Levercirros


Cirros är en obotlig form av leversjukdom som förekommer hos 15 till 30 % av de som dricker mycket.

Sjukdomen kan uppstå på grund av en mängd olika orsaker, inklusive fetma, fettleversjukdom och hepatit. Alkohol är dock den vanligaste orsaken till kronisk leversjukdom (inklusive cirros).

Om du eller en närstående kämpar med ett alkoholberoende eller riskfyllt drickande kan vi hjälpa dig – kontakta oss nu.

Levercirros, även kallad skrumplever, kan vara svårt att upptäcka eftersom många personer inte har några symtom under sjukdomens tidiga faser. Det är vanligt att man inte vet att man har levercirros innan sjukdomen har blivit allvarlig.

Ärrbildningen av levercirros är ofta permanent, men det är fortfarande möjligt att leva ett långt liv med sjukdomen. Beroende på vad som orsakade leversjukdomen är det möjligt att bromsa eller stoppa din cirros från att bli värre, då många av orsakerna är behandlingsbara eller hanterbara.

Om cirros har orsakats av överdriven alkoholanvändning måste personen först sluta dricka för att kunna behandla sjukdomen. Har det riskfyllda drickandet utvecklats till denna punkt är det mycket troligt att hen kommer att behöva professionell behandling för alkoholberoende.

Vad är levercirros?

Cirros är en form av kronisk leversjukdom i ett sent stadie som har orsakats av omfattande ärrbildning i levervävnaden under en lång tidsperiod. Det sker gradvis, eftersom levern skadas kontinuerligt under flera år eller till och med årtionden. Med tiden kan skadan helt stoppa leverfunktionen. Kompenserad levercirros är den asymtomatiska fasen av leversjukdomen där leverfunktionen är bevarad och kännetecknas av milda eller inga kliniska symtom som trötthet, klåda och ökad mottaglighet för infektioner.

När hälsosam levervävnad skadas reparerar levern sig själv och skapar ärrvävnad som en del av läkeprocessen.

Det är nu som cirros uppstår och tillståndet kan bli allvarligt, för ärrvävnaden kan börja blockera blodflödet genom levern och hindra organen från att fungera ordentligt. Dekompenserad levercirros är stadiet där leverfunktionen har försämrats avsevärt, vilket leder till komplikationer som ascites, varixblödning och hepatisk encefalopati.

Observera att levercirros inte är samma sak som levercancer, men många personer som har levercancer har även cirros. Om du har cirros löper du en större risk att utveckla levercancer.

Ibland kallas cirros för en ”leversjukdom i slutstadiet” eftersom den uppstår efter långvariga leverskador från en mängd olika tillstånd som påverkar organet. Det som gör cirros så farligt är att många människor inte vet att de har det eftersom sjukdomen ofta inte uppvisar några symtom.

Du kanske inte inser att du har cirros, om inte din vårdgivare upptäcker tecken på leverskador genom blodtest under en hälsokoll. Cirros i sent stadie är livshotande och därför är det viktigt att få läkarvård så fort som möjligt.

Tecken och symtom på hepatisk encefalopati

Levercirros kan vara svårt att upptäcka och diagnostisera eftersom många drabbade inte har några symtom förrän leverskadan är omfattande. Om du oroar dig för att du kanske har alkoholcirros, håll koll på följande symtom:

 • Oförklarlig viktminskning eller trötthet
 • Kliande hud/svaghetskänsla
 • Illamående och feber, brist på aptit
 • Synliga blodkapillärer på buken

När cirros utvecklas och blir allvarligare kan du uppleva:

 1. Gulsot (gulning av hud eller ögon)
 2. Svullnad i ben, fötter eller vrister
 3. Ascites (vätskeansamling i magen)
 4. Att det är lättare att få blåmärken eller blödningar på huden
 5. Ljus eller svart, tjärliknande avföring
 6. Mörkare urin, oftast brunaktig eller orange
 7. Förvirring eller svårt att tänka
 8. Personlighetsförändringar/minskad sexlust
 9. Krympta testiklar hos män/prematur menopaus hos kvinnor
 10. Hepatisk encefalopati, som kan orsaka förvirring, personlighetsförändringar och andra neurologiska symtom

En annan anledning till att det är svårt att veta om du har cirros är att många av symtomen är generella och kan peka på en mängd andra diagnoser. För att avgöra om du har skrumplever kan blodprover och ultraljud visa hur levern mår och om din leversjukdom är i ett sent stadium.

Vanligtvis måste tungt drickande pågå i minst 10 år för att alkoholcirros ska utvecklas.

Men omfattande leverskador kan uppstå långt tidigare än så, vilket ökar risken för allvarliga komplikationer som esofagusvaricer och levercancer. Därför är det viktigt att sluta dricka om du tror att du riskerar att utveckla sjukdomen.

Vad orsakar alkoholcirros?

Allt som kan skada din lever kan så småningom leda till cirros. Alkoholcirros orsakas av att man dricker mycket under en längre tid.

Din lever är ett stort och viktigt organ som ansvarar för att bryta ner näringsämnen till kroppen och avgifta ditt blod. Varje gång som levern skadas av alkohol reparerar den sig själv och skapar ärrvävnad där det brukade finnas hälsosam vävnad. När mer och mer ärrvävnad formas slutar levern att fungera optimalt och till slut kan den inte fungera ordentligt.

När levern inte längre kan rena blodet från gifter, kan det leda till beteendeförändringar, minnesförlust, förvirring och i värsta fall medvetslöshet. Skadorna kan vara livshotande när levern inte längre kan avgifta kroppen.

