Psykoterapi och KBT mot beroende

Om du mår psykiskt dåligt eller har beroendeproblem så kan du söka hjälp hos en psykoterapeut eller hos en psykolog. I det här avsnittet kommer vi att gå igenom vad detta innebär.

Psykoterapi bedrivs av utbildade terapeuter.  Psykoterapi kan hjälpa mot svåra tillstånd som depression, ångest och beroende men många väljer också att gå i terapi för att hantera stress eller lära sig mer om sig själva.

Du kan välja mellan flera olika inriktningar och om du vill gå enskilt, i grupp eller online. I enskilda samtal kan utforska dina egna tankeprocesser, beteenden och tidigare upplevelser i samtal med din terapeut. Om du väljer att gå i grupp sker terapin i smågrupper med andra patienter och du kan, förutom stödet från din terapeut, också få stöd från de andra gruppmedlemmarna. Din terapeut kommer, oavsett terapiform, att skapa en trygg miljö där du kan prata öppet om dina problem utan att känna dig dömd.

Psykologisk behandling används som ett samlingsbegrepp för olika metoder som bygger på psykologiska teorier om människors tankar och känslor. De två största inriktningarna är psykodynamisk terapi och kognitivt beteendeterapi. Det finns specialiserade metoder för behandling av bl.a. ångesttillstånd, depression, ätstörningar, beroende och sömnproblem.  Samtalsterapi kan kombineras med medicinsk behandling.

Legitimerade psykologer och psykoterapeuter är utbildade i att lyssna utan att döma och hjälpa sina patienter att bli medvetna om och identifiera känslor, dysfunktionella tankar och ohälsosamma beteenden. I början av behandlingen är ofta terapeuten mer aktiv och vägleder dig, men det långsiktiga målet att du ska kunna ta hand om dina problem själv.

För att samtalsterapi ska kunna fungera så behöver du lita på din terapeut och ni behöver skapa ett bra samarbetsklimat.  Om du är van vid att gömma undan dina känslor eller bedöva obehagliga känslor med alkohol och droger kan det vara svårt att våga prata med en okänd person. För många blir det en smärtsam process att våga utmana gamla tankemönster och bearbeta svåra händelser och tankar. Det är din terapeuts ansvar att se till att du känner dig trygg.

Samtalsterapins längd avgörs av den metod som du väljer, vem som betalar den och dina egna önskningar. Om du går till en privat terapeut har du oftast mer inflytande över behandlingens utformning. Söker du hjälp inom sjukvården är behandlingen oftast tidsbestämd. I privat behandling bestämmer ni tillsammans hur ofta och hur länge som ni ska träffas.

Psykoterapi och psykologisk behandling kan vara kraftfulla verktyg för tillfrisknande, men du behöver vara redo att utmana dig själv och jobba hårt i processen. Behandlingen kommer att ta tid och energi och du behöver ställa in dig på att det är en långsiktig process.

Vad kan jag förvänta mig från psykoterapi?

Psykoterapi

Syftet med psykoterapi och psykologisk behandling är att du ska förstå dig själv och dina känslor bättre. Du ska också få verktyg för att må bättre och hantera din vardag.

Det finns många olika inriktningar och metoder inom psykoterapi som innehåller olika verktyg och övningar. Den vanligaste terapeutiska metoden inom beroendebehandling är kognitiv beteendeterapi (KBT). Men du kan även stöta på olika typer psykodynamisk terapi eller gestaltterapi.

Kognitiv beteendeterapi

Kognitiv beteendeterapi och CRA är de metoder som främst rekommenderas av Socialstyrelsen för patienter med beroendeproblem.  I KBT fokuserar du och din terapeut på din nuvarande situation och problem. Du övar aktivt på att förändra de tankar och beteenden som upprätthåller din droganvändning. Vissa terapeuter jobbar mest med tankar och känslor. Andra riktar mer in sig på att förändra beteendet. Det som är gemensamt för KBT-behandling är man börjar med att kartlägga det beteende som man vill förändra och vad som utlöser beteendet. Sedan övar man på att utmana destruktiva mönster och hitta nya strategier.

KBT är en praktiskt inriktad metod där du förväntas vara aktiv och genomföra hemuppgifter mellan terapisessionerna. I KBT uppmärksammar man beteendet mer än i andra metoder. Du får kartlägga specifika negativa tankar och känslor och öva på att hantera dem på ett mer konstruktivt sätt. Målet att ersätta alkohol- och narkotikaanvändningen med mer hälsosamma alternativ. KBT är oftast en tidsbestämd insats och omfattar ofta cirka 10-15 träffar.

