Våra behandlingsprogram

Stockholms Beroendeklinik öppenvård

Mottag personlig behandling utan att störa ditt dagliga liv med vårt öppenvårdsprogram

Stockholms beroendeklinik är en läkarmottagning och vi debiterar därför inte moms på våra behandlingstjänster.

Bedömningssamtal

Under det inledande samtalet undersöks patientens historia, problematik samt förväntningar kring behandling. Kartläggningen sker tillsammans med en av våra Case Managers som sedan ger ett förslag på behandlingsupplägg. Bedömningssamtalet sker endast vid inskrivning på Stockholms beroendekliniks öppenvård och tar ungefär 30-45 minuter.

Öppenvårdsprogram sex månader – privat

I vårt öppenvårdsprogram ses man i grupp en dag i veckan. Gruppen överstiger aldrig fler än åtta patienter. Detta är för att säkerställa en intim miljö där det finns utrymme och tid att kunna se varje patient samt fördjupa sig inom det som kommer upp under grupptillfällena. Förutom grupptillfället, ingår även två enskilda samtal med en terapeut per vecka. I de enskilda samtalen finns ytterligare utrymme att utforska det klienten önskar och behöver. Grupptillfällena är onsdag förmiddag och de enskilda samtalen är måndagar och fredagar. Mellan gruppträffarna genomförs hemuppgifter som har till syfte att fördjupa inlärningen.

Öppenvårdsprogram sex månader – arbetsgivare betalar

Förutom ovanstående komponenter så som grupp och individuella samtal ingår det i detta program även hjälp att skriva rehabavtal, vårdplanering, chefsstöd och kontinuerlig uppföljning. Rehabavtalet och vårdplaneringen skräddarsys utifrån arbetstagarens unika behov. Fokus ligger på att hjälpa medarbetaren att så skyndsamt och säkert som möjligt kunna återgå till sitt arbete. I programmet ingår tre timmars chefsstöd. Under behandlingstiden får arbetsgivaren återrapportering varje vecka. I uppföljningen diskuteras det bland annat hur Stockholms beroendeklinik kan bistå för att hållbara lösningar för fortsatt anställning kan ske.

Öppenvårdsprogram sex månader– individuellt

Stockholms beroendeklinik tillhandahåller individuella program med två sessioner varje vecka hos en av våra terapeuter. I detta upplägg ingår inte gruppträffarna men däremot har klienten möjligheten att kontakta terapeuten mellan träffarna. I den individuella terapin utforskas klientens behov och möjlighet finns att arbeta specifikt med det som klienten önskar och behöver. Individuella program är särskilt lämpliga för de som kräver ökad diskretion och konfidentialitet i sin behandling.

Ladda ner broschyr

Ladda ner vår broschyr för att lära dig mer om våra omfattande tjänster. Påbörja din resa mot ett hälsosammare, lyckligare liv idag!

Individuell behandling

Våra individuella samtal säljs i paket om 10 sessioner där klienten i samråd med sin terapeut bestämmer hur ofta terapisamtalen sker. Behandlingsschemat läggs upp och utformas i samråd med den ansvariga terapeuten. Klienterna arbetar utifrån välkända och evidensbaserade KBT-metoder som bl.a. A-CRA och CRA. Vår individuella behandling riktar sig till både ungdomar och vuxna. Detta är ett perfekt upplägg för den som inte vill gå i grupp och som vill ha ett kortare program än ovanstående.

Eftervård

Under sex månader träffas man kontinuerligt i grupp med andra patienter, för fortsatt behandling. Träffarna sker med terapeut under en eftermiddag/kväll per vecka. I gruppen har vi ett max antal deltagare på åtta personer för att kunna säkerställa en god och kvalitativ behandling för alla klienter. Storleken på gruppen innebär även att alla patienter får ta plats, blir sedda och att individuella behov kan tas i beaktning under gruppsessionerna.

