Abstinens och avgiftning

Upptäck Hur Vi Kan Hjälpa Dig

Återhämtning Är Möjlig, Kontakta Oss Idag

Alkoholavgiftning och abstinensproblem

De tre tydligaste tecknen på att person har utvecklat alkoholism är kontrollförlust, sug och abstinenssymptom. Hjärnan har blivit kidnappad och kontrollförlusten gör att personen känner sig helt maktlös och fortsätter att dricka trots att de känner till konsekvenserna och riskerna.

Ett annat skäl till att fortsätta att dricka är man vill undvika obehagliga och ibland livsfarliga abstinensproblem. Om man har druckit stora mängder under lång tid kan kroppen reagera mycket kraftfullt om man plötsligt slutar. Abstinensymptomen kan vara så påtagliga så att det känns som att man håller på att dö. Både avgiftningen och abstinenssymptomen är en viktig del i tillfrisknandet, men om man försöker göra det själv eller på fel sätt kan effekterna vara dödliga. Allvarliga abstinenssymptom måste hanteras korrekt. Det är viktigt att söka medicinsk vård.

Vad betyder avgiftning?

Avgiftningsprocessen är kroppens sätt att är rensa ut alkoholen. Personer som har druckit mycket under en lång period har en större risk att uppleva allvarliga och farliga abstinenssymtom. Rekommendationen är att att aldrig försöka avgifta sig själv på egen hand eftersom de medicinska riskerna är för stora. När det gäller avgiftning från alkohol och bensodiazipiner kan abstinensymptomen vara livsfarliga utan korrekt behandling. Vi rekommenderar därför att man söker upp en medicinsk klinik som kan övervaka processen och ge medicinsk behandling dygnet runt.

Alkoholavgiftningen är bara inledningen till din tillfrisknandeprocess. Det är viktigt att ditt system avgiftas från alkohol eller andra substanser när du inleder en beroendebehandling. 

Riskerna med att avgifta sig på egen hand

Att upphöra tvärt med alkohol kan vara extremt farligt och ibland dödligt för personer som har druckit stora mängder alkohol under lång tid. Bland de obehagliga och farliga symptomen finns:

 • epileptiska anfall
 • ångest
 • oregelbundna hjärtslag
 • sömnlöshet
 • huvudvärk
 • njur- och leversjukdom
 • feber
 • depression
 • intensivt sug
 • illamående
 • hallucinationer
 • plötslig död

Rekommendationen är alltid att söka medicinsk vård om du ska genomföra en avgiftning från alkohol.

Hur lång tid tar en alkoholavgiftning?

Att avgiftas från alkohol kan ta olika lång tid beroende på:

 • hur mycket alkohol personen har druckit
 • hur länge de har druckit
 • andra fysiska och psykiska hälsoproblem

För de allra flesta tar processen mellan tre till sju dagar.

Vad betyder abstinensproblem?

När någon har alkoholism och slutar dricka tvärt så upplever de ofta abstinensproblem Alkoholabstinens är en samling med symptom som en person kan uppleva som ett resultat av avgiftningen. Abstinensproblem beror på att kroppen har vant sig vid en hög promillehalt och den plötsliga frånvaron av alkohol ger upphov till en mängd stressymptom. Abstinensproblemen kan variera från lindriga till dödliga. För vissa personer med alkoholism är rädslan för abstinenssymptom det främsta skälet till att de fortsätter att dricka.

Alla personer som är alkoholberoende får inte allvarliga abstinenssymptom. Och ibland kan man tolka dem som en ovanligt ihållande baksmälla eller tro att man håller på att bli sjuk. För andra kan symptomen vara direkt livshotande.

Här kommer de vanligaste symptomen:

 • ångest
 • sömnlöshet
 • illamående/kräkningar
 • darrningar/skakningar
 • allvarlig uttorkning
 • svettningar
 • kraftig sug
 • förvirring
 • irritation
 • huvudvärk
 • hjärtklappning
 • förhöjt blodtryck

Ladda ner infoblad

Ladda ner ett informationsblad som ger dig en överblick över Stockholms beroendeklinik och vad vi kan erbjuda.

Hur länge håller abstinenssymptom I sig?

The timeline for how long withdrawal symptoms last differs from person to person. For most people the symptoms last for a few days but some may experience problems for a longer period. Most withdrawal symptoms start a few hours after you stop drinking. The most intense problems usually occur during day 2-3.

Vad är de olika faserna vid avgiftning?

Som tidigare nämnt så skiljer det sig åt för alla. Det finns inte något som passar helt in på samtliga. De vanligaste faserna vid avgiftning är följande:

Fas 1

6 – 12 timmar: Början av avgiftningsprocessen och vissa abstinenssymptom. En person kan uppleva symptom som svettningar, illamående och lättretlighet. I denna fas kan man uppleva sömnlöshet och skakningar i kroppen.. Blodtrycket stiger och hjärtat slår fortare.

Fas 2

24 – 48 timmar: Abstinenssymptom brukar öka och förstärkas under den här perioden. I allvarliga fall kan det innebära epileptiska anfall, delirium tremens och hallucinationer.

Fas 3

3 – 5 dagar: För de flesta har de allvarliga fysiska symptomen försvunnit i denna fas. Dock kan den emotionella stressen och delirium tremens fortsätta.

Fas 4 

Dag 5 dagar eller mer: I denna fas har de flesta symptomen försvunnit. Det som nu tar vid är den psykologiska bearbetningen. En person kan uppleva ångest, lättretlighet och sömnlöshet i veckor eller till och med månader efter att kroppen har blivit helt ren från alkohol.

Försök aldrig att avgifta dig själv. Prata med din läkare eller beroendeterapeut för att se till att du får rätt vård medan du genomför din avgiftning.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig snarast möjligt

Obligatoriskt” anger obligatoriska fält

Fullständigt namnObligatoriskt
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.