för att få cannabis att lämna ditt system snabbare, så är ingen av dessa huskurer uppbackade av vetenskapliga bevis.

När du väl har använt cannabis, är ditt enda riktiga alternativ att låta kroppen börja arbeta. Om du har ett drogtest som du måste passera, så kan du bara hoppas på att cannabis lämnar ditt system i tid.

Med det sagt rekommenderar vi inte att använda cannabis från första början, eftersom det har kopplats ihop med mentala sjukdomar som till exempel bipolär sjukdom. [3]

Vilka effekter har cannabis och hur snabbt känner man dem?

Effekterna av cannabis tar inte lång tid att märka av, särskilt när drogen röks. Du kan förvänta dig att känna ett rus efter så lite som 15 minuter.

Om det äts tar det längre tid innan effekterna av cannabis känns av: mellan en till två timmar.

Effekterna av cannabisanvändning inkluderar:

 • Att känna sig tillfreds med världen
 • En känsla av lugn och avslappning
 • Saker och ting verkar gå långsammare
 • Man skrattar och pratar mer
 • Förändringar i beröring, syn och smak

Ytterligare effekter inkluderar:

 • Koncentrationssvårigheter
 • Hungerskänslor
 • Dåsighet
 • Ångest
 • Illamående
 • Torra ögon och mun
 • Klumpighet
 • Snabbare puls
 • Sömnlöshet

Att röka cannabis kan även orsaka hallucinationer och psykoser hos vissa människor, även om det är jämförelsevis sällsynt.

Långvarig användning av marijuana kan orsaka utvecklingsproblem som minnesstörningar och kognitiv funktionsnedsättning. Det kan också leda till sjukdomar som bronkit och hjärtsjukdomar och gör att du löper större risk för stroke.

Slutligen rekommenderas det inte att röka cannabis vid graviditet, eftersom det kan påverka ditt ofödda barn negativt.

Hur länge varar cannabis effekter?

Effekter som fnittrande, klumpighet, dåsighet och så vidare brukar gå över efter 1 till 3 timmar.

Men mer långvariga effekter som sömnlöshet kan hålla i sig längre, beroende på hur regelbunden användningen är.

Den tid det tar för cannabis att metaboliseras varierar stort från person till person, beroende på ålder, vikt, mängd cannabis som har använts, användningsmetod och så vidare.

I genomsnitt stannar cannabis kvar i ditt system mellan 10 och 30 dagar.

Behandling för cannabisberoende

Om du kämpar med de fysiska eller psykiska effekterna av att använda cannabis och vill få hjälp med att hitta rätt behandling, så får du gärna kontakta oss.

Stockholms beroendeklinik är en privat öppenvårdsklinik i Stockholm och vi har inga väntetider. Vi erbjuder specialiserade terapier och eftervård. Alla våra patienter får en personlig behandlingsplan som är anpassad efter patientens individuella behov. Vi är även experter på samsjuklighet och blandberoende.

Med våra samarbetande kliniker Smarmore Castle privata behandlingscenter i Irland och Castle Craig behandlingshem i Skottland erbjuder vi ett komplett program för beroendebehandling för att ta hand om alla komplexa problem med ett beroende. Vi erbjuder även medicinsk avgiftning från cannabis och andra droger.

Kontakta oss gärna genom e-post eller ring oss på 08-124 00 284 för en första bedömning. Vi vill gärna hjälpa dig, så kontakta oss redan idag för att få reda på hur du kan få rätt behandling.

Rehabiliteringskostnader och alternativ

Alkoholism | Drogberoende | Kostnad

Referenser

 1. https://www.semanticscholar.org/paper/Detection-Times-of-Drugs-of-Abuse-in-Blood%2C-Urine%2C-Verstraete/157fce13e153e873b50b8644e34be07610800ffc?p2df
 2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4532432/
 3. https://www.psychiatrictimes.com/view/cannabis-patients-bipolar-should-avoid-use