Borderline personlighetsstörning och beroende

Stockholms Beroendeklinik öppenvård

Mottag personlig behandling utan att störa ditt dagliga liv med vårt öppenvårdsprogram

Borderline personlighetsstörning (BPD) och ett beroende har mycket gemensamt. Både symtom och bakomliggande orsaker liknar varandra. Att ha både BPD och ett substanssyndrom kan vara utmanande och att söka hjälp kan vara ännu svårare. Som tur är finns det behandling för substansberoenden med BPD som en dubbeldiagnos. Vårt erfarna team på Stockholms beroendeklinik kan och vill gärna hjälpa dig.

Vad är borderline personlighetsstörning?

Borderline personlighetsstörning (BPD) är en vanlig psykisk störning. Det är en typ av känslomässigt instabil personlighetsstörning som kan ha en betydande påverkan på någons personliga och sociala liv. Det kallas även för Emotionellt instabil personlighetsstörning.

Det finns många typer av personlighetsstörningar. Vissa människor passar inte in i en diagnos och kan ha tecken på BPD tillsammans med andra störningar.

Hur beter sig personer med BPD?

Läkare använder en uppsättning symtom för att diagnostisera borderline personlighetsstörning. En person behöver inte ha alla symtomen för att få en diagnos.

Personer med BPD kan uppvisa många olika beteenden och tecken, inklusive:

 • Negativa tankar och känslor
 • Varierande humör eller humörsvängningar
 • Att känna sig tom eller ovärdig
 • Rädsla för att bli övergiven
 • Svårt att ta kritik
 • Oklar identitet, inklusive självuttryck eller sexuella preferenser
 • Utmanande beteenden
 • Skapar intensiva och instabila relationer med andra
 • Självskadar
 • Känslomässiga utbrott
 • Att vara störande i sociala situationer
 • Impulsiva handlingar

Alla kan uppvisa symtom på borderlinepersonlighet ibland, så det kan inte ensamt diagnostisera BPD. Att leva med borderlinepersonlighet innebär oftast följande:

 • Att symptomen är närvarande både i och utanför sociala situationer
 • Att de är stressande och påfrestande för personen som upplever dem
 • Att personen ses av andra som extrem eller annorlunda
 • Att symptomen har funnits sen barndomen och fortfarande är närvarande
 • Att det leder till utmaningar och svårigheter såsom att förlora ett jobb eller problem med nära relationer

Sök hjälp idag

Vi är här för att hjälpa dig ta det första steget mot tillfrisknande.

Är någon med personlighetsstörning mer benägen att utveckla beroende?

Personer med denna personlighetsstörning är mer benägna att utveckla ett beroende.2

Beroenden är när en skadlig vana eller beteende blir svåra att sluta med. Det går att ha både substans- och processberoenden. 3 Ett substansberoende är ett beroende av skadliga substanser, såsom droger eller alkohol. Ett beroende till något annat än substanser kan vara ett processberoende som till exempel spelande eller shopping.

Det finns en tydlig koppling mellan beroenden och BPD. Omkring 78 % av personer med BPD kommer någon gång att utveckla ett beroende av droger eller alkohol.4 Ungefär 25 % av personer med beroende har BPD.2

Vilken typ av beroende kan personer med BPD utveckla?

Människor som lider av BPD kan utveckla både ett substans- och processberoende.

Beroendeframkallande substanser kan delas in i två kategorier: lugnande och stimulerande. Många av dessa substanser är lagliga, som exempelvis mediciner från en läkare. Andra är olagliga och köps av langare.

Lugnande substanser är sederande och avslappnande. På gatan kallas det för nedåttjack. Lugnande substanser inkluderar:

Stimulerande substanser ger en euforisk känsla och på gatan kallas det ofta för uppåttjack. Det inkluderar:

 • Nikotin
 • Ecstasy
 • Kokain
 • Adderall

Personer med BPD kan också utveckla processberoenden. Det är ett beroende av beteenden eller vanor snarare än av alkohol eller droger.

