Välja Behandling: Att Söka Hjälp

Stockholms beroendeklinik öppenvård

Mottag personlig behandling utan att störa ditt dagliga liv med vårt öppenvårdsprogram

Introduktion till att söka hjälp: behandling

Vägen till ett drogfritt liv kan vara lång och kantad av många svåra beslut. Ett av de viktigaste är valet av behandlingsmetod och vart du ska göra din behandling. Det finns en mängd olika metoder att välja på beroende på hur din unika situation ser ut, vilka preparat du använder och om du har psykiska eller fysiska hälsoproblem.

Mängden information och motstridiga råd kan göra att du känner dig förvirrad och osäker. Den här texten är skriven för att hjälpa dig att ta ett beslut om du behöver professionell hjälp eller ej, var du kan vända dig för att få hjälp och vilken kvalité du bör förvänta dig.

Vad är ett Professionellt Behandlingsprogram?

Ett professionellt behandlingsprogram är en intensiv form av beroendevård som utförs av specialutbildad personal. Målsättningen är att patienten ska återfå sin hälsa och självständighet. Att tillfriskna från en beroendesjukdom är en långsiktig och komplex process som löper över lång tid. Att delta i ett professionellt behandlingsprogram är för de allra flesta bara det första steget i en lång process.

Det finns också många olika typer av effektiva behandlingsprogram. I Sverige har Socialstyrelsen gjort en sammanställning av de mest effektiva metoderna i sina nationella riktlinjer som du hittar på denna länk: https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/slutliga-riktlinjer/missbruk-och-beroende/.

För att bättre förstå varför ett behandlingsprogram oftast bara är det första steget i ett tillfrisknande kan man jämföra med vad som händer när en person får en stroke. 

I det akuta skedet handlar det om att rädda liv och patienten hamnar på sjukhus. När denna fas är avslutad inleds den fysiska rehabiliteringen. Med hjälp av fysisk träning och psykologstöd får patienten en möjlighet att bygga upp sin fysiska och mentala styrka, men också att bearbeta de starka känslor som en sådan allvarlig skada innebär. Den här processen kräver tålamod, stöd och motståndskraft. Människor som tillfrisknar från en beroendesjukdom behöver göra en liknande resa.

För att en behandling ska lyckas krävs det att den anpassas till dina unika behov. För att detta ska kunna ske behöver du vara aktiv under hela processen. Ett professionellt behandlingsprogram kan ge dig nödvändiga verktyg och stöd i processen, men ditt eget engagemang är helt avgörande för det långsiktiga resultatet.

Upptäck hur vi kan hjälpa dig

Återhämtning är möjlig, kontakta oss idag

Hur väljer jag behandling?

Förenklat kan man säga att det är tre olika beslut som du behöver ta.

  1. Behöver jag öppenvård eller slutenvård?
  2. Vilken eller vilka metoder behöver jag för att tillfriskna?
  3. Vilken organisation ska jag söka hjälp hos?

Slutenvård sker på behandlingshem och sjukhus och är den mest intensiva formen av beroendevård. Den rekommenderas för patienter som behöver medicinsk avgiftning, patienter med samsjuklighet eller fysiska sjukdomar och personer som av olika skäl behöver komma bort från sin hemmiljö för att helt koncentrera sig på behandlingen.

I Sverige finns en mängd olika behandlingshem som erbjuder slutenvård. De står alla under kontroll av Socialstyrelsen. De flesta svenska behandlingshem kan inte erbjuda kvalificerad sjukvård eller medicinsk avgiftning.  

Det innebär att det ofta krävs att du är nykter och drogfri innan du kan påbörja din behandling. På de flesta behandlingshem genomförs behandlingen till största del i grupp.

I ett öppenvårdsprogram sker behandlingen oftast på dagtid och du bor hemma under behandlingstiden. Öppenvårdsbehandlingar kan variera i omfattning från fem dagar i veckan till ett par träffar per vecka. Öppenvård kan ske både i grupp och enskilt.

Oavsett om du deltar i ett öppenvårdsprogram eller är inskriven i slutenvård så ska du förvänta dig att få utforma en individuell behandlingsplan tillsammans med personalen. Vårdplanen ska sedan användas för att följa upp din utveckling och utvärdera de olika insatser som ingår i behandlingen. Det är också viktigt att du blir involverad i utvärderingen av din vårdplan och att det finns ett ömsesidigt förtroende från start.

Det kan vara en skrämmande upplevelse att inleda en behandling och det är vanligt att ångestnivån ökar eftersom du måste hantera obehagliga känslor utan att använda alkohol och droger. Det är inte ovanligt att en del avbryter behandlingen efter ett par veckor och tar ett återfall. 