Eftervård Zoom

Upplägget är detsamma som den ordinarie eftervården, med samma antal deltagare. Träffarna sker även här en gång i veckan, på eftermiddag/kväll. Skillnaden är att gruppsessionerna sker över Zoom. Detta möjliggör att de klienter som inte har möjlighet att komma till Stockholms beroendeklinik, ändå har möjligheten att fullfölja en eftervårdsbehandling för sitt fortsatta tillfrisknande.

Enskilda terapisamtal

Ibland kan behandlingen behöva kompletteras med ytterligare samtal. Därför har klienterna på Stockholms beroendeklinik möjligheten att köpa extra terapisessioner, som säljs i paket om minst fem samtal. Antalet kompletterande terapisamtal bestäms i samråd med klientens terapeut, för bästa möjliga behandlingseffekt. Samtalen kan ske både på kontoret men även över Zoom.

Anhörigsamtal – behandling för medberoende

Anhörigsamtalen är för dig som är anhörig till någon med ett beroende, oavsett vilken typ av
beroende det är. Du är välkommen på anhörigsamtal oavsett om den du är anhörig till går på
behandling hos oss eller ej. Vi erbjuder både CRAFT-metoden och mer traditionella stödsamtal
Alla anhörigsamtal säljs i paket om 10 samtal, med möjlighet till ytterligare förlängning vid behov.

Familjesamtal

På Stockholms beroendeklinik erbjuder vi också samtal för flera familjemedlemmar på samma gång. Våra anhörigsamtal är precis som de individuella anhörigsamtalen på minst 10 sessioner, men där varje session istället varar 90 minuter och upp till tre familjemedlemmar kan delta varje gång.

Välja behandling: att söka hjälp

Vi är här för att hjälpa dig ta det första steget mot återhämtning

Läkarbesök

Patienter på Stockholms beroendeklinik kan få psykiatrisk bedömning och behandling hos vår erfarna psykiater. För nya patienter som önskar någon typ av medicinsk behandling, krävs det minst två besök. Läkarbesöket kan även bedöma huruvida en klient kan tas emot i vår behandling och vid inskrivning på antingen Castle Craig i Skottland eller Smarmore Castle på Irland, dras kostnaden för läkarbesöket av behandlingspriset.

Recovery Coaching

Vår Recovery Coaching består av coacher som finns till för stöd, uppmuntran och vägledning i
tillfrisknandet. Coacherna undersöker tillsammans med klienten vilka livsområden där
coachingen behövs som mest, för att sedan arbeta sig vidare till övriga områden. Coachingen sker
antingen online eller fysiskt på plats, utifrån klientens behov och önskemål. Våra paket innehåller
minst 10 sessioner för att kunna uppnå bästa resultat.

Sober Companion

Med en Sober Companion kan klienten få personligt stöd för nykterheten både i hemmiljön
och/eller på resa. Våra Sober Companions har både erfarenheten och kompetensen att vägleda och
guida klienterna på resande fot samt att ge ett individanpassat stöd.

ALBUS alkometer

Alkometern är ett digitalt stöd för nykterheten, där du som användare på både regelbunden såväl som spontan basis blåser för att redovisa ett nyktert resultat. Alkometern är kopplad till en app på telefonen som i realtid redovisar resultatet för både patienten och terapeuten. På grund av dess storlek är den både lätt och diskret att bära med sig överallt, med en batteritid på cirka en vecka vid regelbunden användning. Funktion finns även för att logga måendet, som en form av återfallsprevention och för att kunna se mönster över tid. Detta är en prenumerationstjänst där du betalar per månad.

Enskild provtagning

Provtagningen och dess utformning bestäms i samråd med psykiater och terapeut. Frekvensen, vilka prover som ska tas samt användningen för dessa utformas enligt klientens önskemål och säljs endast i kombination med behandling på Stockholms beroendeklinik.