En del beteendeberoenden inkluderar:

Alkohol och borderline personlighetsstörning

Det vanligaste beroendet hos personer med BPD är alkohol. Riskbruk av lugnande medel, som alkohol, är vanligare än stimulantia.5

Borderline personlighetsstörning

Varför utvecklar personer med borderline personlighetsstörning ett beroende?

Det finns många anledningar till att någon med borderline personlighetsstörning kan utveckla ett beroende.

1. För att lindra sina symtom

Personer med BPD börja ofta använda substanser som ett sätt för att hantera effekterna av sin sjukdom.2 Beroendeframkallande substanser och beteenden kan minska negativa känslor eller förstärka positiva känslor. Till exempel kan droger som stimulantia få någon att känna sig mycket mer energisk. Droger kan också förbättra deras självförtroende och humör. Likaså kan lugnande medel dämpa ångest och känslomässigt lidande. Lugnande medel används oftare för att hantera känslor.5

2. För att hjälpa dem att klara av fysisk sjukdom

Fysiska sjukdomar är mycket vanligare hos personer med BPD.5 Personer med BPD kan vända sig till substanser för att få lindring från sina fysiska symtom. Kontinuerlig självmedicinering kan leda till ett riskbruk av substanser som senare utvecklas till ett beroende.

3. För att höja humöret

Personer med BPD kan ha lägre nivåer av viktiga signalsubstanser som exempelvis endorfiner. Dessa endorfiner ger oss en euforisk känsla, som liknar den man upplever när man tar opiater och andra lugnande läkemedel. Personer med låga endorfinnivåer kan uppleva en stark önskan att använda lugnande medel. 5 Det finns en särskilt hög koppling mellan BPD och att använda lugnande läkemedel som t.ex. opiater. 5

Överlappningen mellan BPD och substanssyndrom

Det finns många likheter mellan beroenden och borderline personlighetsstörning. Vissa av symtomen på BPD kan leda till och även förvärra beroenden. 4 Det inkluderar impulsivitet och svårigheter att kontrollera humöret. En studie fann att 42 % av personer med ett alkoholberoende också uppfyller kriterierna för BPD. 6 Detta visar att det finns en överlappning av symtom vid borderline personlighetsstörning och ett substanssyndrom.

Behandling för beroende och BPD

Dubbeldiagnos av BPD med ett beroende

En dubbeldiagnos (eller samsjuklighet) är när en person har två olika diagnoser. Att ha både  diagnosen borderline personlighetsstörning vid sidan av ett drogberoende är att ha en dubbeldiagnos.

En specialistläkare gör alltid en detaljerad bedömning innan några diagnoser ställs. 1 De granskar personens känslor, beteenden och tankar. Läkaren frågar hur olika symtom påverkar ens liv. Ibland kanske de pratar med personens familj och vänner, med patientens tillåtelse.

Liksom alla andra medicinska diagnoser kommer läkare att utesluta andra tillstånd först. Detta kan innebära allt från ytterligare konsultationer till medicinska utredningar, som blodprover. 1

Efter att ha utfört bedömningen kommer läkaren att ställa en passande diagnos eller diagnoser. Att ställa rätt diagnos är verkligen viktigt och gör att patienter kan få den mest lämpliga behandlingen.

Ladda ner infoblad

Ladda ner ett informationsblad som ger dig en överblick över Stockholms beroendeklinik och vad vi kan erbjuda.

BPD och tillfrisknande från beroende

Det finns många behandlingsalternativ för BPD och beroende. Det är ofta bättre för personer med dubbeldiagnos att vistas på ett behandlingshem under behandlingen, eftersom det kan göra det lättare att hantera deras symtom.

Behandling kan vara särskilt utmanande för personer med borderline personlighetsstörning och ett beroende. 7 Det är viktigt att en läkare bedömer patientens behov innan behandlingen påbörjas. De kommer att se till att tillräckligt med stöd finns på plats.

Vägen till tillfrisknandet varierar från person till person. Det finns ingen fastställd tidsram eller omedelbar läkning för en sådan diagnos. Med tålamod och tid kan du tillfriskna och lära dig hantera dina förutsättningar.

Vilka behandlingsalternativ finns för BPD och beroenden?

Det finns olika sätt att behandla borderline personlighetsstörning med ett beroende på. 4 Sjukvårdspersonal kan behandla varje sjukdom separat eller tillsammans.