Psykodynamisk terapi

I psykodynamisk terapi läggs mer fokus på patientens barndom och livshistoria. Behandlingen sker ofta under längre tid (ibland under flera år) och ger dig möjlighet att förstå hur din bakgrund har format dig som person. Psykodynamisk terapi är inte lika vanlig inom beroendevård men kan vara lika effektivt som KBT. Eftersom samtalsterapin löper över längre tid leder den ofta till djupare personlig utveckling.

Psykodynamisk terapi uppmuntrar dig också att utmana dina tankar och beteenden, men fokus ligger inte lika mycket på beteendet. Med hjälp av psykodynamisk terapi kommer du med tiden att kunna identifiera dysfunktionella tankar och beteenden och förstå varifrån de kommer.  Terapeutens roll är att lyssna på din berättelse om dig själv och ställa frågor som hjälper dig att förstå och förändra tankar, känslor och beteende. I den psykodynamiska traditionen står den personlig inre processen i centrum.

Vilken metod används mest?

Inom svensk beroendevård är KBT vanligare än psykodynamisk terapi. Mycket på grund av det starka forskningsstöd som finns för metoden.  Inom den offentliga vården är KBT alltid förstahandsvalet men inom den privata sektorn finns det många behandlingsorganisationer som använder sig av olika psykodynamiska metoder. Det är inte ovanligt att terapeuter använder sig  övningar och verktyg från olika terapiformer.

Psykoterapi på Stockholms beroendeklinik

På Stockholms beroendeklinik har all vår personal relevant utbildning och lång erfarenhet av att behandla olika typer av beroende och samsjuklighet. De är specialiserade inom olika terapiformer vilket gör att vi kan skräddarsy en behandling som passat just dina behov. Exempel på terapiformer som vi kan erbjuda är KBT, schematerapi, DBT, sorgbearbetning och traumaterapi.

Våra terapeuter lägger stor vikt vid att först kartlägga dina behov och gå igenom dina tidigare erfarenheter av behandling. Sen jobbar de tillsammans med dig för att lägga upp en behandlingsplan. I början av behandlingen kommer din terapeut vara mycket aktiv för att sedan, successivt, lägga över mer ansvar för behandlingen på dig.

På Stockholms beroendeklinik är målsättningen alltid att du ska uppnå drogfrihet och må bra. Vi vet att risken för återfall är stor och jobbar därför långsiktigt och inriktat på att du ska få de verktyg du behöver för att kunna ta hand om ditt tillfrisknande på egen hand.

De flesta patienter som går i samtalsterapi hos oss träffar sin terapeut 1-2 gånger i veckan. Eftersom alla patienter vi möter är unika så är våra program skräddarsydda och kan variera i tid och intensitet.

Vi vill att du ska känna dig trygg och omhändertagen varje gång du kommer till oss. Vår personal arbetar under fullständig sekretess och vår målsättning är att du ska uppnå trygghet och stabilitet i din vardag.

De flesta som har utvecklat allvarliga beroendeproblem använder alkohol och droger för att hantera eller dämpa obehagliga känslor. Många säger själva att de självmedicinerar. Om det är så för dig kommer du säkert uppleva att smärtan ökar när du blir nykter eftersom obehagliga tankar och känslor kommer att flyta upp till ytan. Processen kan vara inledningsvis vara smärtsam. Det är helt normalt och vi finns vid din sida och stöttar dig genom de svåra stunderna.

Hur kan psykoterapi hjälpa mig?

För personer som lider av psykisk ohälsa är någon form av psykoterapi ofta nödvändig för att uppnå ett stabilt tillfrisknande. Psykoterapi och psykologisk behandling kan ge dig det som du behöver för att komma ur dina problem.

Vi ser samtalsterapi som en naturlig del av din behandling. Den ger dig de färdigheter och resurser som ditt tillfrisknande sedan kan bygga på. För vissa patienter kommer samtalsterapin att räcka för att uppnå ett stabilt tillfrisknande. För andra behövs det fler insatser. På Stockholms beroendeklinik deltar många patienter också i någon form av 12-stegsprogram. Ibland genomförs dessa två insatser parallellt med varandra eller så börjar men med någon form av samtalsterapi och fortsätter sedan i 12-stegsprogrammet.

Vi är övertygade om att ett tillfrisknande från alkohol- och drogberoende börjar då du själv förstår vilken funktion som drogerna fyller i ditt liv och var dina negativa tankar och känslor kommer från.