ADDIS-utredning

ADDIS står för Alkohol Drog Diagnos Instrument och är ett verktyg som används för att screena beroende och annan psykisk ohälsa. ADDIS-utredningen sker genom en strukturerad intervju som genomförs av en certifierad ADDIS-terapeut under strikt konfidentiella former. Efter intervjun ingår en återkoppling där rekommendation för behandling även ges. Om arbetsgivaren är involverad delas även resultatet med denna så att en skräddarsydd behandling kan tas fram tillsammans med arbetsgivaren, arbetstagaren och behandlande terapeut.

Stor utredning med medicinsk bedömning

På Stockholms beroendeklinik använder vi oss av ADDIS-intervjuer för att bedöma huruvida ett beroende föreligger eller ej. Detta kombineras med provtagning av både PEth och CDT för alkohol samt provtagning för narkotiska preparat. Tillsammans med den medicinska bedömningen som görs av vår psykiater får klienten sedan en skriftlig och muntlig återkoppling med rekommendation om lämplig insats. En gedigen och detaljerad vårdplanering görs tillsammans med klienten och ingår i paketet. Vårdplaneringen utgår ifrån om klienten lämpar sig bäst för behandling på Stockholms beroendeklinik, Castle Craig eller Smarmore Castle Private Clinic. Om patienten skrivs in på Castle Craig eller Smarmore Castle, får kunden tillbaka 50% av kostnaden för denna utredning.

Chefsstöd vid missbruksproblem

Stödet till arbetsgivare och chefer med anställda som har missbruksproblem innefattar minst tre samtal, utifrån behov och önskemål. Där kommer arbetsgivaren att få konkreta verktyg, råd och guidning i hur denne bäst kan ta upp problemet med sin anställda samt möjlighet till utredning för att se huruvida ett beroende kan konstateras eller ej hos arbetstagaren.

Interventioner

En intervention har som syfte att få patienten med alkohol- och drogproblem att ta emot behandling. På Stockholms beroendekliniken använder vi ARISE-modellen är en av de mest effektiva modellerna för att göra en intervention med någon som har ett pågående missbruk eller beroende. Modellen bygger total öppenhet och att patienten från början ska vara med i processen tillsammans med anhöriga, kollegor eller vänner. En väl utförd intervention gör det möjligt för alla parter att mötas på ett respektfullt sätt för att undersöka vilka konsekvenser som beroendet har fått för alla inblandade. De möjligheter som finns för att tillfriskna tas också upp. Interventionsprocessen kräver ett noggrant gjort förarbete samt omfattande resurser vad gäller tid, pengar och känslomässigt engagemang.

Utbildning

På Stockholms beroendeklinik erbjuder vi ett flertal utbildningar utifrån önskemål och behov. Dessa riktar sig antingen till dig som är professionell och vill öka din kompetens inom ett valt område, för dig som arbetsgivare eller för dig som är patient och vill fördjupa dig i några av våra kompetenser.

Öppenvårdsbehandling i Stockholm

Stockholms beroendeklinik bedriver en framgångsrik öppenvårdsbehandling med fokus på individen och utgår endast från evidensbaserade behandlingsmetoder. Med ett skräddarsytt program för varje klient kan vi garantera bästa, möjliga behandlingsupplägg för både den beroende och den anhöriga. Vi erbjuder både enskild såväl som grupp- och familjeterapi. Efterbehandling ingår i våra behandlingsupplägg såväl som stöd till arbetsgivare, utbildning och återfallsprevention.

Till oss kommer du som vill ha en unik behandling med hög grad av diskretion och sekretess. Vår mottagning ligger på Östermalm, på en av Stockholms bäst belägna adresser.

Beroendekliniken är en del av Castle Health som även driver behandlingshem i Skottland, England och Irland sedan över 30 år tillbaka. Teamet är multidisciplinärt och vi har vår egen psykiater då vi är en beroendeklinik.

Hör av dig till oss idag för att få mer information eller boka ett första möte.

Förändra ditt liv idag

*” anger obligatoriska fält

Fullständiga namn*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.