Terapi för att behandla beroendet och symtomen på borderlinepersonlighet är att föredra. Symtomen på beroenden och en samexisterande psykisk störning kan nämligen förvärra varandra. Känslomässig ångest kan leda till att personen söker tröst i sitt beroende och tar återfall, vilket leder till en ond cirkel som är svår att bryta. Det finns bevis som visar att när båda tillstånden behandlas, så är det mer sannolikt att människor slutför sin behandling. 7, 8

Det finns två huvudtyper av behandling: farmakologisk och psykologisk. 4 Farmakologisk behandling görs med receptbelagda mediciner som förbättrar symtomen. Psykologisk behandling är när man får hjälp att känna igen och hantera sina skadliga tankar. Behandlingen ger verktyg och hanteringsmekanismer för att hantera tankarna självständigt.

Psykologisk behandling är den huvudsakliga behandlingen för personer med BPD och ett beroende. 8 Det finns många olika psykologiska behandlingar. Den vanligaste terapin för BPD är dialektisk beteendeterapi (DBT). 4 Det är en typ av kognitiv beteendeterapi. DBT fungerar som enskild terapi  eller med en grupp människor som också har en dubbeldiagnos. DBT kan bidra till att utveckla en känsla av gemenskap och motivera människor att nå sina behandlingsmål. 8

Det finns även andra behandlingsformer som ges utifrån patientens specifika behov. Det inkluderar:

Hur får man hjälp för beroenden och BPD?

Om någon behöver akut hjälp är det viktigt att ringa 112. Självmordsförebyggande välgörenhetsorganisationer kan också finnas i ditt område för hjälpande samtal.

Behandling på ett behandlingshem med en terapeut är det perfekta alternativet för någon med både BPD och ett beroende.

Personer med samsjuklighet mår ofta bra av längre perioder på ett behandlingshem, så att deras beroenden och psykiska sjukdom kan behandlas intensivt. Att tala med en läkare är en bra början. De kan vägleda dig eller din närstående till ett säkert tillfrisknande.

Vi som jobbar på Stockholms beroendeklinik specialiserar oss på behandling av samsjuklighet och dubbeldiagnoser. Genom våra samarbetande partnerkliniker Smarmore Castle privata beroendeklinik i Irland och Castle Craig i Skottland, erbjuder vi konfidentiell och framgångsrik slutenvårdsbehandling för beroenden och andra dubbeldiagnoser.

Vill du veta mer om oss och vår behandling, kontakta oss för mer information.

Referenser

 1. World Health Organisation. The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders. Geneve, Switzerland: World Health Organization; 1993:154-162. Link: https://www.who.int/classifications/icd/en/bluebook.pdf
 2. Alavi SS, Ferdosi M, Jannatifard F, Eslami M, Alaghemandan H, Setare M. Behavioral addiction versus substance addiction: correspondence of psychiatric and psychological views. Int J Prev Med. 2012;3(4):290-294.
 3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3354400/
 4. Kienast T, Stoffers J, Bermpohl F, Lieb K. Borderline personality disorder and comorbid addiction: epidemiology and treatment. Dtsch Arztebl Int. 2014;111(16):280-286.Â
 5. Richmond JR, Tull MT, Gratz KL. The roles of emotion regulation difficulties and impulsivity in the associations between borderline personality disorder and frequency of nonprescription sedative use and prescription sedative/opioid misuse. J Contextual Behav Sci. 2020;16:62-70.
 6. Helle AC, Watts AL, Trull TJ, Sher KJ. Alcohol use disorder and antisocial and borderline personality disorder. Alcohol Res. 2019;40(1):arcr.v40.1.05.
 7. Tull MT, Gratz KL. The impact of borderline personality disorder on residential substance abuse treatment dropout among men. Drug Alcohol Depend. 2012;121(1-2):97-102.
 8. Dimeff LA, Linehan MM. Dialectical behavior therapy for substance abusers. Addict Sci Clin Pract. 2008;4(2):39-47.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig snarast möjligt

Obligatoriskt” anger obligatoriska fält

Fullständigt namnObligatoriskt
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.