Darrig dagen efter?


Alkoholrelaterade skakningar

Att vakna med baksmälla är illa nog, men varför blir man skakig efter att ha druckit alkohol? Var inte orolig. Skakningar, så kallad tremor, liksom huvudvärk, illamående, kräkningar, nattliga svettningar, törst, yrsel, muntorrhet och magsmärtor är vanliga symtom på baksmälla.

Det är inte säkert att det är abstinens du upplever om du drabbas av skakningar efter att ha druckit alkohol. Många blir oroliga för att skakningar vid baksmälla kan vara ett tecken på delirium tremens och alkoholism.
I själva verket är det så att din kropp reagerar på den påfrestning som kraftig alkoholkonsumtion innebär på samma sätt som en sjukdom.

Något som är mindre vanligt är att man kan få baksmällesymtom som går utöver de vanliga influensaliknande symtomen. Vissa symtom kan vara neurologiska och innebära ofrivilliga rörelser eller spasmer i kroppen. Det troligaste är alltså att det bara är en vanlig baksmälla som är orsaken till skakningarna.

Varför blir man skakig efter att ha druckit alkohol?

Alkohol är ett gift för kroppen, så därför måste systemet hantera tillförseln av alkohol och göra sig av med den. Det finns två ämnen som normalt skickar signaler mellan kroppen och hjärnan: GABA och glutamat. GABA håller oss lugna och glutamat gör oss ivriga. När de är i balans håller de oss på rätt köl både fysiskt och psykiskt.

När du dricker alkohol reduceras mängden GABA i kroppen. Det beror på att alkoholen tillfälligt ersätter GABA som lugnande ämne. När alkoholens effekt avtar har vi ett underskott av GABA, men samtidigt gott om glutamat, vilket gör att vi blir fysiskt och psykiskt uppe i varv. Detta kan leda till spasmer eller skakningar.

Då undrar du säkert hur man blir av med skakningar vid baksmälla om det är GABA och glutamat som orsakar dem? Skakningarna bör upphöra helt när kroppen väl har återställt balansen på naturlig väg. Om du har det här problemet efter bara några dagars drickande bör det räcka med att du slutar dricka.

Den som har druckit för mycket alkohol under en längre tid kan däremot behöva lite hjälp. GABA-tillskott, glutation IV eller injektioner kan hjälpa till att återställa GABA-halten i kroppen och avhjälpa skakningarna.

Abstinens och avgiftning

Börja ditt tillfrisknande med alkoholavgiftning hos oss. Säker, stödjande vård. Få hjälp idag!

Andra orsaker till skakningar vid baksmälla

Ett av symtomen på alkoholrelaterade skakningar uppstår efter hetsdrickande, eller efter att man druckit under en längre period, och innebär att kroppen kämpar med att anpassa sig till den förändrade alkoholhalten i systemet. Det finns några olika tänkbara orsaker, men de ser ofta ungefär likadana ut. Samtliga ska tas som ett varningstecken på att det finns för mycket alkohol i kroppen.

Orsakerna till skakningar och darrningar är lika vitt skilda som symtomen. Alkohol metaboliseras till acetaldehyd, ett ämne som är giftigt vid höga halter. Det är dock ganska sällan man uppnår den koncentrationen, så det är inte hela förklaringen.

Hur allvarliga symtomen på baksmälla blir beror nästan alltid på några olika faktorer: framför allt hur mycket du har druckit och hur länge du har hållit på. Ju mer du dricker, och under ju längre tid, desto värre blir effekterna. Andra faktorer som allmänt hälsotillstånd, sömnbrist, rökning, genetiska faktorer, vikt, kön och ålder spelar också in.

Abstinenssymtom kan orsakas av muskelryckningar efter att du druckit alkohol om du är beroende. Det beror på att det sympatiska nervsystemet blir överaktivt utan alkoholens dämpande effekt. Ryckningar i kroppen under dagen eller i sömnen kan också bero på stress, oro, uttorkning eller olika typer av näringsbrist, eller vara en reaktion på ett stimulerande medel.

