Beroende av receptbelagda läkemedel

Många av de patienter som vi träffar på Stockholms beroendeklinik har utvecklat ett beroende av receptbelagda läkemedel. Ibland har det börjat som en medicinsk behandling och med mediciner som skrivits ut av läkare. Andra har, redan från start, köpt sina läkemedel på den illegala marknaden.

Ett läkemedelsberoende kan behandlas framgångsrikt med hjälp av en individualiserad behandlingsplan som inleds med en medicinsk bedömning av en psykiatriker, medicinsk avgiftning och samtalsterapi. Precis som med alla andra beroenden så är det lättare att behandla ju tidigare man söker hjälp.

Avgiftning från läkemedel kan vara komplicerat och riskfyllt och därför är det ofta nödvändigt att man inleder med en medicinsk avgiftning på sjukhus.

Contact Starta din resa mot ett tillfrisknande idag. Ring 08-124 00 284.

På Stockholms beroendeklinik skickar vi främst våra patienter som är i behov av medicinsk avgiftning till Castle Craig Hospital eller Smarmore Castle Private Clinic där vi har lång erfarenhet av att genomföra komplicerade avgiftningar från läkemedel på ett säkert sätt. På våra två sjukhus har vi både medicinsk och terapeutisk behandling under samma tak vilket gör att patienterna inleder sin samtalsterapi och gruppbehandling redan under den medicinska avgiftningen. Man kan sedan genomföra hela behandlingen på ett och samma ställe.

HÄMTA BROSCHYREN

Tillfrisknandet är möjligt och vi finns här för att hjälpa dig att nå det. Nedan hittar du våra nedladdningsbara broschyrer där du får veta mer om våra olika behandlingsupplägg, får en överblick över våra faciliteter samt hur vi kan stötta dig på din resa i tillfrisknande

Hur behandlar vi läkemedelsberoende?

Varje patient som börjar en behandling för läkemedelsberoende på Stockholms beroendeklinik får en personlig behandlingsplan. Planen följer Castle Craigs behandlingsmodell som är baserad på en kombination av 12-stegsbehandling, medicinsk behandling, psykiatrisk vård och specialiserade terapier såsom kognitiv beteendeterapi (KBT), individuell terapi, gruppterapi, traumaterapi, familjerådgivning och flera olika komplementära terapier. Om behandlingen inleds med slutenvård på någon av våra sjukhus följs den av vårt förlängda program vid hemkomsten.

Läkemedelsberoende

Exempel på läkemedelsberoenden som vi behandlar:

  • Sömntabletter: Imovane, Stilnoct
  • Bensodiazipiner: Stesolid, Valium, Sobril, Xanor, Librium
  • Smärstillande: Oxyncontin, Oxykodon, Fentanyl, Buprenordin, Tramadol, Morfin
  • Antidepressiva: Citolapram, Fluoxetin, Sertralin
  • Övriga: Lyrica, Gabapentin

Kontakta oss idag

Vi erbjuder effektiv behandling av beroende av alkohol, droger och spel. Vi behandlar också samsjuklighet. Ring oss på 08-124 00 284 så kan vi hjälpa dig.

Du är nästan där.