Att förstå processberoenden

Under de senaste åren har kunskapen om beroendesjukdomen ökat. En av de viktiga upptäckterna är att det också finns personer som blir beroende av beteenden som inte handlar om att dricka alkohol eller ta droger. Väldigt förenklat så kan man utveckla ett beroende till alla beteenden som påverkar belöningssystemet. Det som är gemensamt för dessa beroenden – processberoenden – är att de utvecklas över tid och att de, precis som alkohol- och drogberoenden, kräver allt större dos av beteenden för att ge samma efffekt.

Processberoenden kan vara svårare att upptäcka och behandla. Skälet är att många av dessa beroende handlar om beteenden som är avgörande för människans överlevnad som t.ex. kärlek, sex och mat. Målet för behandlingen kan därför aldrig bli total avhållsamhet utan ett normaliserat förhållningssätt till dessa beteenden. Andra likheter med drogberoende är att personen kan bli orolig, aggressiv och manipulativ när deras beteende blir ifrågasatt. Denna förnekelseprocess är nödvändig för att personen ska kunna fortsätta sitt beteende och undvika att skada sin omgivning. Processbberoenden kan orsaka stor skada och genom att söka behandling kan den drabbade lära sig att leva ett hälsosamt, tillfredsställande liv utan några destruktiva beteenden. När det kommer till processberoenden är det alltid en bra idé att söka professionell hjälp. På grund av beroendets progressiva natur är tidig intervention alltid att föredra.

Contact Starta din resa mot ett tillfrisknande idag. Ring 08-124 00 284.

Vad är ett processberoende?

Ett processberoende är ett tvångsmässiga beteende som har övergått till beroende. Exempel på sådana beroenden är spel om pengar, dataspel och träning. Det finns en mer komplett lista nedanför.

Det är vanligt att personer med processberoende också har en problematisk alkohol- och droganvändning. Du kanske känner en tvångsmässig spelare som även överanvänder alkohol och droger, men det är lika sannolikt att hitta någon vars primära beroende är spel.

Några exempel på beteenden som kan utvecklas till ett beroende:

 • dataspel
 • social media
 • sex
 • porr
 • shopping
 • träning
 • mat
 • arbete
 • kärlek och relationer
 • kryptovaluta

Tecken och symptom

Alla beroenden kan ha allvarliga konsekvenser som är förödande. En person kan tvångsmässigt börja fokusera mer på ett specifikt beteende som till exempel träning så att det går ut över förhållanden, arbete, intressen och skola. En del personer utvecklar hälsoproblem, ekonomisk problem, nedsatt aptit och sömnproblem. Tecknen och symptomen är alla ganska lika trots att det handlar om vitt skilda beteenden.

Här är några vanliga tecken att vara uppmärksam på:

Några konsekvenser av processberoenden:

 • förnekelse
 • lögner
 • manipulativt beteende
 • isolering
 • hälsoproblem (skada eller sjukdom)
 • ekonomiska problem
 • sömnbrist
 • tappar aptiten
 • aggressivt beteende
 • ekonomisk brottslighet
 • frånvaro från  jobb/skola
 • relationsproblem
 • undvikande beteende
 • oförmåga att ta ansvar
 • självmordstankar

Ett av de vanligaste tecknen är kraftig förnekelse. Personen tackar nej till hjälp även om de står inför tydliga bevis och känner igen att de kanske har ett allvarligt problem.

HÄMTA BROSCHYREN

Tillfrisknandet är möjligt och vi finns här för att hjälpa dig att nå det. Nedan hittar du våra nedladdningsbara broschyrer där du får veta mer om våra olika behandlingsupplägg, får en överblick över våra faciliteter samt hur vi kan stötta dig på din resa i tillfrisknande

Att leva med ett processberoende

Det kan nästan vara omöjligt att veta vad du ska göra om du lever med någon som har ett processberoende. Ett beroende är en systemisk sjukdom; det påverkar alla som står nära den drabbade. Familjemedlemmar kan vara betydande för personens förmåga att ta itu med sitt beroende. De kan hjälpa den beroende personen att acceptera att de behöver behandling och vara drivande till en positiv förändring. Att vara med på saker som systemisk-/familjeterapi och/eller stödgrupper för familjemedlemmar kan hjälpa de närstående att förstå vad de kan förvänta sig under tiden som den anhörige tillfrisknar.

Processberoende personer är maktlösa inför sitt beroende och personer runt omkring dem är ofta maktlösa inför den beroendes beteende. Om du tycker att det är svårt att veta hur du ska hantera problemet, eller om du är rädd att du möjliggör beroendet på något sätt, så finns det utbildad behandlingspersonal som hjälpa dig: interventionister och terapeuter kan vara till stor hjälp.

Behandling

Precis som vid andra beroenden kan ett processberoende vara otroligt svårt att sluta med utan en intervention och/eller behandling. Innan behandlingen påbörjas kan det vara bra att träffa en professionell som kan vägleda personen till rätt behandlingsalternativ för deras specifika behov och bedöma hur allvarligt beroendet är. Det är inte något som man själv, en vän eller familjemedlem kan göra. Behandlingen kan variera från enskilda samtal och öppenvård till slutenvård på ett behandlingshem. Det finns inte en behandling som passar alla. Det är upp till personen som söker hjälp och hans anhöriga  att bestämma vilken typ av behandling som passar bäst.

Kontakta oss idag

Vi erbjuder effektiv behandling av beroende av alkohol, droger och spel. Vi behandlar också samsjuklighet. Ring oss på 08-124 00 284 så kan vi hjälpa dig.

Du är nästan där.