Cirros är den mest avancerade formen av leversjukdom som orsakas av alkohol och är vanligtvis en del av en utveckling av leverskada. Ofta börjar det med fettleversjukdom, när fett byggs upp i levern till följd av att organet kontinuerligt bryter ner stora mängder alkohol.

Sjukdomen utvecklas till alkoholhepatit, en infektion i levern som orsakas av att det finns ett fettöverskott. Det går att utveckla skrumplever från alkohol utan att få hepatit först, men i de flesta fall kan fettlever eller alkoholhepatit utvecklas till kronisk och livshotande cirros om den drabbade fortsätter att dricka.

Behandling

Även om cirros i regel inte kan botas, kan läkare utföra behandlingar som kan hjälpa till att bromsa sjukdomens utveckling, lindra dina symtom och förhindra framtida komplikationer. Behandlingen beror på vad som orsakade sjukdomen och hur omfattande skadan är.

Om levern börjar svikta är ofta den enda behandlingen en levertransplantation, där en ny lever krävs.

För personer med alkoholinducerad levercirros är det första och viktigaste steget i behandlingen att sluta dricka.

Personer med NAFLD och typ 2-diabetes har en förhöjd risk att utveckla cirros och bör genomgå periodiska bedömningar med FIB-4-poäng och elastografi.

Det kan vara svårt och potentiellt farligt att sluta dricka alkohol på egen hand, eftersom personer som har utvecklat skrumplever av alkohol vanligtvis är mycket beroende. Det rekommenderas därför starkt att söka professionellt stöd i en trygg medicinsk miljö.

Heldygnsvård för att sluta dricka alkohol och uppnå långvarig nykterhet

Den specialiserade behandling som ges på Stockholms beroendeklinik ger dig medkännande stöd från specialister borta från vardagens stress, så att du kan läka grundorsakerna till din kamp med alkohol. När du börjar din nykterhetsresa hjälper du även din kropp att hålla sig så frisk som möjligt med obotlig levercirros.

Det första du måste göra är att avgifta din kropp från alkohol. Medicinsk avgiftning går att få genom vår partnerklinik Castle Craig i Skottland.

Avgiftning låter din kropp komma över abstinenssymtom som du kan uppleva, med rätt stöd och vård från psykiatriker, sköterskor och läkare. När alkoholen lämnar ditt system får din lever en paus från det som gjorde att cirrosen utvecklades. Det kan hjälpa till att sakta ner utvecklingen av leversjukdomen och hålla din lever så hälsosam som möjligt.

Efter avgiftning kan heldygnsvård på vårt samarbetande, världskända behandlingshem i Skottland hjälpa dig att arbeta igenom underliggande faktorer av ditt beroende. Det hjälper dig att undvika ytterligare leverskador och börja läka fysiskt, psykiskt och känslomässigt.

Alla patienter följer ett personaliserat terapiprogram som är utformat för att skapa livslånga förändringar, vilket kan inkludera:

Levercirros är ett allvarligt och potentiellt livshotande tillstånd. Om du har alkoholcirros är det första steget efter diagnosen att sluta dricka. Med rätt behandling och stöd kan du bryta ditt beroende. Kontakta oss idag för mer information om våra behandlingsalternativ.

Kontakta oss idag

Vi erbjuder effektiv behandling av beroende av alkohol, droger och spel.

Vanliga frågor

 • Kan levercirros botas?

  Levercirros kan vanligtvis inte botas. Den här formen av leversjukdom i ett sent stadium är i regel kronisk och behandlingen fokuserar på att hantera symtom och motverka fler komplikationer.

  Om du upptäcker din cirros tidigt nog, är det möjligt att sakta ner eller ibland stoppa utvecklingen. Eftersom leverskador anses vara permanenta finns det ingenting som kan bota sjukdomen.

 • Är cirros dödligt?

  Cirros kan i vissa fall vara dödligt. Har du blivit diagnostiserad med cirros är det hur långt den har framskridit som avgör hur ditt liv påverkas framöver. Med tiden utvecklas mer ärrvävnad och leverfunktionen fortsätter försämras.

  Cirros kan bli livshotande om din lever börjar svikta. Vid detta stadium måste en läkare besluta om du bör göra en levertransplantation.

 • Hur uppstår levercirros?

  Cirros uppstår när levern har utvecklat betydande ärrvävnad och dess funktion påverkas. Denna ärrvävnad kan komma från skador som har orsakats av flera olika faktorer.

  Alkoholcirros uppstår när någon får leverskador av överdrivet drickande under en längre period, men skrumplever kan även orsakas av andra saker som till exempel hepatit, fettleversjukdom, cystisk fibros och autoimmun hepatit.

 • Hur behandlas dekompenserad levercirros?

  Levercirros behandlas genom att hantera symtom och komplikationer och behandla problem med alkoholkonsumtion för att undvika ytterligare skador. Det finns inget botemedel mot cirros; alla skador på levern är permanenta.

  Läkare kan hjälpa dig att hantera symtom med medicin, göra regelbundna tester för att övervaka komplikationer eller utvärdera dig som en kandidat för en levertransplantation.

  För personer med alkoholinducerad levercirros är det första steget att sluta dricka alkohol. Om du oroar dig för din hälsa men inte kan sluta dricka, kontakta oss idag för att lära dig mer om vårt omfattande behandlingsprogram för alkoholism.

Källor