Vanliga symtom på baksmälla

 • Darrningar
 • Skakningar (tremor)
 • Huvudvärk
 • Illamående
 • Kräkningar
 • Nattliga svettningar
 • Törst
 • Ryckningar
 • Yrsel
 • Muntorrhet
 • Magsmärtor
 • Känslor avnervositet och oro
 • Svårighet att behålla mat eller vätska.

Hur lång tid tar det innan det går över?

Hur länge symtomen varar beror på samma faktorer som nämnts ovan. Symtomen på baksmälla brukar oftast gå över efter ungefär ett dygn. Mer intensiva abstinenssymtom kan dock sitta i längre, men inom de närmaste två dagarna kan man räkna med att de svåraste abstinenssymtomen börjar släppa. Men det kan variera från person till person och beror även på hur mycket alkohol man har druckit.

Varför skakar man vid baksmälla?

I takt med att alkoholen lämnar systemet kan skakningar och darrningar uppstå på grund av alkoholens inverkan på hjärnan. Alkoholen har en hämmande effekt som bromsar eller fördröjer nervsystemets svar. Den påverkar också den delen av hjärnan som styr rörelse och koordination.

För vissa räcker det att nyktra till för att återfå balansen, men hos andra som går igenom abstinens eller har baksmälla kämpar hjärnan fortfarande för att återgå till det normala. Då avfyrar den felaktiga signaler till kroppen, och skakningarna kan vara en följd av detta.

Alkoholkonsumtion kan göra att blodkärlen vidgas, vilket kan orsaka huvudvärk. Alkohol kan ge orolig eller störd sömn, vilket ytterligare förvärrar baksmällesymtom som trötthet, hjärndimma och låg sinnesstämning. Att känna sig svag är också en vanlig biverkning efter att man druckit alkohol. När alkoholen metaboliseras måste bukspottkörteln arbeta extra hårt för att producera mer insulin. Detta kan göra att blodtrycket sjunker och att du känner dig matt och svag efter att ha druckit alkohol.

En av de främsta orsakerna till de typiska baksmällesymtomen är uttorkning. Alkohol är nämligen vätskedrivande, vilket innebär att de alkoholhaltiga dryckerna inverkar på njurarna så att du kissar ut mer vätska än du får i dig.

Högt blodtryck och skakningar vid baksmälla

En av de främsta riskerna vid hetsdrickande är hjärtsjukdom och högt blodtryck. Att dricka för mycket höjer blodtrycket. Om du dricker för mycket kan du också öka i vikt, en ytterligare riskfaktor för hjärtproblem.
Om du dricker intensivt kan det försvaga hjärtmuskeln, så att hjärtat inte längre kan pumpa runt blodet i hela kroppen på ett effektivt sätt.

Hur påverkar alkohol hjärnan och nervsystemet?

En annan möjlig förklaring till alkoholrelaterade skakningar finns i nervsystemet och alkoholens effekt på det. Allteftersom alkoholens effekter avtar blir nervsystemet mer aktivt, och en mängd information och stimulans börjar plötsligt passera igenom det. Skakningarna kan bero på att kroppen försöker hantera anstormningen av neurologisk aktivitet. Kroppen kanske inte har återgått till ett stabilt tillstånd ännu, och skakningarna kan då vara en följd av detta. Dåsighet och nedsatt kognitiv funktion är de två främsta effekterna av baksmälla.

Dagen efter-ångest och skakningar

Så kallad dagen efter-ångest är också en möjlig orsak till skakningar. Baksmälla eller abstinens innebär en chock för systemet, särskilt hos personer som har druckit länge. Det kan leda till att kroppen frigör stresshormoner, vilket kan orsaka en ond cirkel för personer med ångeststörningar. De kanske dricker för att få en lugnande effekt, men när de nyktrar till upplever de till en början en intensiv ångest. Detta är liksom andra symtom på baksmälla något tillfälligt som går över, men det känns obehagligt ett tag.

