Privat Beroendebehandling i Gävle

Stockholms Beroendeklinik öppenvård

Mottag personlig behandling utan att störa ditt dagliga liv med vårt öppenvårdsprogram

Tips för Dig Som Söker Hjälp i Gävle

Om du bor i Gävle och har ett beroende av alkohol, narkotika, läkemedel eller något annat så kan det vara svårt att veta hur du kan få hjälp. Vi på Stockholms beroendeklinik kan erbjuda erbjuda webbaserad öppenvårdsbehandling, oavsett var i landet du bor. Du kan också välja att åka till våra behandlingshem Castle Craig i Skottland och Smarmore Castle på Irland. I behandlingspriset ingår sedan tre månaders intensiv förlängd behandling via webben.

Gävle kommun har mycket hjälp att erbjuda för både personer som har beroendeproblem och anhöriga.

Det går bra att kontakta socialtjänsten i Gävle för att få råd, stöd och behandling. Du kan välja att ringa, maila eller besöka dem i Flanörhuset på Norra Slottsgatan 8 eller Mottagningsenheten på Ruddammsgatan 2. Genom att kontakta socialtjänsten och beskriva dina problem får du en handläggare som utreder ditt vårdbehov och tar beslut om vilka insatser du behöver.

Du kan även kontakta socialtjänsten om du är anhörig och behöver stöd. Gävle kommuns Anhörigprogram är til för dig som är närstående till någon som har utvecklat ett beroende. Programmet pågår under 13 veckor och utgår från CRAFT-metoden som rekommenderas av socialstyrelsen.

Du kan få hjälp på Öppenvårdsenhet Vuxen genom motiverande samtl, stödgrupper och anhörigstöd. Det finns även flera olika program som du kan delta i, som till exempel 12-stegsförberedande grundbehandling, återfallsprevention, eftervård, anpassade metodsamtal med mera.

Om det inte räcker med samtal och socialt stöd så kan du behöva medicin för att bryta beroendet. Då måste du kontakta Beroendecentrum Gävle, Region Gävleborg. Där finns sjuksköterskor, läkare och kurator som kan hjälpa dig på olika sätt. Du kan till exempel få abstinensvård i öppenvård eller på institution, psykiatrisk rådgivning, provtagning och tillgång till läkarkontakt.

Ladda ner infoblad

Ladda ner ett informationsblad som ger dig en överblick över Stockholms beroendeklinik och vad vi kan erbjuda.

Anonyma Alkoholister arrangerar regelbundna möten för dig som vill ha kamratstöd. Det är ofta en ovärderlig hjälp i tillfrisknandet och det finns slutna möten för aktivt beroende, samt öppna möten för personer som har slutat. Det finns även möten för endast kvinnor och möten för endast män. Anonyma Narkomaner håller också regelbundna möten i Gävle.

Öppettider

Måndag-fredag 9.00-17.00

Besöksadress: Eriksbergsgatan 12, 114 30 Stockholm

E-post: info@beroendekliniken.se

Telefon: 08-124 00 284

Behandling, stöd eller rådgivning på distans kan också vara ett alternativ för dig. Du är alltid välkommen att kontakta oss på Stockholms beroendeklinik, oavsett om du har ett beroende eller är anhörig till någon som har det. Vi erbjuder en fullständig vårdkedja och kan hjälpa dig att hitta de vårdinsatser som passar dig. Du kan även få terapi och öppenvård på distans av våra erfarna terapeuter och läkare. Bedömer vi att du behöver vård i ditt närområde eller specialiserad vård så kan vi skicka remisser.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig snarast möjligt

Obligatoriskt” anger obligatoriska fält

Fullständigt namnObligatoriskt
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.