Tips för dig som söker hjälp i Sundsvall

Bor du i Sundsvall med omnejd och har ett riskbruk av alkohol eller droger? Eller är du anhörig till en person med ett beroende och behöver stöd? På Stockholms beroendeklinik kan vi erbjuda webbaserad öppenvårdsbehandling. Om du har ett eget beroende kan också välja att åka till våra behandlingshem Castle Craig i Skottland och Smarmore Castle på Irland. I behandlingspriset ingår sedan tre månaders förlängd behandling via webben.

Det finns även hjälp att få i ditt lokalområde och du kan även få behandling och stöd på distans. Sundsvall har flera olika stödinsatser och behandlingsalternativ att välja mellan.

En väg till hjälp hittar du genom att kontakta kommunens Mottagningsgrupp barn och vuxenstöd. Genom Mottagningsgruppen kan du få tidsbegränsade stödinsatser som du sedan kan förlänga genom att göra en egen ansökan. Om du är anhörig så kan du kontakta Mottagningsgruppen för att få information om hur du kan hjälpa personen som du oroar dig för. Kommunen driver också Anhörigcenter, som finns till för att ge råd och stöd till närstående.

Ett annat alternativ är att kontakta Sundsvalls behandlingscentrum om du har frågor, söker information eller behöver vägledning till deras olika behandlingar. Sundsvalls behandlingscentrums modell för behandlingar grundar sig i tolvstegsfilosofin och baseras på grundsynen att alkoholism och narkomani är behandlingsbara familjesjukdomar. Det finns därför både behandlingar och stöd för personer med skadligt bruk och deras anhöriga. Grundbehandlingen pågår i tolv veckor under dagtid och den obligatoriska eftervården består av 25 tillfällen, en gång i veckan under kvällstid. Sundsvall behandlingscentrum har även arbetsplatsprogram och arrangerar anhörigträffar.

Om du hellre vill söka hjälpa via din vårdcentral eller din läkare så går det också bra. Du måste då berätta om din beroendeproblematik för din sjuksköterska eller läkare. Därefter kan de erbjuda hjälp som finns på vårdcentralen i form av exempelvis mediciner eller motivationshöjande behandling, eller skicka dig vidare till specialiserad vård genom att skicka remisser. På vårdcentralen kan de även ta tester för att få reda på din fysiska status.

För dig som behöver kamratstöd för att fortsätta ditt tillfrisknande arrangeras det regelbundna möten av Anonyma Alkoholister och Anonyma Narkomaner i Sundsvall med omnejd. Mötena kan både vara slutna och öppna. Det arrangeras även möten endast för kvinnor.

Om du är osäker på vilken behandling som skulle passa dig eller din närstående, får du mer än gärna kontakta oss på Stockholms beroendevård. Vi har mångårig erfarenhet av beroendevård och kan vägleda dig till rätt vårdinsats samt skicka remisser om vi anser att det behövs. Du kan även genomföra öppenvård på distans med oss. Om du vill gå på ett behandlingsprogram i slutenvård så kan vi skicka dig vidare till våra två behandlingshem i Skottland eller på Irland.