Företagshälsovården

Stockholms Beroendeklinik öppenvård

Mottag personlig behandling utan att störa ditt dagliga liv med vårt öppenvårdsprogram

Vad säger arbetsmiljölagen?

Arbetsmiljölagen ställer inga strikta krav på vilken typ av verksamhet som måste finnas under begreppet företagshälsa, men däremot krävs det att det är en oberoende expertresurs som har kompetensen att arbeta med arbetsmiljö. Som experter på missbruk och beroende kan Stockholms beroendeklinik utgöra enheten som förebygger, upptäcker och behandlar missbruk. Vi kan hjälpa till med hela processen från skrivandet av alkohol- och drogpolicy, rehabiliteringsplaner, stödsamtal för chefer vid misstanke, medicinsk bedömning av vår psykiater, behandling och efterbehandling. Stockholms beroendeklinik kan vara en underleverantör till företagshälsovården som företaget redan har anlitat men med oss behövs egentligen inga samarbetsavtal tecknas. Istället skräddarsyr vi tjänsterna som arbetsgivaren efterfrågar och ni betalar bara för de tjänster som ni behöver.

Företagshälsovården ska finnas till för att säkra kvaliteten i arbetsmiljöarbetet på en arbetsplats. Enligt arbetsmiljölagen ska en arbetsgivare se till att en företagshälsovård finns att tillgå om arbetsgivaren inte själv har kompetens och möjligheten att se till så arbetsmiljön kan säkras. En företagshälsovård består av ett flertal olika yrkesgrupper såsom psykolog, beteendevetare, läkare, sjuksköterska och ergonom. Den breda kompetensen ska täcka in de olika områdena inom vilka en anställd kan tänka sig behöva stöd och vård. Arbetsuppgifterna som ingår är exempelvis att kunna beskriva samband mellan arbetsmiljö, hälsa, produktivitet och organisation.

Välja behandling: att söka hjälp

Vi är här för att hjälpa dig ta det första steget mot återhämtning

Upptäcka, behandla och förebygga

Det är inte endast att upptäcka och behandla arbetsmiljörisker som företagshälsovården ska göra, utan de ska även arbeta förebyggande. Beroende på hur arbetsplatsen ser ut, finns olika behov av utbudet av tjänster och yrkeskompetens. Det viktiga är dock att det finns att tillgå vid behov. Följande moment på en arbetsplats kan ha nytta av att en företagshälsovård med dess breda kompentens finns att tillgå:

  • Riskinventering vid planering av den dagliga verksamheten för att kunna upptäcka, förebygga och minimera risker på arbetsplatsen. Riskinventeringen kan även vara gynnsam inför en möjlig förändring inom företaget, när nya strukturer och rutiner ska införas.
  • Hanteringen av produkter som kan medföra hälsorisker som exempelvis olika kemikalier, kan behöva en yrkeshygienisk bedömning. Den kan exempelvis bedöma om ventilationen är tillräcklig.
  • Ergonomi, som inte endast anser hållning utan även kan vara en fråga om hur arbetet organiseras och fördelas
  • Kartläggning av arbetssituationen vad gäller stress, psykiskt mående och hur policyn kring alkoholförtäring på arbetsplatsen ser ut.
  • Rehabilitering och arbetsanpassning med tydliga och fungerande rutiner om något behöver åtgärdas bland personalen.
  • Missbruks- och beroendeproblematik då dessa anses finnas på varje arbetsplats med tanke på att närmare en halv miljon svenskar missbrukar eller är beroende av alkohol. För narkotika är siffran 55 000 personer.

I företagshälsovårdens arbete med missbruk och beroende, är det inte endast den som är missbrukare eller beroende som kan få hjälp. Du som är anhörig har också rätt att få stöd och behandling för ditt medberoende och där kan vi även finnas till. Vi har specifika metoder i form av CRAFT-modellen, som är en behandlingsmodell för anhöriga och familjer. Genom företagshälsovården kan vi som underleverantörer garantera hjälp och stöd även för anhöriga. Den enskilde kan få hjälp som i förlängningen underlättar för arbetsgivaren och minimerar allvarlig psykisk ohälsa i form av exempelvis depression, utmattningssyndrom, produktionsbortfall och sjukskrivning.

Ladda ner infoblad

Ladda ner ett informationsblad som ger dig en överblick över Stockholms beroendeklinik och vad vi kan erbjuda.

Öppenvårdsbehandling i stockholm

Stockholms beroendeklinik bedriver en framgångsrik öppenvårdsbehandling med fokus på individen och utgår endast från evidensbaserade behandlingsmetoder. Med ett skräddarsytt program för varje klient kan vi garantera bästa, möjliga behandlingsupplägg för både den beroende och den anhöriga. Vi erbjuder både enskild såväl som grupp- och familjeterapi. Efterbehandling ingår i våra behandlingsupplägg såväl som stöd till arbetsgivare, utbildning och återfallsprevention.

Till oss kommer du som vill ha en unik behandling med hög grad av diskretion och sekretess. Vår mottagning ligger på Östermalm, på en av Stockholms bäst belägna adresser.

Beroendekliniken är en del av Castle Health som även driver behandlingshem i Skottland, England och Irland sedan över 30 år tillbaka. Teamet är multidisciplinärt och vi har vår egen psykiater då vi är en beroendeklinik.

Hör av dig till oss idag för att få mer information eller boka ett första möte.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig snarast möjligt

Obligatoriskt” anger obligatoriska fält

Fullständigt namnObligatoriskt
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.