Måste man vara motiverad för att lyckas i en behandling?


En vanlig fråga som vi får på Stockholms beroendeklinik är hur man kan motivera någon att söka stöd och hjälp på en beroendebehandling, för sitt missbruk eller beroende. En annan är ifall man måste vara motiverad för att sedan kunna lyckas med sin behandling. Det korta svaret är att det är vårt jobb att se till så motivationen infinner sig. Det lite längre svaret, kan du läsa nedan.

Att våga, vilja och förändra

Vi kan säkert alla känna igen oss i att det kan vara svårt att både våga, vilja och kunna förändra ett beteende eller en vana som vi har haft under en längre tid. Det kan kännas svårt att hitta motivationen, det kan kännas läskigt att prova något annat och ibland kan det kännas överväldigande att ens behöva försöka. Anhöriga och närstående kan stå med sin frustration över att någon inte ändrar ett beteende som inte visar sig fungera och som till och med kan vara ytterst destruktivt. Den som är beroende kan också ha alla dessa känslor men inte riktigt veta vart den ska börja, för att få till en förändring.

Något vi ofta ser är att det kan kännas svårt att hitta sin anledning till att söka behandling och ändra på ett beteende som man kanske har haft under många år. Då kan motiverande samtal, MI, som vi erbjuder på Stockholms beroendeklinik vara ett sätt att utforska hur ett nyktert, drogfritt eller spelfritt liv skulle kunna se ut. Samtalen är helt utan förpliktelser och det är den beroende själv som efter samtalen bestämmer huruvida en behandling skulle kunna vara aktuell.

Det är vårt jobb att hjälpa dig hitta din motivation

Precis som titeln lyder, så är det vårt jobb att båda hjälpa dig hitta men även behålla motivationen för att behandlingen ska lyckas. Det är inte ovanligt att motivationen kan förändras från dag till dag. I vissa perioder kan den kännas lätt att nå, i andra kan den kännas helt borta. Aspekter som kan påverka är exempelvis om man som patient är inne i en tung process. Då kan det kännas svårt att stå ut tills känslorna har passerat och det kan kännas som en uppförsbacke att ta sig igenom det momentet. Vårt jobb är att hjälpa våra klienter att fortsätta välja behandling istället för något annat destruktivt beteende. Varje gång en patient hittar tillbaka till sin motivation efter att ha tappat den, får den ännu en erfarenhet av hur motivationen kan hittas igen. Den erfarenheten kommer sedan att hjälpa klienten när den har avslutat sin behandling och ska fortsätta leva sitt nyktra, drogfria eller spelfria liv. Att tappa motivationen är alltså inte farligt, det kan till och med vara något att ta upp i terapin och lära sig hantera inför framtida situationer!

Att lyckas med en behandling är därför inte synonymt med att alltid känna sig motiverad eller alltid känna lust inför gruppträffar eller hemuppgifter. Att lyckas med en behandling är inte heller samma sak som att alltid vara pepp och positiv. Vi vet av erfarenhet att precis som allt annat i livet, så kan motivationen komma och gå. Det viktiga är att alltid hitta tillbaka till den och det är det vi hjälper dig med under våra behandlingar.

Öppenvårdsbehandling i Stockholm

Stockholms beroendeklinik bedriver en framgångsrik öppenvårdsbehandling med fokus på individen och utgår endast från evidensbaserade behandlingsmetoder. Med ett skräddarsytt program för varje klient kan vi garantera bästa, möjliga behandlingsupplägg för både den beroende och den anhöriga. Vi erbjuder både enskild såväl som grupp- och familjeterapi. Efterbehandling ingår i våra behandlingsupplägg såväl som stöd till arbetsgivare, utbildning och återfallsprevention.

Till oss kommer du som vill ha en unik behandling med hög grad av diskretion och sekretess. Vår mottagning ligger på Östermalm, på en av Stockholms bäst belägna adresser.

Hör av dig till oss idag för att få mer information eller boka ett första möte.