Ett av de viktigaste valen man ställs inför när man ska välja beroendebehandling är öppenvård eller slutenvård. Det finns fördelar och nackdelar med båda vårdformerna. För att kunna veta vad som är rätt för dig eller din närstående kan det vara bra att läsa på så mycket som möjligt om dessa alternativ för att kunna göra ett medvetet val.

På Stockholms beroendeklinik bedriver vi öppenvård i grupp och enskilt men vi har också nära samarbete med två olika behandlingshem där du kan få slutenvård i lugn vacker miljö med dygnet runt personal och medicinsk avgiftning.

Sex skillnader mellan öppenvård och slutenvård

 • öppenvård kan anpassas efter patientens liv. Det är möjligt att kombinera med att arbeta och bo hemma.
 • inom öppenvård kan du välja mellan enskilda samtal och gruppbehandling.
 • öppenvård är vanligtvis billigare.
 • på ett behandlingshem får du vård på en annan ort eller i ett annat land.
 • på ett behandlingshem kan du få vård dygnet runt.
 • på behandlingshem måste du oftast delta i gruppterapi.
 • på välutrustade behandlingshem kan du få medicinsk vård dygnet runt.

Den viktigaste skillnaden mellan öppenvård och slutenvård är att klienten som är intagen på slutenvård bor på behandlingshemmet hela tiden, medan en klient som går på öppenvård i regel bor hemma eller på någon typ av stöd- eller utslussningsboende.

Contact Starta din resa mot ett tillfrisknande idag. Ring 08-124 00 284.

Behandlingshem

På ett behandlingshem bedrivs slutenvård. Patienten bor på behandlingshemmet under hela grundbehandlingen. Vårdtiden kan variera från fyra veckor upp till många månader. Vissa behandlingshem har en medicinsk avgiftningsenhet där man kan få hjälp att trappa ner och sluta med alkoholen och drogerna. När vistelsen på behandlingshemmet är avslutad så övergår man vanligtvis till eftervård på hemorten. Den sker oftast på en öppenvårdsklinik och kan variera i längd och intensitet. En väl organiserad eftervård är avgörande för tillfrisknandet. I glappet mellan slutenvård och öppenvård är det många som tar återfall.

När du som patient på Stockholms beroendeklinik kommer tillbaka efter en vistelse på något av våra behandlingshem ingår ett eftervårdsprogram här i Sverige. Hur det programmet är utformat kan skilja lite från individ till individ men vi rekommenderar att man går i eftervård i minst 6 månader.

Läs mer om slutenvård och efterbehandling hos Stockholms beroendeklinik.

 Vad händer på ett behandlingshem?

Slutenvårdsprogram kan se olika ut men de organisationer som har bäst resultat brukar se ut så här:

 • en behandlingstid på 28-90 dagar
 • en kombination av enskild terapi, grupp- och familjeterapi
 • möjlighet till medicinsk vård och avgiftning
 • personalen har utbildning för att kunna behandla samsjuklighet
 • någon typ av alternativ behandling ingår som t.ex. kreativt skrivande, konstterapi, hästassisterad terapi
 • deltagande i 12 stegsmöten på kvällar och helger

Fördelar med slutenvård

Det finns många fördelar med behandlingshem och här kommer några av dem:

 • du får stöd och vård dygnet runt
 • det finns ofta kompetens att behandla samsjuklighet
 • du får vistas i en drogfri miljö
 • du kan känna dig trygg och få möjlighet att bearbeta underliggande trauman
 • du får stöd av andra som är i samma situation
 • du slipper de frestelser och problem som finns i din vardag

HÄMTA BROSCHYREN

Tillfrisknandet är möjligt och vi finns här för att hjälpa dig att nå det. Nedan hittar du våra nedladdningsbara broschyrer där du får veta mer om våra olika behandlingsupplägg, får en överblick över våra faciliteter samt hur vi kan stötta dig på din resa i tillfrisknande

Öppenvårdsbehandling

Patienter som deltar i öppenvårdsbehandling kan, i stor utsträckning, fortsätta sitt vanliga liv och sina aktiviteter. Behandlingen kan schemaläggas runt personens arbetstid och erbjuder klienter en kombination av flexibilitet och stabilitet.

Vad händer på en öppenvårdsmottagning?

De flesta öppenvårdsprogram jobbar enligt den här modellen:

 • en genomsnittlig behandlingslängd på tre månader
 • en kombination av enskild, grupp- och familjeterapi
 • deltagande i 12-stegsmöten i grupp

På Stockholms beroendeklinik är ditt individuellt utformade behandlingsprogram oftast minst 6 månader. Vårt grundupplägg innehåller en tonvikt på individuell terapi men i kombination med gruppterapi.

Läs mer om öppenvården på Stockholms beroendeklinik.

Fördelar med öppenvård

Det finns många fördelar med öppenvård för patienter som har en stabil hemsituation:

 • flexibel schemaläggning
 • du kan fortsätta jobba
 • du kan bo hemma
 • du får träffa andra i samma situation
 • du kan tillfriskna i din hemmiljö
 • det blir inget glapp mellan sluten- och öppenvård
 • du får öva på nya drogfria färdigheter direkt i din hemmiljö
 • du kan bygga upp en ny drogfri vänskapskrets på hemmaplan

Intensiva öppenvårdsprogram

I ett intensivt öppenvårdsprogram kommer du till mottagningen flera gånger i veckan. Det är vanligt att man går antingen heltid eller halvtid fem dagar i veckan. Ett intensivt öppenvårdsprogram består vanligtvis av gruppterapi och enskild terapi. Ibland kan det även innehålla arbetsträning och boendestöd. De flesta program använder sig av drogtester och programmets längd är i regel 90 dagar.

Innan du bestämmer dig för vilken behandling som passar dig bäst så rekommenderar vi att du tar kontakt med flera olika vårdinrättningar och jämför deras behandlingsutbud. Om situationen inte är akut kan du också göra studiebesök.

På Stockholms beroendeklinik tror vi på längre behandlingsprogram, ofta minst 6 månader. Det tar tid att tillfriskna och forskning visar att tid är en viktig faktor i behandlingen av beroende. Våra öppenvårdsprogram står på solid forskningsgrund och vi skräddarsyr allas behandlingsprogram. Alla patienter är unika och behovet av stöd varierar.

Kontakta oss idag

Vi erbjuder effektiv behandling av beroende av alkohol, droger och spel. Vi behandlar också samsjuklighet. Ring oss på 08-124 00 284 så kan vi hjälpa dig.

Du är nästan där.