För att minska risken för detta bör du förbereda dig på att uppleva negativa känslor och sug. Innan du påbörjar din behandling kan det också vara en bra idé att skriva ner dina viktigaste anledningar till varför du söker hjälp och varför du vill ha en förändring. Ta gärna hjälp av dina anhöriga. Listan kan du sedan använda som en påminnelse när du står inför utmaningar. 

Din motivation kommer att variera och det är viktigt att du meddelar personalen när den sviktar så att de kan stödja dig eller göra nödvändiga förändringar i din vårdplan tillsammans med dig.

Valja behandling

Är Behandling Något för Mig?

Om du kämpar med att kontrollera din användning av alkohol och droger, eller vet att du har utvecklat ett beroende, kan det vara en bra start att läsa på vilka olika alternativ det finns för behandling i både Sverige och utomlands.

Tillfrisknandeprocessen är unik och därför är det viktigt att förstå att det inte finns en lösning som passar alla. Du är unik och därför behöver du en behandling som skräddarsys just för dig.

Här beskrivs de tre vanligaste behandlingsformerna.

  • Öppenvårdsprogram: Du deltar i ett behandlingsprogram på dagtid/deltid och bor hemma. Öppenvård passar bäst för personer som har en stabil social situation. Det kan också vara det bästa valet om du vill jobba samtidigt som du går i behandling eller om du inte kan lämna din familj. För att delta i en öppenvårdsbehandling krävs det att du har en grundläggande god hälsa. Vi rekommenderar också någon typ av öppenvård för personer som lämnar ett behandlingshem. Detta beror på att återfall är vanliga när man återvänder till sin hemmiljö och det kan då vara bra att ha ett organiserat stödsystem.
  • Slutenvårdsprogram/behandlingshem: Du bor på ett behandlingshem under minst fyra veckor och får heldygnsvård. Det här är det bästa alternativet för dig som behöver medicinsk vård eller avgiftning eller som inte har ett stabilt stödsystem på hemmaplan. Vi rekommenderar också behandlingshem för personer med psykiatrisk samsjuklighet som t.ex. depression, ångest eller bipolaritet.
  • Rehab utomlands: Du söker vård på ett behandlingshem eller sjukhus utomlands och stannar där i minst fyra veckor. Det här alternativet rekommenderar vi främst för personer som har en komplex sjukdomsbild eller ett behov att total anonymitet. Behandlingstraditionen i andra länder som t.ex. USA och Storbritannien är annorlunda jämfört med Sverige. Majoriteten av deras behandlingshem erbjuder integrerad beroendevård där medicinsk och terapeutisk behandling finns under ett och samma tak. Utomlands finns också ett bredare utbud av behandlingsmetoder som inte alltid finns på svenska behandlingshem. Det kan t.ex. vara traumabehandling, DBT och alternativmedicinska metoder.

När du har övervägt dina behandlingsalternativ bör du omedelbart söka hjälp. Beroende är en progressiv och dödlig sjukdom och ju tidigare du börjar ditt tillfrisknande, desto bättre är dina chanser att tillfriskna.

Ladda ner broschyr

Ladda ner vår broschyr för att lära dig mer om våra omfattande tjänster. Påbörja din resa mot ett hälsosammare, lyckligare liv idag!

Jag är redo, vad är nästa steg?

Det första steget är ofta att kontakta din kommun och be om ett möte med en handläggare som har specialkompetens inom beroenden. Socialtjänsten har nämligen ansvar för att ge vård vid beroendesjukdom. Fördelen med att kontakta Socialtjänsten är att de är skyldiga att ge dig kostnadsfri hjälp. Nackdelen är att det kan ta lång tid att få hjälp och att du inte själv kan välja vårdform.

Om du har möjlighet att själv finansiera din vård eller har en arbetsgivare som ställer upp rekommenderar vi att du söker information på nätet. Ring upp intressanta behandlingsorganisationer eller terapeuter och be om ett kostnadsfritt studiebesök.

På Stockholms beroendeklinik erbjuder vi slutenvårdsbehandling i Skottland och på Irland samt på öppenvårdsbehandling i Stockholm eller via videomöten. Du kan kontakta vår mottagning i Stockholm för att diskutera olika behandlingsupplägg. Om vi inte kan hjälpa dig lovar vi att rekommendera någon av våra samarbetspartners.

Välkommen att kontakta oss

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig snarast möjligt

*” anger obligatoriska fält

Fullständigt namn*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.