Även om en baksmälla kan vara nog så obehaglig, så kan pinsamma minnen av kvällen före kännas ännu värre. En nyligen genomförd studie kan faktiskt tyda på att förmågan att tydligt minnas en baksmälla, även flera månader efter fullständig återhämtning, inte alltid är kopplad till hur mycket du har druckit utan i vissa fall till vem du är släkt med. Enligt forskningen kan personer med alkoholism i släkten vara bättre på att minnas en baksmälla än personer med nyktra släktingar.

Vad är delirium tremens?

En mer allvarlig form av tremor eller skakningar ses hos personer med allvarligt eller långvarigt alkoholberoende. Det kallas ofta för DT eller delirium tremens. Det är en benämning på skakningar hos personer som slutar dricka alkohol efter att ha druckit under en längre period. DT förekommer inte vid vanlig baksmälla och är ett varningstecken på hur allvarligt missbruket är och på hur kroppen mår.

Alkoholrelaterad hjärnskada är en hjärnsjukdom som orsakas av att man dricker för mycket alkohol under flera år. Den vanligaste formen av alkoholrelaterad hjärnskada är Korsakoffs syndrom.

Personer som upplever den här typen av skakningar när de slutar dricka alkohol behöver vanligtvis hjälp med att sluta. Eventuellt kan det krävas medicinsk avgiftning och noggrann övervakning av hälsotillståndet för att avvänja sig från alkohol på ett säkert sätt.

Blodsocker och skakningar vid baksmälla

Alkohol blockerar kroppens förmåga att hålla strikt kontroll över blodsockerhalten. Det leder till lågt blodsocker, vilket är den främsta orsaken till att man blir trött, matt och även skakig vid baksmälla. Den här typen av baksmällesymtom är påtagliga efter en intensiv festkväll.

Det finns flera anledningar till att man kan uppleva skakningar efter att ha druckit alkohol, och tack och lov finns det vissa botemedel att ta till. Hypoglykemi innebär att man har för låg halt av socker eller glukos i blodet. Eftersom socker är den primära energikällan i kroppen kan en alltför låg halt ge upphov till följande symtom:

 • hunger
 • hjärtklappning
 • skakighet
 • trötthet
 • eventuellt krampanfall

Hypoglykemi uppstår när levern inte kan frigöra glukos i blodomloppet eftersom den istället måste bearbeta alkohol. Om tillståndet inte åtgärdas kan obalansen i blodsockerhalten bli ett allvarligt hälsoproblem, och kan leda till okontrollerbara skakningar.

Det kan ibland vara en utmaning att få upp blodsockernivån eftersom det kan vara svårt att få i sig mat eller vätska utan att kräkas eller må illa.

Akut gastrit kan uppstå efter en period av drickande, särskilt för den som hetsdricker. Akut gastrit är en inflammation eller irritation i magslemhinnan. Tillståndet kan orsakas av irriterande ämnen som alkohol, droger och starka kryddor, skador eller bakterier. Det gör att man mår illa och inte klarar att få i sig mat. Illamående vid baksmälla varar i en till tre dagar.

Alkoholförgiftning

Överdriven alkoholkonsumtion kan få värre följder än vanligt obehag dagen efter: det kan i värsta fall orsaka alkoholförgiftning, som kan vara livshotande.

Du vet säkert redan hur dåligt man kan må morgonen efter en utekväll. Du vaknar med hemsk huvudvärk och känner dig illamående och skakig.

Kanske måste du rusa till toaletten för att spy ett par gånger om det är riktigt illa, och förmodligen ägnar du resten av dagen åt att försöka återhämta dig och bli som folk igen.

Alkoholförgiftning uppstår när man dricker så mycket alkohol att levern får svårt att hänga med. Det innebär en överdos av alkohol, precis som en överdos av en olaglig drog. Detta händer oftast om man konsumerar en stor mängd alkohol under en relativt kort period.

