alkoholmissbruk beroende

Narkotikaproblem i sverige


Sverige har under många år haft en restriktiv narkotikapolitik och låga siffror vad gäller narkotikaanvändning bland ungdomar och vuxna jämfört med andra länder. Det betyder inte att vi är utan problem. I Sverige beräknas cirka 150 000 personer ha utvecklat narkotikaberoende.

Vanligaste drogerna

En rapport från europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruks (EMCDDA) visar att cannabis är den mest använda narkotikan i Sverige. Unga vuxna och specifikt personer i åldern 15-24 är mer sannolika att använda cannabis regelbundet och det används oftare av män än av kvinnor.

Trots att cannabis fortsätter att vara den mest populära drogen visar rapporten att majoriteten av de som söker behandling i Sverige också har problem med andra droger. Vanligast är amfetamin, kokain och ecstasy. Alla data visade att män var mer sannolika att använda droger och därför även mer sannolika att söka behandling.

Upptäck hur vi kan hjälpa dig

Att tillfriskna är möjligt. Kontakta oss idag.

Drogrelaterade dödsfall

Drogrelaterade dödsfall och överdoser är allvarliga problem och kan förebyggas. Ett drogrelaterat dödsfall definieras som en död som är direkt relaterad till användningen av olagliga droger och det kan även kallas för en överdos eller förgiftning. I Sverige är antalet överdoser relativt lågt jämfört med andra europeiska länder. Den uppskattade drogrelaterade dödligheten bland vuxna (15-64 år) var 92 dödsfall per en miljon per år, enligt ECNN år 2017. Den vanligaste narkotikan som orsakade överdoser var opoider och en blandning av olika sorters narkotika.

Drogförebyggande insatser

Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten är de två centrala myndigheterna som stöttar arbetet med att förebygga droger på både lokal och nationell nivå. Kommunerna ansvarar för att genomföra de drogförebyggande insatserna. Även om de förebyggande insatserna har minskat under de senaste decennierna så uppger cirka 80 procent av Sveriges kommuner att de har en systematisk uppföljning av skolornas drogförebyggande verksamheten. Många kommuner har också egna ANDTS-samordnare som är ansvariga för implementeringen på lokal nivå.

Skadereducerande insatser

I Sverige har vissa skadereducerande insatser införts inom sjukvården. Exempel på det är sprutbytesprogram och utbyggda substitutionsprogram.

Behandling

Ansvaret för behandling av alkohol- och drogproblem är delat mellan sjukvården (regionerna) och kommunerna i Sverige. Sjukvården ansvarar för den medicinska delen av behandlingen och kommunerna för den psykosociala delen. Alla medborgare har rätt att få kostnadsfri behandling för alkohol- och narkotikaberoende. För de allra flesta som söker hjälp blir Socialtjänsten den första kontaktpunkten.

Stockholms beroendeklinik

Om du eller någon du känner har ett drogberoende kan vi på Stockholms beroendeklinik hjälpa dig. Vi är en privat mottagning med både öppenvård och behandlingshem. Är du intresserad av vilken vård som kan hjälpa dig eller din närstående så kan du kontakta oss redan idag.