Privat Beroendebehandling i Västerås

Välja behandling: att söka hjälp

Vi är här för att hjälpa dig ta det första steget mot återhämtning

Tips för Dig Som Söker Hjälp i Västerås

Om du eller någon anhörig till dig har ett beroende så finns det mycket stöd att få i Västerås. Vi på Stockholms beroendeklinik kan också erbjuda dig webbaserad öppenvårdsbehandling mot alkohol- eller drogberoende. Du kan också välja att åka till våra behandlingshem Castle Craig i Skottland och Smarmore Castle på Irland. I behandlingspriset ingår sedan tre månaders förlängd behandling via webben.

Det finns också många verksamheter som erbjuder hjälp utifrån olika behov inom Västerås kommun.

Det finns flera öppenvårdsmottagningar som drivs av Västerås stad. Det går till exempel att få hjälp på Missbruksmottagningen, Vändpunkten, Spindeln, 12-stegsbehandlingen och Narkomanvårdsgruppen. Du behöver inte någon remiss för att få hjälp på mottagningarna, utan kontakta bara den mottagning som du är intresserad av och boka ett besök.

Missbruksmottagningen finns på Psykiatriska kliniken vid Västerås sjukhus och tillhör Västerås kommun. Där erbjuds behandling för alkohol- ,drog- och spelberoende och anhörigstöd. Det går att välja behandling mellan samtalsbehandling, återfallsprevention, medicinsk avgiftning och 12-stegsprogrammet.

Vändpunkten är en öppenvårdsmottagning som erbjuder behandling för drogberoende. Behandlingen sker utifrån en trestegsmodell som inkluderar samtalsbehandling, sysselsättning och arbetsträning.

Ladda ner infoblad

Ladda ner ett informationsblad som ger dig en överblick över Stockholms beroendeklinik och vad vi kan erbjuda.

Om du har samsjuklighet så kan du vända dig till verksamheten Spindeln. Här erbjuds behandling som bygger på kognitiv beteendeterapi.

  • Västerås stads 12-stegsbehandling är baserad på Anonyma Alkoholisters och Anonyma Narkomaners behandling. Metoden går ut på att behandla beroendet utifrån att det är en sjukdom som det går att lära sig leva nyktert med. Efter avslutad behandling går det att fortsätta din utveckling genom att gå på AA- eller NA-möten som arrangeras regelbundet i Västerås.
  • Vuxenpsykiatriska beroendemottagningen vid Psykiatricentrum i Västerås behandlar läkemedelsberoende, har ett opiatprogram och utreder samsjuklighet. Det går att skicka en egen vårdbegäran för att få en tid. Vuxenpsykiatriska beroendemottagningen samarbetar med Spindeln och Missbruksmottagningen.
  • Narkomanvårdsgruppen erbjuder strukturerad öppenvård genom Stegprogrammet eller Lilla g. Stegprogrammet är uppdelat i tre steg där sysselsättning, arbetsträning och beroendebehandling kombineras med målet att komma tillbaka till samhället. Lilla g är ett lågtröskelprogram som riktar in sig till två grupper. Grupp 1 är personer som är ett alkoholberoende men som inte vill sluta helt. Grupp 2 är personer som inte har lyckats bli rena från THC, men vars drogtester visar att intaget har minskat.

Om du behöver hjälp med att hitta rätt behandling så rekommenderar vi att du kontaktar Västerås stads socialkontor vuxen. De handlägger också alla ansökningar om plats på boende för personer med alkohol- och drogproblem, så om du behöver en plats på behandlingshem är det hit du ska vända dig.

Din vårdcentral och din läkare kan också hjälpa dig att få rätt behandling. På vårdcentralerna erbjuds det olika behandlingsformer som till exempel läkemedel, motivationshöjande behandling och KBT. På vårdcentralen kan du göra en hälsokontroll för att se hur din alkohol- och droganvändning har påverkat din fysiska hälsa. Din läkare kan också skicka remisser.

Om du är intresserad av att få distanshjälp och en bedömning om vilka vårdinsatser som kan passa dig så får du gärna kontakta oss. På Stockholms beroendeklinik erbjuder vi öppenvård genom videomöten och vi kan hjälpa dig med att genomföra en utredning som visar att du behöver slutenvård eller någon annan behandling. Vår öppenvårdsmottagning finns i centrala Stockholm, men vi behandlar personer från hela Sverige via videolänk.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig snarast möjligt

Obligatoriskt” anger obligatoriska fält

Fullständigt namnObligatoriskt
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.