På kemisk nivå innebär det att man fått i sig så mycket alkohol att alkoholhalten i blodet har nått en giftig nivå. Det kan hända vem som helst oavsett kön, ålder och kroppsstorlek.

Så blir du av med skakningar dagen efter

Skakningar, oavsett orsak, är obehagliga, och du vill förmodligen gärna veta hur man blir av med alkoholrelaterade skakningar.

 • Först och främst: sluta dricka. En del påstår att skakningarna går över om man tar en så kallad återställare, det vill säga dricker lite mer alkohol, men detta är en kortsiktig lösning som orsakar ännu mer skada i det långa loppet.

Om du eller någon som står dig nära upplever skakningar i samband med baksmälla kan det vara ett tecken på att du eller hen behöver hjälp med att sluta dricka. Då kommer även skakningarna att upphöra. Om skakningarna inte försvinner med tiden, eller om de uppstår efter att du har försökt sluta dricka eller har druckit ett tag, ska du omedelbart kontakta läkare.

 • Återställ vätskebalansen. Drick mycket vätska och ta eventuellt vätskeersättning för att påskynda återhämtningen. Även sportdrycker och drycker som innehåller elektrolyter är bra. Att höja blodsockret hjälper också, så var noga med att äta. Uttorkning orsakar symtom som gör att skakningarna blir värre.
 • Vila. Kroppen återhämtar sig bättre från baksmällan om du ger den en hjälpande hand genom att vila ordentligt och göra det bekvämt för dig.
 • Ta smärtstillande. Paracetamol eller ibuprofen kan hjälpa, men bara om du har slutat dricka.
 • Gör något avkopplande. Lätt motion eller någon aktivitet du gillar kan vara ett bra sätt att hantera ångest och öka serotoninnivåerna och kan hjälpa till med återhämtningen.
 • Håll dig varm. Du kan uppleva frossa efter att ha druckit mycket, och det finns några olika skäl till det.
  Alkoholförgiftning kan orsaka hypotermi, vilket gör att man känner sig varm inuti. Samtidigt kan det framkalla en feberliknande frossa som gör att du börjar skaka eftersom den faktiska temperaturen i kroppen sjunker.
 • Kör inte bil. Skakningarna försämrar körförmågan eftersom du inte har full kontroll över kroppsrörelserna. Dessutom har du troligen fortfarande en för hög alkoholhalt i blodet för att köra bil. Samma sak gäller för att använda maskiner eller arbeta med något riskfyllt.

Det enda sättet att förhindra baksmälla är att undvika alkohol helt eller dricka med måtta, så att kroppen får gott om tid att bearbeta alkoholen innan du dricker mer.

Behandling för alkoholmissbruk

För att få reda på hur man blir av med alkoholrelaterade skakningar så måste vi först titta på vad som orsakar dem. Alkoholrelaterade skakningar är alkoholabstinenssymtom i mindre skala. En del människor drabbas av skakningar, eller tremor, i samband med baksmälla, och även om det kan kännas otäckt så är det inte alltid farligt medicinskt sett. Att dricka överdrivet mycket under långa perioder och sedan sluta plötsligt kan leda till uttalade skakningar som i sin tur ger upphov till allvarlig oro.

Det din kropp försöker säga är att den har pressats över gränsen för vad den kunde klara och att det måste få ett slut. Se skakningarna som ett sätt för kroppen att varna dig för att du kan lida av alkoholmissbruk och alkoholberoende, och att det är dags att dra ner på drickandet eller sluta helt. Om du upplever att du har svårt att sluta dricka alkohol på egen hand ska du söka läkarvård. Vänd dig till din vårdcentral eller ett center för beroendevård. Idag finns det många behandlingsalternativ tillgängliga för den som lider av alkoholism.

Ett råd till den som dricker ofta är att inte dricka mer än 10 standardglas i veckan kontinuerligt. Du kan ta tag i det här innan det går så långt att det blir farligt.