Missbruk och beroende

Missbruk jämfört med beroende Definitioner kan variera när man ska identifiera vad skillnaden är mellan ett missbruk och ett beroende. En del organisationer använder orden som en synonym till varandra, medan andra inte använder någon av termerna överhuvudtaget. Det är viktigt att förstå skillnaden mellan dessa två termer, men båda bör tas på allvar eftersom […]

Sociala media och alkohol-och drogberoende

Det flesta människor är idag användare av sociala media. På plattformar som Facebook, Instagram eller Twitter håller man kontakt med vänner, marknadsför sina tjänster och får information om olika produkter och tjänster. Sociala media skapades för att underlätta kontakten mellan människor. Idag vet vi att den också kan skada människor på olika sätt. På sociala […]

Hur länge stannar cannabis kvar i kroppen?

Men huruvida cannabisanvändning dyker upp på ett test beror på hur mycket cannabis du använde och under hur lång tid. Mer regelbunden och frekvent användning syns oftare på drogtester. I den här artikeln går vi igenom några av de faktorer som avgör hur länge cannabis stannar i ditt system. Vi diskuterar också olika drogtester, hur […]

Att välja rätt rehab. I ett lokalt område, någonstans i Sverige eller utomlands, vart ska man gå för rehab?

Vilken rehab väljer du – var och varför? När du har bestämt dig att få hjälp för ditt drog- eller alkoholberoende är nästa steg att tänka på vilken rehab kan erbjuda dig rätt behandling för långsiktig nykterhet. I staden eller på landsbygden? Platsen för rehabilitering är oftast upp till dig. Vissa människor tycker att det […]

Hur länge stannar en flaska vin i kroppen

Hur länge finns alkohol kvar i din kropp: i blod, urin och andetag? Att dricka en hel flaska vin om dagen är lika med att konsumera fem gånger den rekommenderade alkoholmängden oavsett om du är man eller kvinna. Om din alkoholkonsumtion ökar och du har svårt att skära ner är du inte ensam. För konfidentiell […]

Hur en dag på rehab funkar, tidtabeller scheman/struktur

Hur en typisk dag på rehab ser ut Varje patient är en individ och har olika behov och krav. Det finns dock en gemensam grund inom all beroendebehandling som kan ingå i ett ”program”. När man börjar på vår program för återhämtning av missbruk, arbetar man tillsammans med terapeuter och psykiatriker angående behandlingen av sitt […]

Missbruk på arbetsplatsen

Att förebygga missbruk på arbetsplatsen Cirka 900 000 personer i Sveriges har en riskkonsumtion av alkohol och de allra flesta av dessa finns inom arbetslivet. Att förebygga alkoholproblem och erbjuda rehabilitering till anställda med missbruksproblem är enligt lag ett ansvar som arbetsgivaren måste ta. Varje medarbetare som dricker för mycket kan snabbt bli ett stort […]

Hjälp att sluta dricka

I Sverige dricker cirka 85 procent av alla vuxna och de allra flesta gör det på ett sådant sätt att de aldrig upplever några problem. Men enligt forskningen så finns det cirka 300 000 personer som har utvecklat alkoholberoende. De här personerna riskerar att allvarligt skada sin hälsa och de personer som finns runtomkring dem. […]

Att söka hjälp för beroende

På Stockholms beroendeklinik strävar vi efter att ge dig den information du behöver för att förstå vad beroende är och hur det kan behandlas. Vi vill ge dig möjligheten att kunna ta ett välavvägt beslut om vilken typ av behandling som passar dig eller din närstående bäst. I det här avsnittet får du information om […]