Privat Beroendebehandling i Uppsala

Drogberoende missbruk centrum

Stockholms beroendekliniks öppenvård

Med vårt öppenvårdsprogram kan du fortsätta med ditt dagliga liv samtidigt som du får behandling.

Stockholms beroendeklinik kan hjälpa dig med webbaserad öppenvårdsbehandling mot beroendet. Du kan också välja att åka till våra behandlingshem Castle Craig i Skottland och Smarmore Castle på Irland. I behandlingspriset ingår sedan tre månaders förlängd behandling via webben.

Tips för dig som söker hjälp I uppsala

Om du bor i Uppsala och har ett skadligt bruk av alkohol eller droger så finns det många olika alternativ för att få hjälp. För att tillfriskna är det viktigt att du hittar vård som passar dig och dina förutsättningar.

Vårdcentralen, Uppsala

I Uppsala kan du alltid vända dig till vårdcentralen och din läkare för att få hjälp. Vårdcentralen kan ha olika resurser och kompetenser, men om det bedöms att du behöver mer hjälp än vad de kan erbjuda så kan din läkare skicka en remiss. På vårdcentralen kan du göra en hälsoundersökning för att se hur det skadliga bruket har påverkat din hälsa.

Hälso- och sjukvården kan erbjuda dig olika behandlingar som till exempel KBT, läkemedel och motivationshöjande behandling. Du kan även få hjälp genom företagshälsovården om du är anställd eller genom en beroendemottagning. På beroendemottagningar arbetar sjuksköterskor med specialistutbildning och läkare. Det går bra att ringa dit direkt och boka en tid. I Uppsala finns beroendemottagningarna på Akademiska sjukhuset. Du kan skicka en egenremiss till Beroende- och neuropsykiatrin och Beroendemedicinska mottagningens öppenvård.

Det går även att kontakta socialtjänstens vuxenavdelning för att få hjälp. Socialtjänsten kan till exempel hjälpa dig att få tolvstegsbehandling på ett behandlingshem eller behandling genom ett öppenvårdsprogram. Först gör socialtjänsten en utredning av dina behov och sedan tar ni ett gemensamt beslut om vilka insatser som är lämpliga. Har du familj så samarbetar socialtjänsten med barnenheterna för att samordna eventuellt stöd och öka familjens delaktighet.

Självhjälpsgrupper, Uppsala

Självhjälpsgrupper är ofta ett viktigt stöd för personer som vill leva ett nyktert liv. Samtalsgrupperna fungerar som ett kamratstöd och låter dig prata med andra som har blivit nyktra. I Uppsala finns det flera självhjälpsgrupper som organiseras av ideella organisationer. Svenska kyrkan i Uppsala erbjuder flera självhjälpsgrupper i olika församlingshem och Diakonins hus.

Stadmissionen Uppsala är ett annat alternativ för dig som har hamnat långt ifrån arbetsmarknaden på grund av ditt beroende. På Hantverksslussen har Stadsmissionen arbetsintegrerad öppenvårdsbehandling som hjälper dig att komma tillbaka till arbetslivet och påbörja din resa mot egen försörjning.

Självhjälpsgrupperna Anonyma Alkoholister och Anonyma Narkomaner samlas regelbundet i Uppsala-området. Var och när de samlas får du reda på genom att ringa dem eller genom att gå in på deras hemsida. För att vara med på ett möte behöver du inte föranmäla dig och ingen registrering krävs. Det finns både öppna och slutna möten.

Privat Beroendebehandling, nära Uppsala

Du kan också välja att betala för din egen beroendevård.

Om du är intresserad av terapi och behandling på distans så är du välkommen att kontakta oss på Stockholm beroendeklinik. Vi kan ge dig råd och vägledning om vilken behandling som passar bäst för dig och dina förutsättningar. Bedömer vi att du behöver vård på ett behandlingshem så kan vi skicka en remiss åt dig. Vi kan även erbjuda öppenvård genom videomöten för dig som inte bor på pendlingsavstånd till Stockholm. Du når oss genom att maila till info@beroendekliniken.se

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig snarast möjligt

Obligatoriskt” anger obligatoriska fält

Fullständigt namnObligatoriskt
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.