I Sverige har arbetsgivaren, enligt arbetsmiljölagen, ett omfattande ansvar för att förebygga och åtgärda psykisk ohälsa på arbetsplatsen. I detta ansvar ingår också ansvaret för beroendeproblem. På Stockholms beroendeklinik finns kompetensen att hjälpa arbetsgivare med allt från chefsstöd, utbildningar och förebyggande insatser till öppenvård och rehabilitering på behandlingshem.

Om en anställd utvecklar alkohol-, drogproblem eller spelproblem så har arbetsgivaren ansvar för rehabilitering och personen får inte avskedas. Det finns inget krav på att arbetsgivaren ska bekosta behandlingen men många arbetsgivare väljer ändå att göra det för att få kontroll över rehabiliteringsprocessen.

Contact Starta din resa mot ett tillfrisknande idag. Ring 08-124 00 284.

På Stockholms beroendeklinik har vi gedigen erfarenhet av att stötta arbetsgivare i missbuksärenden och genomföra utredningar och behandling av anställda. Vi samarbetar också med flera av landets största organisationer inom företagshälsovård.

Det som skiljer oss från andra behandlingsorganisationer är att vi är en privat läkarmottagning som bedriver behandling som står på medicinsk grund. VI har en egen psykiatriker och kan behandla även andra psykiska och fysiska hälsoproblem som depression, ångest och stressrelaterade diagnoser. Vi är också en del av en större organisation, Castle Healthmed bas i Storbritannien och har därmed tillgång till en bred kunskapsbas och ett omfattande nätverk som erbjuder behandling i flera olika länder.

Hos oss behöver arbetsgivaren inte teckna samarbetsavtal eller bli medlem. Vi skräddarsyr istället varje insats och ni betalar bara för de tjänster som ni behöver.

Vi kan hjälpa er organisation med policys och handlingsplaner samt förebyggande utbildningsinsatser.

Vi inleder varje rehabiliteringsinsats med en gedigen utredning med hjälp av ADDIS och en läkarundersökning med provtagning. Därefter utformar vi, i samarbete med arbetsgivaren, ett unikt rehabiliteringsprogram. Vi genomför behandling och coachning av chefer både på vår mottagning i centrala Stockholm och via videolänk. Om det finns behov av medicinsk avgiftning och behandlingshem så remitterar vi till Castle Craig Hospital i Skottland och Smarmore Castle Private Clinic på Irland som tillhör samma företagsgrupp – Castle Health.

Vi ser arbetsplatsen som en friskfaktor och har flera behandlingsupplägg som går att kombinera med hel- eller deltidsarbete. Om patienten behöver förebyggande sjukskrivning så kan vi hjälp till med det.

På Stockholms beroendeklinik vet vi att patienter som har stöd från sin arbetsgivare har mycket goda chanser att tillfriskna så tveka inte att ta kontakt med oss för att få mer information om hur vi kan hjälpa er.

Kontakta oss idag

Vi erbjuder effektiv behandling av beroende av alkohol, droger och spel. Vi behandlar också samsjuklighet. Ring oss på 08-124 00 284 så kan vi hjälpa dig.

Du är nästan där.